Uææ, antisemittisk!!!

Ny dag, ny sjanse til å gjøre seg selv upopulær. I den forbindelse har jeg lyst til å innlede med følgende sitat:
«Frimurerjosjer er etablert over hele verden for å hjelpe oss med å nå vår uavhengighet. Disse grisene, de ikke-jødiske frimurerne, vil aldri forstå de endelige mål med frimureri».

Theodor Herzl (1860-1904), den moderne politiske sionismens far.

the_final_objects_of_masonry

Jeg vet, jeg vet: «ANTISEMITTISK!!!» Ikke sant? Men det er vil ingen andre ord som er så til de grader misbrukt i dag som nettopp ‘antisemitt’ (eller ‘antisemittisk’ eller ’antisemittisme’). Er man f.eks. uenig med staten Israels mange terrorhandlinger og stadig pågående folkemord over 70 år nå, så blir man betegnet som antisemitt nærmest på refleks. Det samme gjelder om man påpeker det faktum at staten Israel snur og vender på alt av tall og informasjon som presenteres i vestlig presse, for selv å framstå som offer. Idiotisk. «Israel må ha lov til å forsvare seg», hevdes det, men en overgriper kan aldri påberope seg retten til å forsvare seg. Det sier seg selv. Forbannet være Israel og alt det denne morderiske staten står for, både innenfor egne landegrenser og – i høyeste grad! – utenfor. Så fikk jeg sagt det.

Man får jo også «antisemitt» klint i panna hvis man nevner at den russiske oktoberrevolusjonen (også kjent som «bolsjevikrevolusjonen», del av den større russiske revolusjonen 1914-1922) var regissert av en jødisk maktelite. (OBS! De senere generasjonene av denne makteliten synes fortsatt å kontrollere dagens banksystem – nå som den gang). Denne revolusjonen fikk navnet sitt ut fra det faktum at den startet i oktober 1917 i Russland, og det endte med at bolsjevikpartiet overtok makta. Her gikk flere titalls millioner liv tapt, usikkert hvor mange helt nøyaktig. Kilder hevder ulike tall her, og det hele virker ganske uetterrettelig. Men antall omkomne var uansett formidabelt. I den forbindelse vil jeg nevne at det under andre verdenskrig døde 18 millioner russere, men alt vi hører er mantraet om «6 millioner jøder». Underforstått: 6 millioner jøder omkom under andre verdenskrig. Vit at dette tallet, «seks millioner», er et tall som figurerte i avisene lenge FØR andre verdenskrig startet(!). I dag må dette tallet sies å være svært dårlig underbygget. Eksempelvis kan det nevnes at den påståtte eksterminasjonsleiren Majdanek i Polen i ettertid har måttet nedjustere dødstallene fra 2 millioner til 78 000. (Dette tallet har gått både opp og ned en rekke ganger, men er i dag på 78 000 utfra det jeg vet). Det er en reduksjon på godt over 96% i denne leiren alene. Hvor mange andre nedjusteringer som er gjort, se det vet kanskje ingen? (Jepp, i manges øyne ble jeg nok både antisemitt OG Holocaust-fornekter nå).

Så jeg lurer på dette: var det egentlig en god grunn til at vi hadde jødeparagrafen her til lands fra 1814 til 1851? Jødeparagrafen var det populære navnet på paragraf 2 i grunnloven, og lød: «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget». Og er det kriminelle svineriet som går under navnet ’frimureri’ bare en brikke i jødenes forsøk på å kunne utøve total dominans på Jorda? -Akkurat slik Teodor Herzl antydet? Jeg kan ikke påstå å vite dette sikkert, på ingen måte. Det foreligger altfor mange historieforfalskninger, pluss at jeg personlig har undersøkt saken for lite til det. Men jeg kan i alle fall fastslå – med største sikkerhet – at menneskeheten er GRUNDIG narret på røven med hensyn til «etablerte sannheter og fakta». Det er GODE grunner til å være kritisk, også ovenfor informasjon som per i dag ansees å være «hjørnesteinssannheter». Og de tema som jeg har tatt opp i denne artikkelen, er vel noe av det aller mest politisk betente som finnes. «Varsku», om du skjønner…

Illustrasjonen til denne artikkelenb viser 17. mai-grunnlovens første side, der andre paragraf 2 (jødeparagrafen) står skrevet på midten av siden. Lisens: Public domain

underskrift_are_blaa

Sort, sosial ingeniørkunst: Pappa-amming

Det er en umiskjennelig og stadig tiltagende perversjon som vi nå ser bre om seg. Visse hevder, i ramme alvor, at kjønn i realiteten er en sosial konstruksjon, og at det har fint lite med biologi å gjøre. at kjønn er noe individet må få lov å velge når det er klar for det. Og, ja, ikke minst det «faktum» at vi har rundt 50 forskjellige kjønn(!)

Og med seg på laget har disse kulturmarxistene de store media, som både har spilt og fortsatt spiller en sentral rolle i utbredelsen av idiotiet. Jeg tenker også her på kampanjer som f.eks. «Pride», hvor aksept for de homoseksuelles behov og rettigheter– påstått – forsøkes fremmet. Tilsynelatende en fin sak, men hva skjuler seg egentlig i bånn? Jeg tenker videre på på snakket om at menn nå skal få lov til å amme sitt eget avkom. Ha, ha, helt seriøst… Mer om dette under.

De aller fleste vil kanskje synes dette bare er festlig, og fint lite annet. Andre vil endog gi sin helhjertede tilslutning, hva vet jeg? Sett fra mitt perspektiv er det helt surrealistisk å oppleve at folk hopper på trender som dette. Trender som jeg vil hevde at er iscenesatt for å kunne sosialt utforme samfunnet. Jeg vil også hevde at de bakenforliggende hensiktene er alt annet enn gode. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som å påstå at dette er ondskap satt i system.

Pappa-amming
Hvem i sin rette forstand kan få seg til å tro at brystmelk fra en pappa proppet med kvinnelige hormoner, er næringsmessig likeverdig med ekte morsmelk? Agendaen her er å pervertere menn – gjøre de kjønnsløse og seksuelt uattraktive for kvinner. Slik vil kvinner miste interessen for disse feminiserte fjolsene født med utovertiss, og slik destrueres samfunnets primære byggestein; kjernefamilien.

Feminismen
Feminismen har allerede utrettet mye faenskap ovenfor kjernefamilien, og for å skjønne hva dette har gjort mot kjernefamiliens integritet, kan man jo bare se på de skyhøye skilsmissestatistikkene. Uten kjernefamilien i bånn har vi mange mennesker uten tilhørighet. Og mennesker uten tilhørighet, er redde mennesker. Mange later til å tro at feminismen ble skapt som kvinnenes kamp for de samme rettigheter som menn har. Det medfører nok en viss grad av riktighet at det startet slik, for i utgangspunktet var feminismen en grasrobevelgelse hvor nettopp økte rettigheter for kvinner var den bakenforliggende motivasjonen. Men så ble feminismen kuppet, og sentralt i dette kuppet stod Rockefeller-familien med alle sine oljemilliarder.

Det lyktes Rockefellerne å omstøte den opprinnelige intensjonen bak feminismen, slik at feminismen egentlig ble en militarisering av kvinner. Feminismen ble plutselig kvinnenes kamp mot egen kjernefamilie. De kvinnelige feministene ble langt mer maskuline og aggressive i sin natur. De krevde retten til karrieremessig selvrealisering og generelt å kunne konkurrere karrieremessig på like vilkår med menn. Disse lite feminine kvinnene mistet sin seksuelle appell ovenfor mannfolka, akkurat som de feminiserte myk-mann mannfolka har mistet sitt kvinnetekke. Slik har det lyktes de mørke samfunnsarkitektene å sette kjernefamilien i skuddlinja.

At den mørke feminismen har lyktes med sin holdningsplassering, kan man jo se av de skyhøye skilsmissetallene vi har i dag. Man kan også se feminismens effekter når mødre i dag underminerer sitt eget morsinstinkt og overlater sitt lille barn til en dagmamma eller en barnehage. Noe jeg tipper var utenkelig før disse Rockefeller & co begynte sin negative samfunnspåvirkning gjennom feminismen. Det er imponerende at maktelitens samfunnsarkitekter har greid det kunstykke å slå en kile selv inn i vår dypeste natur – i våre biologiske instinkter.

«Pride»
En annen gren innen den mørke sosiale ingeniørkunsten er bevegelsen kalt «Pride». Her snakker vi om en bevegelse som hevdes å skulle fremme aksept for homofile og deres interesser. Jeg skjønner det kan være lett å ta Pride for god fisk, men i realiteten er dette bare er en gedigen psy-op. Prides budskap, som på umerkelig vis smyges inn i det underbevisste, er noe ala dette: “Er du sikker på at du ikke egentlig er homo? Eller kanskje hovedsaklig hetero, med «litt» homo i bånn? På tide å finne det ut, og husk: homo er hipt!» Individer som lar seg friste til å leve dette ut, vil selvfølgelig lett kunne oppleve seksuell forvirring og frustrasjon. Resultatet er perversjon, kaos, og, til sist, forvirring og frykt.

En oppsummering
Vi er i dag vitne til at noen forsøker utslette både kjønn og de tilhørende kjønnstrekkene. Perversjon av det som er vår dypeste natur – det er intensjonen. I sum så gjør dette at befolkningen at vi blir ensomme, uten tilhørighet. Ensomme mennesker er redde, og redde mennesker tenker ikke rasjonelt. Redde mennesker er uten evner til kritisk tenkning, og er derfor lette å lede, lette å kontrollere. Og da har vi kommet fram til det ultimate målet til denne klodens herskere: total dominans! Rett og slett bare for den rusen det gir disse forkvaklede individene å kunne dominere andre fullstendig. Dypere stikker det nok ikke.

Vår planet er regjert av styrtrike, klinisk gale luciferianere uten medfølelse. Eller trodde du kanskje alle disse rabiate krigene vi har opplevd og fortsatt opplever var ønsket av jordas befolkning?

underskrift_are_blaa

Sharyl Attkisson om den kunstige, betalte virkeligheten: full av løgn og propaganda

Sier navnet Sharyl Attkisson deg noe? Hvis ikke kan jeg ile til og si at hun er en fremragende amerikansk journalist, fem ganger Emmy-prisvinner. Hun er også mottaker av Edward R. Murrow-prisen for sin grundige, undersøkende journalistikk, og hun har forfattet to bøker som begge ble New York Times-bestselgere. I dag er hun vert for «Full measure», et nyhetsprogram som sendes søndager på amerikansk TV. Her serveres det reportasjer basert på kritisk undersøkende journalistikk med høy integritet. Utover dette har Attkisson jobbet i hele tredve år som korrespondent og anker i CBS News, PBS, CNN og lokal nyhetsformidling. Bare for å nevne noen av hennes meritter. Som vi skjønner er denne damen en gravende journalist med høy integritet og troverdighet.
Her skal vi se nærmere på hva Attkisson fant ut om et høyst dagsaktuelt tema, nemlig hvordan kopiøse mengder løgn spres i samfunnet. Massemedia står sentralt i dette bildet, og bakenfor massemedias nyhetsbilde lurer mektige samfunnsaktører og deres PR-krefter. Disse PR-kreftene produserer store mengder profitabel propaganda på vegne av sine klienter. Og nettopp her er det begrepet «astroturf» kommer inn i bildet.
Astroturf er et maskineri som konstruerer løgnpropaganda på vegne av store politiske og kapitalistiske aktører, og dette forkles som grasrotbevegelser. Vi snakker altså om en falsk grasrotbevegelse hvor aktører med enorme pengereserver til rådighet forsøker skjule sin egen rolle bak propaganda som manipulerer befolkningen i en bestemt retning. Astroturf kan skjule seg bak kommentarer og kontoer på Twitter og Facebook, altså noe som later til å være ordinære mennesker, eller «grasrota» om du vil. I realiteten er dette PR-krefter som produserer kommentarer på vegne av sine mektige klienter. Hva er vel bedre reklame enn når en privatperson uten interessekonflikter har prøvd ut et bestemt produkt, og roper ut at produktet er aldeles fantastisk? Ja, ikke bare én eller to privatpersoner, men mange. Astroturf er et formidabelt maskineri – en egen industri.
Astroturf kan også stå bak blogger som virker å være laget av helt ordinære mennesker på gata. Ja, faktisk har vi også eksempler på store nettsteder som i realiteten er astroturf. Ta f.eks. nettstedet snopes.com som er et nettbasert oppslagsverk. Dette nettstedet er et typisk eksempel på astroturf, og styres av aktører med en streng politisk agenda. Agendaen består i å beskytte myndigheter og storindustri mot velfortjent kritikk, noe som gjøres til fingerspissene hos snopes. Altså astroturf, kort og greit. Bare vit at dersom du leser oppføringer på snopes.com i god tro, er sjansen stor for at du blir forledet. I Norge har vi det pinlige foretaket faktisk.no, eid av gammelmedia og helt i samme gata som Snopes. Det virkelig morsomme her er at faktisk.no ble opprettet nettopp for å skulle korrigere feilinformasjon. Ha, ha, hvilken ironi.
Bare for å presisere ytterligere: Astroturf gjør at leserne tror det er den uavhengige grasrota som snakker, for dette gir gjerne skinn av større troverdighet. Målsetningen til astroturf er å forsøke å gi inntrykk av at det finnes bred oppslutning for (eller imot) en bestemt agenda, når dette egentlig ikke er tilfelle. Astroturf forsøker med dette å manipulere mennesker til å skifte mening, og det gjøres ved å framstille konkurrerende syn på saken som kontroversielle, sære og usmakelige.
Astroturf har flere skyteskiver for sin virksomhet, f.eks. nyhetsorganisasjoner de ikke liker, varslere som forteller den avslørende sannheten, politikere som tør spørre de tøffe spørsmålene, og journalister som har integritetens nådegave og tør å rapportere om alt dette. En ofte brukt strategi fra astroturf er å kaste så mye konfliktfylt informasjon ut i eteren, at leserne simpelthen overveldes og gir etter.
I denne sammenheng må folk skjønne at vitenskapelige studier ikke nødvendigvis er det folk flest tror det er. Slike studier finansieres, manipuleres og perverteres i dag av de samme pengesterke aktørene som gjerne ønsker å skape et marked for sitt produkt. Det er svært mange finurlige måter å manipulere studier på, som gjør at løgn framstår som forskning. Man må skjønne at dette skjer over en lav sko i dag. Storkapitalen har for lengst skjønt reklameverdien i å kunne hevde «studier viser at…». Vi befinner oss i en tidsalder hvor vi bades i løgn, selv fra myndighetenes side. Fordi myndighetene er nedi lomma på store kapitalistiske krefter.
Wikipedia: Astroturfs «dream come true»
Vet dere lesere hvilken referanse som er den hyppigst brukte på Internett i dag? Jo, det er Wikipedia. Wikipedia framstår som selve sannhetens fyrverkeri for mange mennesker, men her er det noe viktig folk flest ikke har fått med seg. Det dreier seg om det faktum at innholdet på Wikipedia kan kan redigeres av hvem som helst. Og akkurat dette er noe astroturf har visst å utnytte til fulle. Wikipedia er astroturfs egen ønskedrøm, for når det gjelder stoff i Wikipedia som enten er sterkt politisk ladet eller har stor profitt forbundet med seg, er astroturf og hele det politisk-kapitalistiske maskineriet på plass for å kunne kontrollere informasjonen. Via anonyme Wikipedia-redaktører overvåkes de respektive artiklene i Wikipedia, slik at innholdet skal slutte opp om en spesiell agenda. Som nevnt, agendaen kan være den å selge et bestemt produkt eller det kan dreie seg om å oppnå politiske målsetninger. Eller noe annet. Det er i denne smørja at sannhet og fakta fordamper, mens det som står igjen er løgnaktig propaganda og produktreklame.

For de som måtte betvile det jeg her sier, gjør følgende eksperiment: forsøk å finne en Wikipedia-artikkel om ett eller annet politisk hett tema, f.eks. islam. Forsøk deretter å korrigere noe av innholdet i artikkelen til noe du positivt vet er rett, og lagre deretter din modifisering. Du vil oppleve at artikkelen blir tilbakestilt til sin originale tilstand, gjerne i løpet av få sekunder, slik at de samme løgnene igjen er på plass. Her snakker vi om en betalt 24/7 vakttjeneste!

Hvem er troverdige kilder sett gjennom Wikipedias øyne?
Attkisson forteller om en hendelse i 2012, hvor den berømte forfatteren Philip Roth forsøkte å korrigere Wikipedia-artikkelen som omhandlet ham selv. Det viste seg å være umulig, for Wikipedias anonyme redaktører tilbakestilte Roths korreksjon til de samme løgnene som før. Etter mye slit greide Roth endelig å komme i kontakt med en ansvarshavende person i Wikipedia. Han forsøkte finne ut av hvorfor det var umulig å få lagret korrekt informasjon i oppslagsverket, og han fikk da til svar at han ikke ble ansett som en troverdig kilde til opplysninger om seg selv(!)

Wikipedia tilbød en egen PR-tjeneste(!)
På ett tidspunkt tilbød Wikipedia en PR-tjeneste til aktører som ønsket å få manipulert informasjon til sin egen fordel. Dette var helt i mot Wikipedias egne skrevne statutter. Angivelig. Som eksempel her kan nevnes at Wikipedias artikler motsa troverdig, fagfellevurdert medisinsk forskning i 90% av tilfellene. Når et oppslagsverk tilbyr PR-tjenester mot betaling, burde alarmbjeller kime. Det er god grunn til å ta innholdet i Wikipedia med mange klyper salt. Et tips til leserne er å bruke Store Norske Leksikon på nett (snl.no) som oppslagskilde heller enn Wikipedia.

Hvordan identifisere astroturf?
Én av de virkelig sikre tegn på at du har med astroturf å gjøre, er den utstrakte bruken av svertende karakteristikker. «Kvakksalver», «gal», «paranoid», «pseudo» og «konspiratorisk» er eksempler i så måte. Astroturfere later noen ganger som om de avslører myter som ikke er myter i det hele tatt. Generelt bør man være på vakt når tema ikke får fokus, men heller den eller de som framfører tema. I slike tilfeller er det ofte et astroturf-maskineri i bakgrunnen. Et annet godt kjennetegn på astroturfere, er at de går i strupen på varslere heller enn de det varsles om. Astroturf stiller spørsmålstegn ved de som stiller spørsmålstegn ved autoriteter, og ikke autoritetene selv.

Her kan du høre Attkisson i dette TEDx-foredraget:

Se også Atkissons eget nettsted her.

underskrift_are_blaa

Kan vi tillate at frimurere bekler maktposisjoner i samfunnet?

Det finnes et ulmende tema som fra tid til annen har kommet til overflaten. Jeg snakker her om frimureriet og i hvilken grad det er ansvarlig å slippe frimurere inn i maktposisjoner i samfunnet. Er det f.eks. ålreit at frimurere innehar verv i norske rettssaler? Hva hvis påtalemyndighet / aktor og den anklagedes advokat begge er frimurere – ja, kanskje medlemmer i samme frimurerlosje også? Dette scenarioet er nemlig slett ikke umulig slik tilstandene er i dag.

Den nå pensjonerte politiførstebetjenten Roy Riksvold, er blant de som har forsøkt slå alarm rundt situasjonen med frimurere i høytstående samfunnsverv. Via en konkret straffesak oppdaget Riksvold den gang at det skjulte seg frimurere på begge sider av loven, både som påtaleansvarlig og den anmeldte i en kriminalsak. Hans mening er at det aktuelle forholdet bak rettssaken aldri ble etterforsket ordentlig, og at det finnes flere saker av samme kaliber.
– Jeg har funnet flere saker som påtalemyndigheten har behandlet og som det «lukter av», sa Riksvold til Dagbladet i 2013.

Han etterlyste klarere regler i dette henseende, på lik linje med at polititjenestemenn har måttet søke politimesteren om tillatelse til å ha verv på siden av sin politi-hovedstilling.

– Det er greit. Men samme krav burde vært stilt til ansatte i politi og påtalemyndighet når det gjelder medlemskap i organisasjoner som Frimurerorden. Bare det faktum at det kan stilles spørsmål om habiliteten, burde være nok til at det var klare regler, ifølge Riksvold.

Som eksempel på mulig svindel, tok Riksvold for seg saken hvor tre menn hadde blitt anmeldt for alvorlige skatteforbrytelser. Anmeldelsen ble sendt av advokat Inger A. E. Coll på vegne av Skatt Øst. Riksvold kommenterte som følger i 2013:
«To av de tre anmeldte ble for noen år siden dømt til en betinget straff for en ulovlig eiendomstransaksjon med stråmenn i Hallingdal. En forretningsmann som er frimurer og en tidligere politimann fikk ikke fengselsstraff, noe som ville vært naturlig i en slik alvorlig sak».

Riksvold la til:
«Etterforskningen av saken tok uvanlig lang tid, noe som førte til strafferabatt. Nå er forretningsmannen, den tidligere politimannen og en advokat anmeldt av Skatt Øst for alvorlig skattekriminalitet. Denne saken har bare blitt liggende. Påtaleansvarlig ved Nordre Buskerud politidistrikt er også frimurer. Denne saken lukter det av».

I forbindelse med samme sak forteller Riksvold videre at han forsøkte drøfte problemet med politimesteren i Nordre Buskerud Politidistrikt, Sissel Hammer, men at han ble avvist og bedt om å henvende seg via tjenestevei.
– Jeg gikk tjenestevei, men fikk aldri noen tilbakemelding. Min følelse var at politimesteren ikke ville høre på meg. Hammers manglende svar synliggjorde at hun ikke hadde til hensikt å gå videre med mine mistanker.

Riksvold tok etter dette kontakt med sin egen fagorganisasjon, Politiets Fellesforbund.

Etterhvert valgte Riksvold å kontakte pressen, og fikk en artikkel på trykk.

– Først etter at politimester Sissel Hammer forsto at jeg hadde kontaktet Dagbladet, ble det tatt grep fra politiets ledelse.

Han fortsatte:

«Jeg er en varsler. Når ledelsen ved Nordre Buskerud politidistrikt ikke vil høre på meg, hadde jeg ikke noe valg.»

Hva er den norske frimurerordenens egentlige natur?

De som har lest boka til den tidligere frimureren Roger Aase, har også fått med seg korrupsjonen som skjuler seg på innsiden av frimureriet. I 2008 forlot Aase frimurerordenen ved sin losje i Trondheim, da som frimurer av niende grad. Han forteller at hans samvittighet og kristne tro etterhvert forbød ham videre deltakelse i frimureriet. Forhistorien var at han i kraft av sitt verv i losjens ledelse fikk innsyn i økonomisk utroskap, og at hans bekymringsmelding til frimurernes leder i Midt-Norge ikke førte fram. Tilbakemeldingen til Aase var at han burde trekke seg fra ordenen, vel å merke etter å ha fingert en gyldig grunn. For når man én gang har blitt frimurer, må det helt spesielle grunner til for at man skal kunne trekke seg. Imidlertid tillot ikke Aases samvittighet ham å fingere noen grunn, så han stilet sin bekymring videre til selve frimurerordenens stormester i Oslo. Men også her falt Aases bekymringer på steingrunn, for stormesteren sa klart fra at han ikke hadde til hensikt å gjøre noe for å ordne opp.

Den norske frimurerordenen bedyrer at frimureriet i Norden bygger på det kristne livssyn, med følgende fellesnevner – sitat fra frimurernes egne nettsider:
«Vi har en skaper over oss og vi har vår neste ved vår side. Det frimureriske arbeid begynner med erkjennelsen av at Skaperen er større enn det skapte, og at vi alle har et forpliktende forhold til de mennesker som omgir oss.»

Aase fnyser av dette. Han forteller at det aller første som kreves av en ny frimurerbror er at han avsverger sin egen tro, hva det enn måtte være, til fordel for frimureriets tro. Aase sier han faktisk har opplevd flere prester avsverge kristendommen, og at frimurernes tro ikke har mye med de kristne verdiene å gjøre.

– Det er uforståelig at man kan tilhøre den norske frimurerordenen og kalle seg kristen, sier han.

Han legger til at han skrev sin avslørende bok om livet på innsiden av ordenen også for å forhindre at andre blir lurt inn i frimureriet.

I denne svenske tv-sendingen er Roger Aase blant de som blir intervjuet om sine opplevelser som frimurer:

underskrift_are_blaa

Boikott Villa Blanca i Bergen og alle andre som nekter å ta imot kontanter!

Dette er kanskje en selvfølge for mange, men jeg skriver jo med et folkelig språk for allmuen. Slik håper jeg å nå flest mulig mennesker med budskapet. Det jeg har på hjertet denne gang er dette: boikott absolutt alle foretak som nekter å ta imot kontanter. Uten unntak. Det er juridisk lovstridig å nekte å ta imot kontanter som betalingsmiddel i Norge, så disse pøblene som forsøker seg ved å nekte deg å betale med kontanter bryter  norsk finanslov. (Ikke det at juss nødvendigvis utgjør noen moralsk rettesnor, men her er det allikevel på sin plass å dra fram dette).

Mengden kontanter i samfunnet har gått radikalt ned, og i Sverige melder de at mengden har blitt halvert i løpet av de siste tolv årene. Denne trenden er villet: kontantene skal vekk! Men det er av største viktighet at vi beholder kontanter som betalingsmiddel, for vår egen frihets skyld. Uten kontanter vil de drakoniske bankene – altså selve slangehodet i dette undertrykkingssystemet – sitte med bukta og begge endene. Hvis kontantene får forsvinne, vil den stadig tiltagende kontrollen bli uutholdelig – om den ikke allerede har blitt det. Uten kontanter kan kreftene som regjerer bruke bankene til å kneble befolkningen i et digitalt fengsel. Jeg sikter her til at tilgangen til kontoen vil bli stengt for de som kritiserer systemet og varsler om samfunnsmessig urett. Vi opplever allerede forstemmende forsøk på knebling, f.eks. som sensuren i sosiale media (Facebook…) og aviser, men med stengte bankkonti vil de kunne kneble oss langt hardere. Kontanter er kort og greit en viktig hjørnestein dersom vi tenker ha muligheten til å råde over våre egne liv – «demokrati» tilside.

Derfor:
1) bruk minibanker og ta ut kontanter så ofte du kan!

2) bruk kontanter når du handler – konsekvent!

3) nekt plent å godta kontant-nekt fra aktører som krever deg for betaling. Legg kontanter på bordet og be de kontakte politiet om de mener seg forulempet!

4) boikott alle forretninger (restauranter, dagligvareforretninger etc.) som har innført kontant-nekt, og la de få vite om dine planer i dette henseende. La de seile i sin egen sjø – uten noen penger fra din lommebok.

Selv var jeg, Kiri og Morten på restauranten Villa Blanca i hjertet av Bergen for et stykke tid siden, og der laget de et helvete i miniatyr når vi insisterte på å kunne betale med kontanter.

Forbannet være Villa Blanca og resten av dette pakket! Ikke gi slike etablissementer så mye som én krone, la de råtne!!! BOIKOTT VILLA BLANCA I BERGEN!!! Boikott ALLE som spiller på lag med den drakoniske agendaen hvor kontantene forsøkes tatt fra oss!

Takk for meg og god søndag!

underskrift_are_blaa

Foto: Villa Blanca. Skjermdump fra Google Maps

Politikk???? Kom aaaaan…..

Her er verdens korteste artikkel, kanskje noe harsk også. Dette er basert på et par kommentarer jeg skrev tidligere i dag, og tar for seg følgende tema: har vi reell medbestemmelse i form av parlamentariske valg – altså «politikk»? Nei. Nei, nei, nei, nei og atter nei. Slå det fra dere én gang for alle!!!! Hadde vi hatt reell medbestemmelse gjennom valg, ville vi ikke fått lov til å ha valg.

Folk som fortsatt hevder det er viktig å legge riktig stemmeseddel i urnene, legger en fundamental feilantakelse til grunn: «Dette systemet funker». Det funker IKKE! Men disse menneskene tror likefullt at «politikk» er noe som folket kan benytte seg av for å kunne være med og bestemme. De tror at valgene og stemmeopptellingen er reell / autentisk / hederlig. Og mer…

Jeg tror ingen av delene. Vi er så autoritetstro, og vi anser det for alldeles UTENKELIG at det kan foregå fusk ved stemmeopptellingen under valgene. Som sådan må det jo fortone seg like lett for den sorte makten å beholde sitt makthegemoni som det å stjele sukkerspinn fra småunger. Hvor vanskelig kan det være å fikse på noen tall på en skjerm egentlig…? Slik de har gjort i så mange andre land, «men avgjort IKKE i Norge» – haha.

Politikere har INGEN makt! De utfører ordre, og sjefene deres er IKKE folket! Sjefene er de som styrer bankene og storindustrien og de som stammer ned fra de rette blodslinjene – «elitefamiliene». Det stikker enda djupere enn som så, men det får vente til en annen gang. Det holder å vite at det er helt andre enn «folket» som styrer showet fra sitt ståsted bak forhenget. Sentrale politikere er denne maktas fotsoldater. Det er lett og plukke ut hvem disse politikerne er – det er noe man kan konstatere med et halvt øye åpent. (Skjøøønt, noen kan nok være litt mer vanskelig å få øye på også).

«Politikk» er en blindgate vi forsøkes narret ned av, og så lenge vi fortsetter å løpe til stemmeurnene, har herskerpakket bukta og begge endene. Omveltninger vil altså ikke skje ved at stemmekveget løper til urnene og velger riktig seddel, men gjennom en folkeoppvåkning til de harske realiteter. Hva kan bringe folk flest til denne oppvåkningen? Å fortsette å stemme? Åpenbart ikke. For å bidra til et nytt og bedre samfunn, gjør man lurest i å eksponere svindelen ved å vende ryggen til «politikk»! Bli hjemme på valgdagen. La andre få vite AT du blir hjemme, og HVORFOR du blir det.

Selvfølgelig vil mange kalle meg «konspinisse» og dets like, men jeg bryr meg ikke. «Politikk» ER konkret konspirasjonspraksis. Det er et gigantisk narreri hvor en hel sivilisasjon fortsetter å gå på limpinnen. År etter år. Slutt med det, og gjør det NÅ! Kun ved å grave hælene i bakken og nekte delta, vil vi kunne få et nytt og mer menneskevennlig samfunn. Så følg hodet dere som har et, så får heller statistene fortsette å løpe til valgurnene.

God torsdag!

underskrift_are_blaa

Foto: Mark Rain – (CC BY 2.0).

«Politikk» tilside: Hvem av disse skal skal FØRST stilles for en folkedomstol?

Mange nordmenn labber fortsatt rundt og tror løsningen på samfunnets problemer ligger i det å velge riktig stemmeseddel ved neste valg. Det er nesten morsomt, men slik er det altså. Den sosiale programmeringen funker tydeligvis fortsatt, og stemmekveget vil med stor sannsynlighet fortsette å slure videre i sitt frelser-program. Det er selvfølgelig fullstendig utopisk å stille sin lit – nok en gang – til at en politisk superhelt(inne) skal dukke opp og frelse oss alle. «En ny Trump»! Det jeg her skriver vil trolig ikke ha noen mening overhode for de programmerte blant oss. De vil insisterere på fortsette lengre ned i blindgata kjent som «politikk», hvor motivasjonen er å kunne slippe å ta ansvar for situasjonen vi befinner oss i. På akkurat samme måte som vi betaler hvitfrakker penger for å fikse helsa vår – uten å måtte gjøre noe selv. Hva er vel mer komfortabelt enn å kunne stemme fram noen andre som rydder opp for oss? Rydder opp i noe som egentlig er et felles ansvar, og aldri kan bli noe annet.

Denne artikkelen er myntet på de som enten allerede har skjønt at noe er riv ruskende galt med samfunnet vårt – som en bekreftelse på at de har rett – og, ikke minst, på de som så vidt har merket at noe er galt ett eller annet sted. Mitt budskap er at samfunnet «ikke har blitt slik av seg selv», men at noen bevisst har skapt det slik. Det gjelder å skjønne at dette er skapt med overlegg, og at disse skaperne av vanføret er vesener uten kontakt med sjel / hjerte. Jeg snakker om våre såkalte ledere. De representerer ikke resten av oss – de er en egen og langt mer destruktiv rase!

Har regjeringens politikk feilet?
Spørsmålet over er latterlig og har ingen relevans overhode. Allikevel, «i et nøtteskall»: svaret er NEI! Det er ikke et spørsmål om hvorvidt regjeringen har feilet i sin politikk. «Politikk» er bare en makt-mekanisme i hendene på de som setter den ekstremt lave standarden på vår blå planet. Det er et maktmiddel, ikke noe mer! Og ledende politikere løper ærendet til den klinisk gale makteliten som bruker «politikk» for hva det er verdt!

Spørsmålet må omformuleres, og mitt forslag er: hvilke av våre folkevalgte ting-politikere (som i realiteten ikke er valgt av folket) skal stilles for en folkedomstol aller først? For Det vi er vitne til, er nemlig korrupte, morderiske jævler som fører en hel befolkning bak lyset hver eneste dag – på oppdrag fra sine sjefer. Det vil si, IKKE folket.

Det forbløffer meg oppriktig at folk enda diskuterer situasjonen som om herskerpakket jobber for alles beste! De gjør ikke det! Hvor tydelig må dette egentlig bli? Den delen av herskerpakket kjent som «ledende politikere» må jo stilles for en folkedomstol for sine uhyrlige handlinger mot et helt folk! Jeg snakker om ting som det å ha solgt ut landet og kontrollen med det til fremmed makt. Jeg snakker om ting som det å ha fremmet interessene til de rike på bekostning av resten (trampet på samfunnets mest vanskeligstilte). Jeg snakker om ting som det å ha frontet noe de har kalt for «asylpolitikk», noe som har ført landet inn i sosialt og økonomisk kaos. Denne politikken gjør at vi i dag bare ligger noen hakk lengre bak i løypa i forhold til det kaotiske og ødelagte Sverige. Jeg snakker om ting som det at våre såkalte ledere har ført folket bak lyset med hensyn til klimasvindelen og derved fremmet den FN-styrte, drakoniske Agenda 21/2030. Jeg snakker her om vindmøller, som slett ikke er øknomisk eller på annen måte bærekraftig, men som dreper utrydningstruede fuglearter for fote. Jeg snakker om denne flåingen av folk via et absurd stort antall pengebommer, som gjør at nordmenn ikke lengre har råd til å holde seg med bil. Merk at dette er gjort på falske premisser – «for å finansiere veiene». Ren løgn! (BTW: Hvis vi tenker oss at oljefondet lød på 1000 kroner, ville noe ala 3 kroner vært nok til å fullfinansiere alle veier. Sug på den!). Jeg snakker om det å donere enorme, statlige midler til kjente svindlerorganisasjoner som Clinton Foundation, Open Society Foundation og GAVI. For å nevne noen. Jeg snakker om ting som at det har blitt gitt enorme summer i «veldedighet», noen ganger i form av cash som har blitt fraktet i kofferter på tvers av krigsherjede landegrenser (Syria) – uten noen kontroll med hvor pengene egentlig tok veien. (Vi kan vel godt tenke oss hvor disse pengene tok veien, eller hva?). Og framfor alt for å ha donert enorme summer deltakelsen i folkemord / regimeskiftekriger i fjerne himmelstrøk – under forkledning av å være «vestlig frigjøring». Ta bare Syria-krigen… For ikke å snakke om massakeren i Libya! (Jeg ville IKKE hatt karmaen til Ine Eriksen Søreide. Ei heller den til Jens Stoltenberg). Jeg snakker om den hotellfag-utdannede helseministeren Bent Høie, som blindt har støttet den uetiske pengegalloppen til Fru Farma (ved bl.a. å fremme salget av svineinfluensavaksinen som gjorde så mange mennesker sjuke – og for å forsøke latterliggjøre alle de som på forhånd advarte mot denne kvikksølvholdige vaksinen). Han er det beste eksempel på at det velges personer uten snøring til høye politiske poster, bare for at disse skal kunne styres 100% av den reelle makten. Hvor var jeg? Jo, jeg snakker om ting som det å ha skjenket oss et barnevern som bedriver ren terror mot norske barnefamilier! Og, ja, jeg snakker også om ting som det å organisere folkemord på en idyllisk øy ute i Tyrifjorden, for så å skylde på en tomsing som verken hadde våpentrening eller tid nok til å gjennomføre noe slikt. Og for en påtalemakt og et politi som har bedrevet massiv cover-up i etterkant. Kom an: Plassér sentrale AP-politikere og ditto ansatte i politiet i løgndetektor, og spør de hva de visste om denne hendelsen FØR den inntraff! Dette er en løgnhistorie så rå og så ribbet for troverdighet, at bare et sovende folk kan forholde seg rolig.

Og så videre, og så videre. Jeg har nok glemt masse annet som kunne vært nevnt, men så kan da også dette gjøres til en nærmest endeløs liste over komplett morderiske handlinger iscenesatt av vår statsforvaltning og bakenforliggende krefter. Ja, monstrøsiteter som ikke bare har blitt gjort mot det norske folk, men i visse tilfeller mot en sivilisasjon!

Kanskje noen av dere har andre forslag til kandidater på lista over de som burde være først ut for nevnte folkedomstol? Jeg har markert mine forslag – se pilene på bildet som ledsager denne artikkelen.

Til slutt: Fatt mot! Det blir bra! Bare begynn å se ting for det de er – det er «first cut»… Alltid!

wf