Sharyl Attkisson om den kunstige, betalte virkeligheten: full av løgn og propaganda

Sier navnet Sharyl Attkisson deg noe? Hvis ikke kan jeg ile til og si at hun er en fremragende amerikansk journalist, fem ganger Emmy-prisvinner. Hun er også mottaker av Edward R. Murrow-prisen for sin grundige, undersøkende journalistikk, og hun har forfattet to bøker som begge ble New York Times-bestselgere. I dag er hun vert for «Full measure», et nyhetsprogram som sendes søndager på amerikansk TV. Her serveres det reportasjer basert på kritisk undersøkende journalistikk med høy integritet. Utover dette har Attkisson jobbet i hele tredve år som korrespondent og anker i CBS News, PBS, CNN og lokal nyhetsformidling. Bare for å nevne noen av hennes meritter. Som vi skjønner er denne damen en gravende journalist med høy integritet og troverdighet.
Her skal vi se nærmere på hva Attkisson fant ut om et høyst dagsaktuelt tema, nemlig hvordan kopiøse mengder løgn spres i samfunnet. Massemedia står sentralt i dette bildet, og bakenfor massemedias nyhetsbilde lurer mektige samfunnsaktører og deres PR-krefter. Disse PR-kreftene produserer store mengder profitabel propaganda på vegne av sine klienter. Og nettopp her er det begrepet «astroturf» kommer inn i bildet.
Astroturf er et maskineri som konstruerer løgnpropaganda på vegne av store politiske og kapitalistiske aktører, og dette forkles som grasrotbevegelser. Vi snakker altså om en falsk grasrotbevegelse hvor aktører med enorme pengereserver til rådighet forsøker skjule sin egen rolle bak propaganda som manipulerer befolkningen i en bestemt retning. Astroturf kan skjule seg bak kommentarer og kontoer på Twitter og Facebook, altså noe som later til å være ordinære mennesker, eller «grasrota» om du vil. I realiteten er dette PR-krefter som produserer kommentarer på vegne av sine mektige klienter. Hva er vel bedre reklame enn når en privatperson uten interessekonflikter har prøvd ut et bestemt produkt, og roper ut at produktet er aldeles fantastisk? Ja, ikke bare én eller to privatpersoner, men mange. Astroturf er et formidabelt maskineri – en egen industri.
Astroturf kan også stå bak blogger som virker å være laget av helt ordinære mennesker på gata. Ja, faktisk har vi også eksempler på store nettsteder som i realiteten er astroturf. Ta f.eks. nettstedet snopes.com som er et nettbasert oppslagsverk. Dette nettstedet er et typisk eksempel på astroturf, og styres av aktører med en streng politisk agenda. Agendaen består i å beskytte myndigheter og storindustri mot velfortjent kritikk, noe som gjøres til fingerspissene hos snopes. Altså astroturf, kort og greit. Bare vit at dersom du leser oppføringer på snopes.com i god tro, er sjansen stor for at du blir forledet. I Norge har vi det pinlige foretaket faktisk.no, eid av gammelmedia og helt i samme gata som Snopes. Det virkelig morsomme her er at faktisk.no ble opprettet nettopp for å skulle korrigere feilinformasjon. Ha, ha, hvilken ironi.
Bare for å presisere ytterligere: Astroturf gjør at leserne tror det er den uavhengige grasrota som snakker, for dette gir gjerne skinn av større troverdighet. Målsetningen til astroturf er å forsøke å gi inntrykk av at det finnes bred oppslutning for (eller imot) en bestemt agenda, når dette egentlig ikke er tilfelle. Astroturf forsøker med dette å manipulere mennesker til å skifte mening, og det gjøres ved å framstille konkurrerende syn på saken som kontroversielle, sære og usmakelige.
Astroturf har flere skyteskiver for sin virksomhet, f.eks. nyhetsorganisasjoner de ikke liker, varslere som forteller den avslørende sannheten, politikere som tør spørre de tøffe spørsmålene, og journalister som har integritetens nådegave og tør å rapportere om alt dette. En ofte brukt strategi fra astroturf er å kaste så mye konfliktfylt informasjon ut i eteren, at leserne simpelthen overveldes og gir etter.
I denne sammenheng må folk skjønne at vitenskapelige studier ikke nødvendigvis er det folk flest tror det er. Slike studier finansieres, manipuleres og perverteres i dag av de samme pengesterke aktørene som gjerne ønsker å skape et marked for sitt produkt. Det er svært mange finurlige måter å manipulere studier på, som gjør at løgn framstår som forskning. Man må skjønne at dette skjer over en lav sko i dag. Storkapitalen har for lengst skjønt reklameverdien i å kunne hevde «studier viser at…». Vi befinner oss i en tidsalder hvor vi bades i løgn, selv fra myndighetenes side. Fordi myndighetene er nedi lomma på store kapitalistiske krefter.
Wikipedia: Astroturfs «dream come true»
Vet dere lesere hvilken referanse som er den hyppigst brukte på Internett i dag? Jo, det er Wikipedia. Wikipedia framstår som selve sannhetens fyrverkeri for mange mennesker, men her er det noe viktig folk flest ikke har fått med seg. Det dreier seg om det faktum at innholdet på Wikipedia kan kan redigeres av hvem som helst. Og akkurat dette er noe astroturf har visst å utnytte til fulle. Wikipedia er astroturfs egen ønskedrøm, for når det gjelder stoff i Wikipedia som enten er sterkt politisk ladet eller har stor profitt forbundet med seg, er astroturf og hele det politisk-kapitalistiske maskineriet på plass for å kunne kontrollere informasjonen. Via anonyme Wikipedia-redaktører overvåkes de respektive artiklene i Wikipedia, slik at innholdet skal slutte opp om en spesiell agenda. Som nevnt, agendaen kan være den å selge et bestemt produkt eller det kan dreie seg om å oppnå politiske målsetninger. Eller noe annet. Det er i denne smørja at sannhet og fakta fordamper, mens det som står igjen er løgnaktig propaganda og produktreklame.

For de som måtte betvile det jeg her sier, gjør følgende eksperiment: forsøk å finne en Wikipedia-artikkel om ett eller annet politisk hett tema, f.eks. islam. Forsøk deretter å korrigere noe av innholdet i artikkelen til noe du positivt vet er rett, og lagre deretter din modifisering. Du vil oppleve at artikkelen blir tilbakestilt til sin originale tilstand, gjerne i løpet av få sekunder, slik at de samme løgnene igjen er på plass. Her snakker vi om en betalt 24/7 vakttjeneste!

Hvem er troverdige kilder sett gjennom Wikipedias øyne?
Attkisson forteller om en hendelse i 2012, hvor den berømte forfatteren Philip Roth forsøkte å korrigere Wikipedia-artikkelen som omhandlet ham selv. Det viste seg å være umulig, for Wikipedias anonyme redaktører tilbakestilte Roths korreksjon til de samme løgnene som før. Etter mye slit greide Roth endelig å komme i kontakt med en ansvarshavende person i Wikipedia. Han forsøkte finne ut av hvorfor det var umulig å få lagret korrekt informasjon i oppslagsverket, og han fikk da til svar at han ikke ble ansett som en troverdig kilde til opplysninger om seg selv(!)

Wikipedia tilbød en egen PR-tjeneste(!)
På ett tidspunkt tilbød Wikipedia en PR-tjeneste til aktører som ønsket å få manipulert informasjon til sin egen fordel. Dette var helt i mot Wikipedias egne skrevne statutter. Angivelig. Som eksempel her kan nevnes at Wikipedias artikler motsa troverdig, fagfellevurdert medisinsk forskning i 90% av tilfellene. Når et oppslagsverk tilbyr PR-tjenester mot betaling, burde alarmbjeller kime. Det er god grunn til å ta innholdet i Wikipedia med mange klyper salt. Et tips til leserne er å bruke Store Norske Leksikon på nett (snl.no) som oppslagskilde heller enn Wikipedia.

Hvordan identifisere astroturf?
Én av de virkelig sikre tegn på at du har med astroturf å gjøre, er den utstrakte bruken av svertende karakteristikker. «Kvakksalver», «gal», «paranoid», «pseudo» og «konspiratorisk» er eksempler i så måte. Astroturfere later noen ganger som om de avslører myter som ikke er myter i det hele tatt. Generelt bør man være på vakt når tema ikke får fokus, men heller den eller de som framfører tema. I slike tilfeller er det ofte et astroturf-maskineri i bakgrunnen. Et annet godt kjennetegn på astroturfere, er at de går i strupen på varslere heller enn de det varsles om. Astroturf stiller spørsmålstegn ved de som stiller spørsmålstegn ved autoriteter, og ikke autoritetene selv.

Her kan du høre Attkisson i dette TEDx-foredraget:

Se også Atkissons eget nettsted her.

underskrift_are_blaa

Legemiddelindustrien er kynisme satt i system!

Et budskap som er verdt å dra fram, er en artikkel av fastlege Gisle Roksund, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. De aller færreste av oss er klar over hva som egentlig skjer bak forhenget i vårt offentlige helsevern. Jeg snakker her om den mektige legemiddelindustrien, og dens lysømfintlige gjøren og laden. Roksund, som selv er lege og derfor har «innside-erfaring», betegner denne industrien som «en kynisk industri». Og det skulle jeg mene han gjør med rette. For å skjønne akkurat det, er det jo bare å sjekke hvilke domfellelser denne industrien har gjort seg skyldig i over årenes løp. Disse domfellelsene er et resultat av folkemord. Det finnes ingen annen måte å si det på! Og disse forbrytelsene skjer uten at det får konsekvenser for nevnte industri. Et briljant eksempel i så måte er skandalen hvor trolig millioner av mennesker måtte bøte med livet etter å ha brukt Vioxx – et medikament mot revmatiske smerter. Produsenten Merck visste at dette medikamentet ville forårsake hjerteinfarkt hos en urovekkende andel av brukerne, men holdt helt kjeft om det. Grunnen til at forbrytelser som dette ikke får konsekvenser, er i stor grad å finne i legemiddelgigantenes enorme pengesekk. Alt kan som kjent kjøpes for den rette sum, også unnlatelse og stillhet. Noe vi i dag har plenty av evidens for å kunne hevde.

Roksund skriver om hvordan de internasjonale legemiddel-konsernene har jukset med- og forfalsket forskningen, slik at sannsynligheten har økt for at konsernets egne medisiner skal selge bedre enn konkurrentenes. På dette viset hauses positive resultater opp, mens negative resultater dysses ned, i en forskning som ofte er så elendig og manipulert, at det ikke lengre kan kalles vitenskapelig. Dette er for øvrig noe den kjente engelske legen Ben Goldacre skrev om i sin legendariske bok, «Bad Pharma», i 2008.

Legemiddelkonsernene bruker gjerne enorme sponsormidler til å binde seg til leger og pasientorganisasjoner. Gjennom lobbyvirksomhet har denne industrien påvirket og influert utformingen av retningslinjene for medisinsk utredning og behandling. Denne lobbyvirksomheten har bl.a. bestått i å lønne de samme legene som har deltatt i ekspertpanelene for utarbeidingen av nevnte retningslinjer.

Legemiddelgigantene har også sørget for innflytelse ved å besørge opplæring av leger og medisinsk personell opp gjennom årene. I 2004 tok imidlertid den norske legeforeningen et oppgjør med denne malpraksisen, da det ble vedtatt at lege-utdanningen skulle være uten økonomiske bidrag fra legemiddelindustrien.

I 2015 uttalte Richard Horton, redaktør for det anerkjente medisinske tidsskriftet «The Lancet», følgende:
«Mye av den vitenskapelige litteraturen, kanskje halvparten (!), kan simpelthen være usann. Forstyrret av studier med små utvalgsstørrelser, marginale effekter, gale analyser og åpenbare interessekonflikter, har vitenskapen beveget seg i retning av mørke.»
Roksund kommenterer dette slik: «Som allmennlege får jeg lyst til å spørre: hvilken halvpart kan jeg stole på?»

Samtidig med dette uttalte redaktøren av det amerikanske medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine, dr Marcia Angell, følgende krasse ord:
«Det er rett og slett ikke lenger mulig å tro på mye av den kliniske forskningen som er publisert, eller å stole på vurderingen til betrodde leger eller autoritative medisinske retningslinjer.»

Positivt er det dog at visse internasjonale legemiddelfirmaer har åpnet sine databaser for industri-uavhenig forskning, slik at resultater kan overprøves uten interessekonflikter. Men det gjenstår enda å se hva som kommer ut av dette, for her har etikken tidligere vist seg å gå ut av vinduet. Disse firmaene er nemlig svært mektige, og kan «kjøpe seg ut av kniper» nå som før. Når det gjelder disse firmaenes økonomiske muskler, kan man som eksempel nevne at legemiddelgiganten Pfizer omsatte for hele 446 milliarder norske kroner i 2017.

Noe oppsiktsvekkende har det allikevel eksistert en kronisk mangel på visse legemidler, og i 2018 ble det innrapportert nærmere 684 tilfeller av mangel på legemiddel. 2019 tyder dessverre på å bli et rekordår i så måte. Årsaken til denne mangeltilstanden er at de store legemiddelgigantene selger produksjonsrettighetene for gitte legemidler de ikke tjener så mye på, til mindre firmaer som verken kan produsere eller distribuere disse midlene i like stort monn og like sikkert. Av andre årsaker har vi feilberegning av tilbud og etterspørsel, samt en viss knapphet på råstoffer. Disse omstendighetene er noe som har gått ut over en del kronisk syke mennesker de siste årene, skriver Roksund.

I disse tider med økende nasjonal proteksjonisme og handelskriger, blir Norge ganske sårbar tatt i betraktning at vi er avhengig av legemiddel-leveranser fra andre land som vi allerede har et ganske anspent forhold til. Dersom Brexit skulle gjennomføres (hvorfor har det ikke skjedd?), vet vi at Storbritannia har nedlagt forbud mot eksport av livsviktige medisiner til utlandet. Dette kan få leie konsekvenser for tilgangen på livsviktige medisiner for norske pasienter.

En ganske annen og mer «systemisk» svikt i tilgangen på medisiner, er medisiner som berører grupper med få individer. Dette kan dreie seg om svært alvorlige sykdommer eller tilstander, men som følge av at markedet er lite, legger ikke legemiddelgigantene ned tilstrekkelig med ressurser i å utvikle medisiner mot disse.

Når det kommer til industrien bak vårt offentlige helsevern, er det altså først og fremst snakk om salg og økonomisk profitt. Ikke liv og helse.

Kilde: Spunnet over en artikkel av Gisle Roksund publisert i Varden.

underskrift_are_blaa

«Politikk» tilside: Hvem av disse skal skal FØRST stilles for en folkedomstol?

Mange nordmenn labber fortsatt rundt og tror løsningen på samfunnets problemer ligger i det å velge riktig stemmeseddel ved neste valg. Det er nesten morsomt, men slik er det altså. Den sosiale programmeringen funker tydeligvis fortsatt, og stemmekveget vil med stor sannsynlighet fortsette å slure videre i sitt frelser-program. Det er selvfølgelig fullstendig utopisk å stille sin lit – nok en gang – til at en politisk superhelt(inne) skal dukke opp og frelse oss alle. «En ny Trump»! Det jeg her skriver vil trolig ikke ha noen mening overhode for de programmerte blant oss. De vil insisterere på fortsette lengre ned i blindgata kjent som «politikk», hvor motivasjonen er å kunne slippe å ta ansvar for situasjonen vi befinner oss i. På akkurat samme måte som vi betaler hvitfrakker penger for å fikse helsa vår – uten å måtte gjøre noe selv. Hva er vel mer komfortabelt enn å kunne stemme fram noen andre som rydder opp for oss? Rydder opp i noe som egentlig er et felles ansvar, og aldri kan bli noe annet.

Denne artikkelen er myntet på de som enten allerede har skjønt at noe er riv ruskende galt med samfunnet vårt – som en bekreftelse på at de har rett – og, ikke minst, på de som så vidt har merket at noe er galt ett eller annet sted. Mitt budskap er at samfunnet «ikke har blitt slik av seg selv», men at noen bevisst har skapt det slik. Det gjelder å skjønne at dette er skapt med overlegg, og at disse skaperne av vanføret er vesener uten kontakt med sjel / hjerte. Jeg snakker om våre såkalte ledere. De representerer ikke resten av oss – de er en egen og langt mer destruktiv rase!

Har regjeringens politikk feilet?
Spørsmålet over er latterlig og har ingen relevans overhode. Allikevel, «i et nøtteskall»: svaret er NEI! Det er ikke et spørsmål om hvorvidt regjeringen har feilet i sin politikk. «Politikk» er bare en makt-mekanisme i hendene på de som setter den ekstremt lave standarden på vår blå planet. Det er et maktmiddel, ikke noe mer! Og ledende politikere løper ærendet til den klinisk gale makteliten som bruker «politikk» for hva det er verdt!

Spørsmålet må omformuleres, og mitt forslag er: hvilke av våre folkevalgte ting-politikere (som i realiteten ikke er valgt av folket) skal stilles for en folkedomstol aller først? For Det vi er vitne til, er nemlig korrupte, morderiske jævler som fører en hel befolkning bak lyset hver eneste dag – på oppdrag fra sine sjefer. Det vil si, IKKE folket.

Det forbløffer meg oppriktig at folk enda diskuterer situasjonen som om herskerpakket jobber for alles beste! De gjør ikke det! Hvor tydelig må dette egentlig bli? Den delen av herskerpakket kjent som «ledende politikere» må jo stilles for en folkedomstol for sine uhyrlige handlinger mot et helt folk! Jeg snakker om ting som det å ha solgt ut landet og kontrollen med det til fremmed makt. Jeg snakker om ting som det å ha fremmet interessene til de rike på bekostning av resten (trampet på samfunnets mest vanskeligstilte). Jeg snakker om ting som det å ha frontet noe de har kalt for «asylpolitikk», noe som har ført landet inn i sosialt og økonomisk kaos. Denne politikken gjør at vi i dag bare ligger noen hakk lengre bak i løypa i forhold til det kaotiske og ødelagte Sverige. Jeg snakker om ting som det at våre såkalte ledere har ført folket bak lyset med hensyn til klimasvindelen og derved fremmet den FN-styrte, drakoniske Agenda 21/2030. Jeg snakker her om vindmøller, som slett ikke er øknomisk eller på annen måte bærekraftig, men som dreper utrydningstruede fuglearter for fote. Jeg snakker om denne flåingen av folk via et absurd stort antall pengebommer, som gjør at nordmenn ikke lengre har råd til å holde seg med bil. Merk at dette er gjort på falske premisser – «for å finansiere veiene». Ren løgn! (BTW: Hvis vi tenker oss at oljefondet lød på 1000 kroner, ville noe ala 3 kroner vært nok til å fullfinansiere alle veier. Sug på den!). Jeg snakker om det å donere enorme, statlige midler til kjente svindlerorganisasjoner som Clinton Foundation, Open Society Foundation og GAVI. For å nevne noen. Jeg snakker om ting som at det har blitt gitt enorme summer i «veldedighet», noen ganger i form av cash som har blitt fraktet i kofferter på tvers av krigsherjede landegrenser (Syria) – uten noen kontroll med hvor pengene egentlig tok veien. (Vi kan vel godt tenke oss hvor disse pengene tok veien, eller hva?). Og framfor alt for å ha donert enorme summer deltakelsen i folkemord / regimeskiftekriger i fjerne himmelstrøk – under forkledning av å være «vestlig frigjøring». Ta bare Syria-krigen… For ikke å snakke om massakeren i Libya! (Jeg ville IKKE hatt karmaen til Ine Eriksen Søreide. Ei heller den til Jens Stoltenberg). Jeg snakker om den hotellfag-utdannede helseministeren Bent Høie, som blindt har støttet den uetiske pengegalloppen til Fru Farma (ved bl.a. å fremme salget av svineinfluensavaksinen som gjorde så mange mennesker sjuke – og for å forsøke latterliggjøre alle de som på forhånd advarte mot denne kvikksølvholdige vaksinen). Han er det beste eksempel på at det velges personer uten snøring til høye politiske poster, bare for at disse skal kunne styres 100% av den reelle makten. Hvor var jeg? Jo, jeg snakker om ting som det å ha skjenket oss et barnevern som bedriver ren terror mot norske barnefamilier! Og, ja, jeg snakker også om ting som det å organisere folkemord på en idyllisk øy ute i Tyrifjorden, for så å skylde på en tomsing som verken hadde våpentrening eller tid nok til å gjennomføre noe slikt. Og for en påtalemakt og et politi som har bedrevet massiv cover-up i etterkant. Kom an: Plassér sentrale AP-politikere og ditto ansatte i politiet i løgndetektor, og spør de hva de visste om denne hendelsen FØR den inntraff! Dette er en løgnhistorie så rå og så ribbet for troverdighet, at bare et sovende folk kan forholde seg rolig.

Og så videre, og så videre. Jeg har nok glemt masse annet som kunne vært nevnt, men så kan da også dette gjøres til en nærmest endeløs liste over komplett morderiske handlinger iscenesatt av vår statsforvaltning og bakenforliggende krefter. Ja, monstrøsiteter som ikke bare har blitt gjort mot det norske folk, men i visse tilfeller mot en sivilisasjon!

Kanskje noen av dere har andre forslag til kandidater på lista over de som burde være først ut for nevnte folkedomstol? Jeg har markert mine forslag – se pilene på bildet som ledsager denne artikkelen.

Til slutt: Fatt mot! Det blir bra! Bare begynn å se ting for det de er – det er «first cut»… Alltid!

wf

Skal høygafler måtte bli den folkelige reaksjonen ovenfor herskerpakket?

MDG er partiet som har ramponert Oslo estetisk, med enorme grå betongringer. Dette har blitt gjort i et forsøk på å begrense mulighetene å kunne parkere biler i byen. Ved dette har også MDG gjort sitt ytterste for å bekjempe muligheten til å kjøre bil i samme by, noe som i sin tur dreper hovedstadens forretningsliv. MDG er også partiet som er fersket for å stå bak hundrevis av omfattende miljøforbrytelser, hvor bl.a. jordsmonnet i Nordmarka ble forgiftet som følge av dumping av forurenset brøyte-slaps fra betongjungelen. (Lan Marie Berg var sentral her, men hun ville heller avlede oppmerksomheten fra sine ugjeringer heller enn å rydde opp).

«Årsaken til alt vondt er det giftige karbondioksidet»
– Det må bli tre ganger dyrere å slippe ut karbondioksid enn det er i dag for at nordmenn og norske bedrifter skal endre sine forurensningsvaner, ifølge miljøstiftelsen Zero. Ikke overraskende ønsker MDG og SV dette tiltaket velkomment. For karbondioksid er jo den store stygge ulven, ikke sant? Du vet, «denne giftige gassen som får Jordas overflate til å koke».

Karbondioksid er ikke giftig! Hvis så hadde vært tilfelle, ville du trolig omkommet av å drikke en flaske brus. Karbondioksid får heller ikke Jorda til å koke – det er en påstand fra svindlere som forsøker gjennomføre en mørk politisk agenda. Kunnskapsbaserte fakta viser at atmosfærens innhold av karbondioksid står for en temmelig liten del av oppvarmingen av Jorda, og den menneskeskapte delen av dette karbondioksidet er absolutt mikroskopisk. Jorda vil dermed ikke bli utsatt for drastiske temperatursvigninger som følge av menneskelig aktivitet. Sannheten er at Jorda opplever akkurat de samme temperatursvingningene som planetene rundt oss. I forbindelse med Jordas tidligere heteperioder er det også et fastslått faktum at karbondioksidnivået alltid har steget ETTER at temperaturen økte, og dette faktum alene viser at karbondioksid IKKE kan være noen årsak. Det er derfor ingenting unormalt eller farlig som finner sted med klimaet her på vår blå planet, selv om vi blir innbilt det.

Da blir spørsmålet: hvorfor fortsetter politikere fortsetter å være løpegutter og -jenter for kreftene bak klimasvindelen? Til hva eller hvem går alle pengene fra de enorme karbonavgiftene som nasjoner rundt om blir tvunget til å betale? Vi vet at denne svindelen brukes til å avansere det drakoniske Agenda 2030 i regi av FN (en eliteorganisasjon som f.eks. behendig har snudd ryggen til sionistreiret Israels folkemord over 7 dekader nå). Vi vet at klimasvindelen også brukes til å umuliggjøre det å kjøre bil for de som er mindre bemidlet! (Ikke få meg i gang når det kommer til el-bil svindelen – det har bare med penger å gjøre, ikke med klima eller miljø).

Med klimasvindelen i bånn har MDG (og Rødt) bebudet at de ønsker et påslag på 5 kroner på bensin. Til tross for påstander om det motsatte, hvem tror du vil bli rammet hardest av noe slikt ? Jo, det er de av oss som har satset på de myke verdiene framfor et sinnsykt jag i retning av penger og karriere. Jeg sikter her til barnefamiliene – de som sørger for å opprettholde folketallet og bringe samfunnet videre. Det er disse familiene som trenger bilen mest i en hektisk og presset hverdag. Mange barnefamilier vil trolig bli ute av stand til å kunne bruke bilen dersom disse galningene på tinget får det som de vil.

Hvor er samfunnet på vei? Hvorfor kommer herskerpakket unna med massiv løgn – løgn som brukes til å underkue, trakassere og kontrollere resten av oss? Står vi nå ved et veiskille, hvor folket er i ferd med å plukke opp høygaffelen? Det er selvfølgelig fortsatt folket som har makten, men vi må jo skjønne å bruke den. Det betyr: først skjønne at makten faktisk tilhører oss. Det betyr ikke minst også å være ærlige nok til å se ting for hva de er. (Mange er ikke der, tro meg!) Dernest må vi vokse ut av makrellryggraden og ta steget – sammen! – over i handling som har konkret endrende effekt på det någjeldende vanføret. Slike handlinger kan bety ting som at vi griper etter høygaffelen. Eller en slegge. Som et folk er vi nå såpass hardt presset opp i et hjørne, at det jeg her sier har kommet på bordet.

UKENTLIG VELGER TETT PÅ 100 NORDMENN Å AVSLUTTE LIVET FOR EGEN HÅND! DETTE HAR EN NØYE SAMMENHENG MED DET NÅVÆRENDE MENNESKEFIENDTLIGE SAMFUNNET. DETTE OVERGRIPER-SAMFUNNET ER IKKE IKKE SKAPT AV SLIKE SOM DEG OG MEG. HVORDAN KAN VEL NOEN TRO NOE SLIKT? DET ER SKAPT AV VÅRE PSYKOPATISKE LEDERE, INGEN ANDRE!

Vi har per i dag tilhold i et storsamfunn skapt av psykopater, for psykopater. Men makta tilhører folket, så ta den tilbake! Vær modig: De av dere som har et hode og et hjerte, følg de! Dere andre får fortsette å følge de stadig flere og mer drakoniske lovene til moder stat.

PS! Kudos til Tønsberg Blad for å ha trykket dette. Artikkelen viser en gryende trend, at noe positivt er i emning… Yay!

Hilsen optimist.

underskrift_are_blaa

Foto: Creative Commons Zero (CC01.0)

‘Myndigheter’ og ‘helsepolitikk’ er bare en illusjon

are_thmb_fin
Are

Her er et utdrag av en høring hvor det halvt statlige, halvt private, amerikanske organet FDA (tilsvarende det norske folkehelseinstituttet) blir spurt ut om i hvilken grad dette organet ivaretar helsen til amerikanske statsborgere. Svaret er kanskje sjokkerende for mange, for andre ikke. Lang historie kort: FDA gjør null og niks for å ivareta tryggheten til amerikanske barn slik dette relaterer seg til innholdet i baby-kremer.

Utspørrer (Ms. Eshoo): «Kan FDA forlange en kartlegging av tryggheten til en babykrem før den markedsføres?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Kan FDA kreve at produsenten ikke bruker giftige ingredienser, f.eks. formaldehyd, i sin babykrem?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Er produsenten pålagt å registrere sin babykrem hos FDA før den markedsføres?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Så snart babykremen kommer på markedet, kan FDA kreve informasjon om kremens trygghet?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Hvis babykremen har forårsaket uheldige bivirkninger hos babyene, kan FDA kreve produktet trukket tilbake?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Hvis produsenten er klar over uheldige bivirkninger hos babyene, er produsenten da pålagt å rapportere dette inn for FDA?»

FDA-representant: «Nei.»

Det er for et understatement å regne når utspørrer avslutter med at «jeg tror vi har et virkelig problem her». Denne høringen viser med all mulig tydelighet at den amerikanske folkehelsa er helt uinteressant for FDA. Her er det hensynet til penger og profitt for mektige aktører og foretak som gjelder. Har man en tilstrekkelig stor pengesekk, kan man styre hva det meste på denne kloden, inklusive helsepolitikk. Helsepolitikk er oppkjøpt og gjennomkorrupt!

Avslutningsvis: hva får nordmenn til å tro at det er det spøtt bedre her til lands? Jeg vet, jeg vet: «alt som er norsk er bra!» Ikke sant? Er vi i butikken og handler, så kjøper vi norske epler. Og norske plommer. Ha, ha, skjønner virkelig ikke nordmenn at dette er en illusjon? Norske bønder sprøyter som bare rakkern med kjempegiftig RoundUp på norsk frukt og grønnsaker.

Poenget er: Big Money er det som bestemmer nasjonal helsepolitikk! Tror dere f.eks. at oppdrettslaks ville vært lov til å selge dersom vi hadde hatt EKTE helsemyndigheter? (Se dokumentaren ‘Salmon Confidential‘). Tror dere det norske folkehelseinstituttet hadde våget å dytte vaksiner på noen som helst hvis fokuset virkelig var på folkehelse? I begge tilfeller er svaret: Nei, selvfølgelig ikke. Men det får lov til å pågå så lenge vi – folket – tillater det.

Her er høringen:

underskrift_are_blaa

Foto: Skjermdump fra høring.