Er norske politikere uskyldsrene idioter eller…

Jeg opplever til stadig folk som kommenterer på Facebook om våre påstått naive og lettlurte folkevalgte politikere. Disse kommentatorene later til å tro at politikere er lettlurte mennesker som gjør seg selv til nyttige og uvitende idioter for en globalistisk agenda… Jepps, folk later oppriktig til å tro at vi styres av godtroende idioter. HALLO!!!!!!!! De som går rundt og tror på slikt er en del av problemet. Slike naive og godtroende mennesker er, sammen med følelsesløse ordrefølgere innen offentlig sektor, et stort(!) samfunnsproblem!!!

For å ta det første først: Våre såkalte folkevalgte politikere på tinget er IKKE folkevalgte. De 169 Stortingsrepresentantene er valgt ut på bakgrunn av partipolitiske prosesser, IKKE på bakgrunn av avstemming. (Det skulle sannelig være interessant å vite nøyaktig hva som skjedde når demoner som Ine Marie Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre kom til sine posisjoner. Fy faen hva disse to har stelt i stand av menneskelig lidelse. De har tross alt gjort ganske uhyrlige ting som INGEN burde kunne kommet unna med i et rettferdig og velfungerende samfunn, og da tenker jeg ikke bare på hvordan de var sentrale i Norges medivirkning i folkemordet i Libya).

For det andre må folk fatte at disse politikerne ikke har noen som helst unnskyldning for å være uvitende. Ta bare eksemplet med klimasvindelen; alle – absolutt alle – kan ta rede på hva som er sannheten her. Det er ikke spesielt vanskelig heller. Og hva med flyktnignekonspirasjonen – asylsvindelen? Politikerne har jo alle disse såkalte ekspertutvalgene sine nettopp for at de skal kunne få tilgang på faktabasert informasjon, og deretter kunne ta avgjørelser på et kvalifisert grunnlag. Og det bringer tankene over på statsledere som Merkel og Lövfen; hvordan i huleste får folk seg til å tro at disse to bare var villfarne når de ødela sine respektive hjemland med horder av kriminelle migranter/lykkesøkere fra andre kulturer? HALLO!!!!? Våkne opp!!!! Sannheten er SELVFØLGELIG at ledende politikere – i alle fall de med med den reelle beslutningsmyndigheten – er MEDSKYLDIGE i denne faenskapen vi i dag opplever. De er med på spillet!

Spørsmålet som gjør seg stadig mer gjeldende er dette: skal folket rett og slett måtte gripe til våpen ovenfor de korrupte, politiske lederne og deres oppdragsgivere? Det vil i så fall ikke være første gang det har skjedd i menneskets historie. Langt derfra.

La meg bare nevne til slutt, som jeg har gjort så mange ganger før: i en videre kontekst er «politikk» bare «smoke and mirrors». Vi snakker her om et grandiost narrespill hvor folk flest skal lures til å tro at de har medvirkning gjennom det de tror er et «demokrati». Man må være temmelig blind i dag for å ha unngått å oppdage at Norge er noe ganske annet enn et demokrati. Trenger jeg virkelig nevne alle offentlige grunnlovsbrudd og overgrep ovenfor befolkningen som mor stat har stått bak? Ta avstand fra denne skiten og bli hjemme på valgdagen! Hear this well: bli hjemme på valgdagen!!!! Det er det eneste som er meningsbærende: vis at du har gjennomskua spillet og vend denne dritten ryggen!

underskrift_are_blaa

Politikk???? Kom aaaaan…..

Her er verdens korteste artikkel, kanskje noe harsk også. Dette er basert på et par kommentarer jeg skrev tidligere i dag, og tar for seg følgende tema: har vi reell medbestemmelse i form av parlamentariske valg – altså «politikk»? Nei. Nei, nei, nei, nei og atter nei. Slå det fra dere én gang for alle!!!! Hadde vi hatt reell medbestemmelse gjennom valg, ville vi ikke fått lov til å ha valg.

Folk som fortsatt hevder det er viktig å legge riktig stemmeseddel i urnene, legger en fundamental feilantakelse til grunn: «Dette systemet funker». Det funker IKKE! Men disse menneskene tror likefullt at «politikk» er noe som folket kan benytte seg av for å kunne være med og bestemme. De tror at valgene og stemmeopptellingen er reell / autentisk / hederlig. Og mer…

Jeg tror ingen av delene. Vi er så autoritetstro, og vi anser det for alldeles UTENKELIG at det kan foregå fusk ved stemmeopptellingen under valgene. Som sådan må det jo fortone seg like lett for den sorte makten å beholde sitt makthegemoni som det å stjele sukkerspinn fra småunger. Hvor vanskelig kan det være å fikse på noen tall på en skjerm egentlig…? Slik de har gjort i så mange andre land, «men avgjort IKKE i Norge» – haha.

Politikere har INGEN makt! De utfører ordre, og sjefene deres er IKKE folket! Sjefene er de som styrer bankene og storindustrien og de som stammer ned fra de rette blodslinjene – «elitefamiliene». Det stikker enda djupere enn som så, men det får vente til en annen gang. Det holder å vite at det er helt andre enn «folket» som styrer showet fra sitt ståsted bak forhenget. Sentrale politikere er denne maktas fotsoldater. Det er lett og plukke ut hvem disse politikerne er – det er noe man kan konstatere med et halvt øye åpent. (Skjøøønt, noen kan nok være litt mer vanskelig å få øye på også).

«Politikk» er en blindgate vi forsøkes narret ned av, og så lenge vi fortsetter å løpe til stemmeurnene, har herskerpakket bukta og begge endene. Omveltninger vil altså ikke skje ved at stemmekveget løper til urnene og velger riktig seddel, men gjennom en folkeoppvåkning til de harske realiteter. Hva kan bringe folk flest til denne oppvåkningen? Å fortsette å stemme? Åpenbart ikke. For å bidra til et nytt og bedre samfunn, gjør man lurest i å eksponere svindelen ved å vende ryggen til «politikk»! Bli hjemme på valgdagen. La andre få vite AT du blir hjemme, og HVORFOR du blir det.

Selvfølgelig vil mange kalle meg «konspinisse» og dets like, men jeg bryr meg ikke. «Politikk» ER konkret konspirasjonspraksis. Det er et gigantisk narreri hvor en hel sivilisasjon fortsetter å gå på limpinnen. År etter år. Slutt med det, og gjør det NÅ! Kun ved å grave hælene i bakken og nekte delta, vil vi kunne få et nytt og mer menneskevennlig samfunn. Så følg hodet dere som har et, så får heller statistene fortsette å løpe til valgurnene.

God torsdag!

underskrift_are_blaa

Foto: Mark Rain – (CC BY 2.0).

Skal høygafler måtte bli den folkelige reaksjonen ovenfor herskerpakket?

MDG er partiet som har ramponert Oslo estetisk, med enorme grå betongringer. Dette har blitt gjort i et forsøk på å begrense mulighetene å kunne parkere biler i byen. Ved dette har også MDG gjort sitt ytterste for å bekjempe muligheten til å kjøre bil i samme by, noe som i sin tur dreper hovedstadens forretningsliv. MDG er også partiet som er fersket for å stå bak hundrevis av omfattende miljøforbrytelser, hvor bl.a. jordsmonnet i Nordmarka ble forgiftet som følge av dumping av forurenset brøyte-slaps fra betongjungelen. (Lan Marie Berg var sentral her, men hun ville heller avlede oppmerksomheten fra sine ugjeringer heller enn å rydde opp).

«Årsaken til alt vondt er det giftige karbondioksidet»
– Det må bli tre ganger dyrere å slippe ut karbondioksid enn det er i dag for at nordmenn og norske bedrifter skal endre sine forurensningsvaner, ifølge miljøstiftelsen Zero. Ikke overraskende ønsker MDG og SV dette tiltaket velkomment. For karbondioksid er jo den store stygge ulven, ikke sant? Du vet, «denne giftige gassen som får Jordas overflate til å koke».

Karbondioksid er ikke giftig! Hvis så hadde vært tilfelle, ville du trolig omkommet av å drikke en flaske brus. Karbondioksid får heller ikke Jorda til å koke – det er en påstand fra svindlere som forsøker gjennomføre en mørk politisk agenda. Kunnskapsbaserte fakta viser at atmosfærens innhold av karbondioksid står for en temmelig liten del av oppvarmingen av Jorda, og den menneskeskapte delen av dette karbondioksidet er absolutt mikroskopisk. Jorda vil dermed ikke bli utsatt for drastiske temperatursvigninger som følge av menneskelig aktivitet. Sannheten er at Jorda opplever akkurat de samme temperatursvingningene som planetene rundt oss. I forbindelse med Jordas tidligere heteperioder er det også et fastslått faktum at karbondioksidnivået alltid har steget ETTER at temperaturen økte, og dette faktum alene viser at karbondioksid IKKE kan være noen årsak. Det er derfor ingenting unormalt eller farlig som finner sted med klimaet her på vår blå planet, selv om vi blir innbilt det.

Da blir spørsmålet: hvorfor fortsetter politikere fortsetter å være løpegutter og -jenter for kreftene bak klimasvindelen? Til hva eller hvem går alle pengene fra de enorme karbonavgiftene som nasjoner rundt om blir tvunget til å betale? Vi vet at denne svindelen brukes til å avansere det drakoniske Agenda 2030 i regi av FN (en eliteorganisasjon som f.eks. behendig har snudd ryggen til sionistreiret Israels folkemord over 7 dekader nå). Vi vet at klimasvindelen også brukes til å umuliggjøre det å kjøre bil for de som er mindre bemidlet! (Ikke få meg i gang når det kommer til el-bil svindelen – det har bare med penger å gjøre, ikke med klima eller miljø).

Med klimasvindelen i bånn har MDG (og Rødt) bebudet at de ønsker et påslag på 5 kroner på bensin. Til tross for påstander om det motsatte, hvem tror du vil bli rammet hardest av noe slikt ? Jo, det er de av oss som har satset på de myke verdiene framfor et sinnsykt jag i retning av penger og karriere. Jeg sikter her til barnefamiliene – de som sørger for å opprettholde folketallet og bringe samfunnet videre. Det er disse familiene som trenger bilen mest i en hektisk og presset hverdag. Mange barnefamilier vil trolig bli ute av stand til å kunne bruke bilen dersom disse galningene på tinget får det som de vil.

Hvor er samfunnet på vei? Hvorfor kommer herskerpakket unna med massiv løgn – løgn som brukes til å underkue, trakassere og kontrollere resten av oss? Står vi nå ved et veiskille, hvor folket er i ferd med å plukke opp høygaffelen? Det er selvfølgelig fortsatt folket som har makten, men vi må jo skjønne å bruke den. Det betyr: først skjønne at makten faktisk tilhører oss. Det betyr ikke minst også å være ærlige nok til å se ting for hva de er. (Mange er ikke der, tro meg!) Dernest må vi vokse ut av makrellryggraden og ta steget – sammen! – over i handling som har konkret endrende effekt på det någjeldende vanføret. Slike handlinger kan bety ting som at vi griper etter høygaffelen. Eller en slegge. Som et folk er vi nå såpass hardt presset opp i et hjørne, at det jeg her sier har kommet på bordet.

UKENTLIG VELGER TETT PÅ 100 NORDMENN Å AVSLUTTE LIVET FOR EGEN HÅND! DETTE HAR EN NØYE SAMMENHENG MED DET NÅVÆRENDE MENNESKEFIENDTLIGE SAMFUNNET. DETTE OVERGRIPER-SAMFUNNET ER IKKE IKKE SKAPT AV SLIKE SOM DEG OG MEG. HVORDAN KAN VEL NOEN TRO NOE SLIKT? DET ER SKAPT AV VÅRE PSYKOPATISKE LEDERE, INGEN ANDRE!

Vi har per i dag tilhold i et storsamfunn skapt av psykopater, for psykopater. Men makta tilhører folket, så ta den tilbake! Vær modig: De av dere som har et hode og et hjerte, følg de! Dere andre får fortsette å følge de stadig flere og mer drakoniske lovene til moder stat.

PS! Kudos til Tønsberg Blad for å ha trykket dette. Artikkelen viser en gryende trend, at noe positivt er i emning… Yay!

Hilsen optimist.

underskrift_are_blaa

Foto: Creative Commons Zero (CC01.0)

Er politikere like for loven?

are_thmb_fin
Are

Lan Marie Berg, ironisk nok fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), har befatning med massiv miljøkriminalitet. Ikke bare har hun forsøkt å umuliggjøre bilkjøring i Oslo gjennom planen Bilfritt byliv, men hun har også medvirket til grov miljøkriminalitet.

Mange har kanskje fått dette med seg, men Berg har altså sørget for å forurense et område i Nordmarka i Oslo med tonnevis av forurenset brøytesnø fra Oslo by, for deretter å bli ferska og så lyve om at hun har sørget for å få snøen fjernet. Slike ting… Og det gjelder tjenesteforsømmelse i den forstand at hun har blitt gjort oppmerksom på 730 lovbrudd som hun ikke har tatt tak i på forventet vis. Ikke bare det, men hun må også svare for hvorfor hun unnlot å opplyse både bystyret i Oslo og offentligheten om disse forholdene. Hun har faktisk forsøkt å dysse disse forholdene ned heller enn å erkjenne sine feil og gjøre alt for å rette opp i det, ved å holde tilbake dokumenter og forsøke å villede offentligheten i dette henseende. Det er neppe tilfeldig at dette har funnet sted rundt et kommunevalg – noe som bare gjør saken enda mer alvorlig.

Hvordan stiller byrådsleder Raymond Johansen seg til dette? Jo, han forsøker selvfølgelig å redde Bergs begredelige politiske karriere på denne måten:
– Vi har en forpliktelse om at informasjonen vi gir er mest mulig korrekt. Dette gjaldt sensitive opplysninger om mulige straffbare forhold, sier han.

Fungerende miljø- og samferdselsbyråd Hanna Marcussen kommer Johansen til unnsetning, og forsøker slokke brannen:
– Her legges det et premiss som jeg ikke er enig i, sier hun, og fortsetter med å si at tallet ikke var «kvalitetssikret».

Hva skal `landet med tullinger som dette i offentlig styre og stell? Både Johansen og Berg er vel de beste vitnesbyrd på at politikere ikke ansettes etter kvalifikasjoner, men ettersom hvor lite de kan og derfor er lette å lede for den reelle makta.

Det gjenstår å se om Berg blir juridisk stilt til rette for disse forholdene. Jeg tipper fint lite skjer…

underskrift_are_blaa

Foto: Thomas Ekström | (CC BY-SA 2.0)

Kilde: Nettavisen