Politikk???? Kom aaaaan…..

Her er verdens korteste artikkel, kanskje noe harsk også. Dette er basert på et par kommentarer jeg skrev tidligere i dag, og tar for seg følgende tema: har vi reell medbestemmelse i form av parlamentariske valg – altså «politikk»? Nei. Nei, nei, nei, nei og atter nei. Slå det fra dere én gang for alle!!!! Hadde vi hatt reell medbestemmelse gjennom valg, ville vi ikke fått lov til å ha valg.

Folk som fortsatt hevder det er viktig å legge riktig stemmeseddel i urnene, legger en fundamental feilantakelse til grunn: «Dette systemet funker». Det funker IKKE! Men disse menneskene tror likefullt at «politikk» er noe som folket kan benytte seg av for å kunne være med og bestemme. De tror at valgene og stemmeopptellingen er reell / autentisk / hederlig. Og mer…

Jeg tror ingen av delene. Vi er så autoritetstro, og vi anser det for alldeles UTENKELIG at det kan foregå fusk ved stemmeopptellingen under valgene. Som sådan må det jo fortone seg like lett for den sorte makten å beholde sitt makthegemoni som det å stjele sukkerspinn fra småunger. Hvor vanskelig kan det være å fikse på noen tall på en skjerm egentlig…? Slik de har gjort i så mange andre land, «men avgjort IKKE i Norge» – haha.

Politikere har INGEN makt! De utfører ordre, og sjefene deres er IKKE folket! Sjefene er de som styrer bankene og storindustrien og de som stammer ned fra de rette blodslinjene – «elitefamiliene». Det stikker enda djupere enn som så, men det får vente til en annen gang. Det holder å vite at det er helt andre enn «folket» som styrer showet fra sitt ståsted bak forhenget. Sentrale politikere er denne maktas fotsoldater. Det er lett og plukke ut hvem disse politikerne er – det er noe man kan konstatere med et halvt øye åpent. (Skjøøønt, noen kan nok være litt mer vanskelig å få øye på også).

«Politikk» er en blindgate vi forsøkes narret ned av, og så lenge vi fortsetter å løpe til stemmeurnene, har herskerpakket bukta og begge endene. Omveltninger vil altså ikke skje ved at stemmekveget løper til urnene og velger riktig seddel, men gjennom en folkeoppvåkning til de harske realiteter. Hva kan bringe folk flest til denne oppvåkningen? Å fortsette å stemme? Åpenbart ikke. For å bidra til et nytt og bedre samfunn, gjør man lurest i å eksponere svindelen ved å vende ryggen til «politikk»! Bli hjemme på valgdagen. La andre få vite AT du blir hjemme, og HVORFOR du blir det.

Selvfølgelig vil mange kalle meg «konspinisse» og dets like, men jeg bryr meg ikke. «Politikk» ER konkret konspirasjonspraksis. Det er et gigantisk narreri hvor en hel sivilisasjon fortsetter å gå på limpinnen. År etter år. Slutt med det, og gjør det NÅ! Kun ved å grave hælene i bakken og nekte delta, vil vi kunne få et nytt og mer menneskevennlig samfunn. Så følg hodet dere som har et, så får heller statistene fortsette å løpe til valgurnene.

God torsdag!

underskrift_are_blaa

Foto: Mark Rain – (CC BY 2.0).

«Politikk» tilside: Hvem av disse skal skal FØRST stilles for en folkedomstol?

Mange nordmenn labber fortsatt rundt og tror løsningen på samfunnets problemer ligger i det å velge riktig stemmeseddel ved neste valg. Det er nesten morsomt, men slik er det altså. Den sosiale programmeringen funker tydeligvis fortsatt, og stemmekveget vil med stor sannsynlighet fortsette å slure videre i sitt frelser-program. Det er selvfølgelig fullstendig utopisk å stille sin lit – nok en gang – til at en politisk superhelt(inne) skal dukke opp og frelse oss alle. «En ny Trump»! Det jeg her skriver vil trolig ikke ha noen mening overhode for de programmerte blant oss. De vil insisterere på fortsette lengre ned i blindgata kjent som «politikk», hvor motivasjonen er å kunne slippe å ta ansvar for situasjonen vi befinner oss i. På akkurat samme måte som vi betaler hvitfrakker penger for å fikse helsa vår – uten å måtte gjøre noe selv. Hva er vel mer komfortabelt enn å kunne stemme fram noen andre som rydder opp for oss? Rydder opp i noe som egentlig er et felles ansvar, og aldri kan bli noe annet.

Denne artikkelen er myntet på de som enten allerede har skjønt at noe er riv ruskende galt med samfunnet vårt – som en bekreftelse på at de har rett – og, ikke minst, på de som så vidt har merket at noe er galt ett eller annet sted. Mitt budskap er at samfunnet «ikke har blitt slik av seg selv», men at noen bevisst har skapt det slik. Det gjelder å skjønne at dette er skapt med overlegg, og at disse skaperne av vanføret er vesener uten kontakt med sjel / hjerte. Jeg snakker om våre såkalte ledere. De representerer ikke resten av oss – de er en egen og langt mer destruktiv rase!

Har regjeringens politikk feilet?
Spørsmålet over er latterlig og har ingen relevans overhode. Allikevel, «i et nøtteskall»: svaret er NEI! Det er ikke et spørsmål om hvorvidt regjeringen har feilet i sin politikk. «Politikk» er bare en makt-mekanisme i hendene på de som setter den ekstremt lave standarden på vår blå planet. Det er et maktmiddel, ikke noe mer! Og ledende politikere løper ærendet til den klinisk gale makteliten som bruker «politikk» for hva det er verdt!

Spørsmålet må omformuleres, og mitt forslag er: hvilke av våre folkevalgte ting-politikere (som i realiteten ikke er valgt av folket) skal stilles for en folkedomstol aller først? For Det vi er vitne til, er nemlig korrupte, morderiske jævler som fører en hel befolkning bak lyset hver eneste dag – på oppdrag fra sine sjefer. Det vil si, IKKE folket.

Det forbløffer meg oppriktig at folk enda diskuterer situasjonen som om herskerpakket jobber for alles beste! De gjør ikke det! Hvor tydelig må dette egentlig bli? Den delen av herskerpakket kjent som «ledende politikere» må jo stilles for en folkedomstol for sine uhyrlige handlinger mot et helt folk! Jeg snakker om ting som det å ha solgt ut landet og kontrollen med det til fremmed makt. Jeg snakker om ting som det å ha fremmet interessene til de rike på bekostning av resten (trampet på samfunnets mest vanskeligstilte). Jeg snakker om ting som det å ha frontet noe de har kalt for «asylpolitikk», noe som har ført landet inn i sosialt og økonomisk kaos. Denne politikken gjør at vi i dag bare ligger noen hakk lengre bak i løypa i forhold til det kaotiske og ødelagte Sverige. Jeg snakker om ting som det at våre såkalte ledere har ført folket bak lyset med hensyn til klimasvindelen og derved fremmet den FN-styrte, drakoniske Agenda 21/2030. Jeg snakker her om vindmøller, som slett ikke er øknomisk eller på annen måte bærekraftig, men som dreper utrydningstruede fuglearter for fote. Jeg snakker om denne flåingen av folk via et absurd stort antall pengebommer, som gjør at nordmenn ikke lengre har råd til å holde seg med bil. Merk at dette er gjort på falske premisser – «for å finansiere veiene». Ren løgn! (BTW: Hvis vi tenker oss at oljefondet lød på 1000 kroner, ville noe ala 3 kroner vært nok til å fullfinansiere alle veier. Sug på den!). Jeg snakker om det å donere enorme, statlige midler til kjente svindlerorganisasjoner som Clinton Foundation, Open Society Foundation og GAVI. For å nevne noen. Jeg snakker om ting som at det har blitt gitt enorme summer i «veldedighet», noen ganger i form av cash som har blitt fraktet i kofferter på tvers av krigsherjede landegrenser (Syria) – uten noen kontroll med hvor pengene egentlig tok veien. (Vi kan vel godt tenke oss hvor disse pengene tok veien, eller hva?). Og framfor alt for å ha donert enorme summer deltakelsen i folkemord / regimeskiftekriger i fjerne himmelstrøk – under forkledning av å være «vestlig frigjøring». Ta bare Syria-krigen… For ikke å snakke om massakeren i Libya! (Jeg ville IKKE hatt karmaen til Ine Eriksen Søreide. Ei heller den til Jens Stoltenberg). Jeg snakker om den hotellfag-utdannede helseministeren Bent Høie, som blindt har støttet den uetiske pengegalloppen til Fru Farma (ved bl.a. å fremme salget av svineinfluensavaksinen som gjorde så mange mennesker sjuke – og for å forsøke latterliggjøre alle de som på forhånd advarte mot denne kvikksølvholdige vaksinen). Han er det beste eksempel på at det velges personer uten snøring til høye politiske poster, bare for at disse skal kunne styres 100% av den reelle makten. Hvor var jeg? Jo, jeg snakker om ting som det å ha skjenket oss et barnevern som bedriver ren terror mot norske barnefamilier! Og, ja, jeg snakker også om ting som det å organisere folkemord på en idyllisk øy ute i Tyrifjorden, for så å skylde på en tomsing som verken hadde våpentrening eller tid nok til å gjennomføre noe slikt. Og for en påtalemakt og et politi som har bedrevet massiv cover-up i etterkant. Kom an: Plassér sentrale AP-politikere og ditto ansatte i politiet i løgndetektor, og spør de hva de visste om denne hendelsen FØR den inntraff! Dette er en løgnhistorie så rå og så ribbet for troverdighet, at bare et sovende folk kan forholde seg rolig.

Og så videre, og så videre. Jeg har nok glemt masse annet som kunne vært nevnt, men så kan da også dette gjøres til en nærmest endeløs liste over komplett morderiske handlinger iscenesatt av vår statsforvaltning og bakenforliggende krefter. Ja, monstrøsiteter som ikke bare har blitt gjort mot det norske folk, men i visse tilfeller mot en sivilisasjon!

Kanskje noen av dere har andre forslag til kandidater på lista over de som burde være først ut for nevnte folkedomstol? Jeg har markert mine forslag – se pilene på bildet som ledsager denne artikkelen.

Til slutt: Fatt mot! Det blir bra! Bare begynn å se ting for det de er – det er «first cut»… Alltid!

wf

Skal høygafler måtte bli den folkelige reaksjonen ovenfor herskerpakket?

MDG er partiet som har ramponert Oslo estetisk, med enorme grå betongringer. Dette har blitt gjort i et forsøk på å begrense mulighetene å kunne parkere biler i byen. Ved dette har også MDG gjort sitt ytterste for å bekjempe muligheten til å kjøre bil i samme by, noe som i sin tur dreper hovedstadens forretningsliv. MDG er også partiet som er fersket for å stå bak hundrevis av omfattende miljøforbrytelser, hvor bl.a. jordsmonnet i Nordmarka ble forgiftet som følge av dumping av forurenset brøyte-slaps fra betongjungelen. (Lan Marie Berg var sentral her, men hun ville heller avlede oppmerksomheten fra sine ugjeringer heller enn å rydde opp).

«Årsaken til alt vondt er det giftige karbondioksidet»
– Det må bli tre ganger dyrere å slippe ut karbondioksid enn det er i dag for at nordmenn og norske bedrifter skal endre sine forurensningsvaner, ifølge miljøstiftelsen Zero. Ikke overraskende ønsker MDG og SV dette tiltaket velkomment. For karbondioksid er jo den store stygge ulven, ikke sant? Du vet, «denne giftige gassen som får Jordas overflate til å koke».

Karbondioksid er ikke giftig! Hvis så hadde vært tilfelle, ville du trolig omkommet av å drikke en flaske brus. Karbondioksid får heller ikke Jorda til å koke – det er en påstand fra svindlere som forsøker gjennomføre en mørk politisk agenda. Kunnskapsbaserte fakta viser at atmosfærens innhold av karbondioksid står for en temmelig liten del av oppvarmingen av Jorda, og den menneskeskapte delen av dette karbondioksidet er absolutt mikroskopisk. Jorda vil dermed ikke bli utsatt for drastiske temperatursvigninger som følge av menneskelig aktivitet. Sannheten er at Jorda opplever akkurat de samme temperatursvingningene som planetene rundt oss. I forbindelse med Jordas tidligere heteperioder er det også et fastslått faktum at karbondioksidnivået alltid har steget ETTER at temperaturen økte, og dette faktum alene viser at karbondioksid IKKE kan være noen årsak. Det er derfor ingenting unormalt eller farlig som finner sted med klimaet her på vår blå planet, selv om vi blir innbilt det.

Da blir spørsmålet: hvorfor fortsetter politikere fortsetter å være løpegutter og -jenter for kreftene bak klimasvindelen? Til hva eller hvem går alle pengene fra de enorme karbonavgiftene som nasjoner rundt om blir tvunget til å betale? Vi vet at denne svindelen brukes til å avansere det drakoniske Agenda 2030 i regi av FN (en eliteorganisasjon som f.eks. behendig har snudd ryggen til sionistreiret Israels folkemord over 7 dekader nå). Vi vet at klimasvindelen også brukes til å umuliggjøre det å kjøre bil for de som er mindre bemidlet! (Ikke få meg i gang når det kommer til el-bil svindelen – det har bare med penger å gjøre, ikke med klima eller miljø).

Med klimasvindelen i bånn har MDG (og Rødt) bebudet at de ønsker et påslag på 5 kroner på bensin. Til tross for påstander om det motsatte, hvem tror du vil bli rammet hardest av noe slikt ? Jo, det er de av oss som har satset på de myke verdiene framfor et sinnsykt jag i retning av penger og karriere. Jeg sikter her til barnefamiliene – de som sørger for å opprettholde folketallet og bringe samfunnet videre. Det er disse familiene som trenger bilen mest i en hektisk og presset hverdag. Mange barnefamilier vil trolig bli ute av stand til å kunne bruke bilen dersom disse galningene på tinget får det som de vil.

Hvor er samfunnet på vei? Hvorfor kommer herskerpakket unna med massiv løgn – løgn som brukes til å underkue, trakassere og kontrollere resten av oss? Står vi nå ved et veiskille, hvor folket er i ferd med å plukke opp høygaffelen? Det er selvfølgelig fortsatt folket som har makten, men vi må jo skjønne å bruke den. Det betyr: først skjønne at makten faktisk tilhører oss. Det betyr ikke minst også å være ærlige nok til å se ting for hva de er. (Mange er ikke der, tro meg!) Dernest må vi vokse ut av makrellryggraden og ta steget – sammen! – over i handling som har konkret endrende effekt på det någjeldende vanføret. Slike handlinger kan bety ting som at vi griper etter høygaffelen. Eller en slegge. Som et folk er vi nå såpass hardt presset opp i et hjørne, at det jeg her sier har kommet på bordet.

UKENTLIG VELGER TETT PÅ 100 NORDMENN Å AVSLUTTE LIVET FOR EGEN HÅND! DETTE HAR EN NØYE SAMMENHENG MED DET NÅVÆRENDE MENNESKEFIENDTLIGE SAMFUNNET. DETTE OVERGRIPER-SAMFUNNET ER IKKE IKKE SKAPT AV SLIKE SOM DEG OG MEG. HVORDAN KAN VEL NOEN TRO NOE SLIKT? DET ER SKAPT AV VÅRE PSYKOPATISKE LEDERE, INGEN ANDRE!

Vi har per i dag tilhold i et storsamfunn skapt av psykopater, for psykopater. Men makta tilhører folket, så ta den tilbake! Vær modig: De av dere som har et hode og et hjerte, følg de! Dere andre får fortsette å følge de stadig flere og mer drakoniske lovene til moder stat.

PS! Kudos til Tønsberg Blad for å ha trykket dette. Artikkelen viser en gryende trend, at noe positivt er i emning… Yay!

Hilsen optimist.

underskrift_are_blaa

Foto: Creative Commons Zero (CC01.0)

Nordmenn blir stadig mer positive til dødsstraff – hva er årsaken?

are_thmb_fin
Are

Det er nå 40 år siden dødsstraff ble avskaffet her til lands (i 1979), og den siste henrettelsen fant sted i 1948. Men hvordan stiller det seg med hensyn til vårt syn på dødsstraff i dag? Let that be the question of the day…

I november gjennomførte Respons Analyse en spørreundersøkelse hvor respondentene måtte ta stilling til følgende spørsmål: «Dødsstraff kan i noen tilfeller være en rettferdig straffereaksjon». Resultatet avslører at nordmenn er mer positive til dødsstraff nå enn for fjorten år siden. Både Amnesty og Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg at de er bekymret for situasjonen.

Svarene til de mannlige respondentene viste at drygt 40 prosent samtykket til påstanden, noe som er en fordobling siden 2005. Hos kvinnene var dette tallet 25 prosent.
– Det er skuffende og skremmende å se hvor høyt det tallet er, sier Tale Hungnes, samfunnsjef i Amnesty Norge, til Dagsavisen.

Else Leona McClimans, leder av Menneskerettighetsutvalget i Advokatforeningen, mener også disse tallene er skuffende høye. Hun mener at det vitner om en generell de-humanisering av mennesker og menneskegrupper, og at tilliten til samfunnets institusjoner er lav.
– Den grunnleggende retten til liv er noe vi må fortsette å kjempe for hver dag. Disse tallene sier kanskje noe om at vi som samfunn ikke er gode nok til å fremme menneskerettighetene som en grunnleggende verdi, sier hun.

I 56 av verdens land tillates fortsatt dødsstraff, mens det i Norge ble nedfelt forbud mot dødsstraff i Grunnloven for fem år siden. I de landene som fortsatt praktiserer dødsstraff, er det som kvalifiserer for denne strengeste straffen forbrytelser som drap, kidnapping, voldtekt, narkotikaforbrytelser osv. Men det finnes også land som praktiserer dødsstraff basert på andre og mer hårreisende kriterier:
– I Uganda har det også vært snakk om at homofili skal være grunnlag for dødsdom. Dødsstraff brukes ikke bare som kriminalitetsstraff, men også som et politisk virkemiddel for å undertrykke opposisjon. Når politisk virksomhet er med døden som innsats – da står det respekt av deltagelsen, sier McClimans

McClimans er altså opptatt av å fremme og bevare den grunnleggende «retten til liv og retten til å leve et liv fritt for tortur, inhuman, degraderende og nedverdigende behandling og straff». Så hvorfor ivrer så mange nordmenn for å gjeninnføre dødsstraff? Som en venn av meg sier: KAN dette ha noe å gjøre med at befolkningen nå har begynt å skjønne hvilket enormt svik vi utsettes for fra våre såkalte ledere, og at folk nå har en berettiget harme ovenfor disse menneskene som hittil har vært hevet over loven? Har folk omsider skjønt at politikk og parlamentarisme er en blindgate – et maktmiddel i hendene på en etterhvert dårlig skjult maktelite? Jeg håper det. For DA kan det endelig skje noe.

Folket er simpelthen nødt til å ta makta tilbake, og det kan gjøres! Men bare dersom vi -folket – står sammen. Før vi kan forenes og kullkaste utnyttingen kamuflert som ‘demokrati’, må majoriteten skjønne problemets sanne natur.

underskrift_are_blaa

Kilde: Advokatbladet

Foto: Kai Stachowiak (publicdomainpictures.net)

Smartmålerne: FNs Agenda 21 dras inn for høyesterett etter kronerulling

are_thmb_finSom de fleste sikkert har fått med seg, har det lenge eksistert et eget kontrovers rundt de nye strømmålerne som våre skamløse myndigheter har tvunget på befolkningen. Jeg snakker her om de «strålende» smartmålerne, også kalt AMS-målerne. De er basert på mikrobølge-basert teknologi i sin utveksling av informasjon med kraftselskapene, en teknologi vi positivt vet at skader helsa vår. De industrikontrollerte norske myndighetene har hele tiden vist til den vitenskapelige svindelen til den tyske stiftelsen ICNIRP, for å kunne hevde at det ikke er påvist noen  helsefare i forbindelse med mikrobølgestråling. Men akkurat det er ingenting å diskutere: det foreligger tusenvis(!) av vitenskapelige studier som bekrefter at denne strålingen er direkte i konflikt med god helse. Mikrobølger forårsaker brudd på det menneskelige DNA, og da er det plutselig ikke grenser for hvilke forskjellige sykdommer og lidelser som har blitt muliggjort.

Nå har imidlertid Einar Flydal maktet å samle inn 3 millioner kroner på en snau måned. Dette beløpet ble samlet inn for å kunne dra myndighetenes smartmåler-tvang inn for høyesterett. Hele 430 000 kroner av disse kom fra to personer som hadde sett seg grundig lei på den norske statsforvaltningens ignorans ovenfor sin egen befolkning.

Første steg her blir å få en rettslig kjennelse og aksept for at det virkelig er rent biologisk-fysiske skader og helseproblematikk forbundet med disse målerne. Dersom dette oppnås, vil ikke målerne lengre kunne tvinges inn i nordmenns hus, pluss at alle kan forlange å få allerede installerte målere fjernet.

Flydal trenger fortsatt midler til å skaffe til veie juridisk bevismateriale, og det kan dere bidra med her.

Måtte Flydal lykkes med kronerullingen sin. Skjønt, smartmetrene er jo en integrert del av den FN-ledede Agenda 21 (og 2030) som Gro Harlem Brundtland så sirlig forfattet tidlig på 90-tallet. Smartmålerne er i realiteten en integrert del av et – hysj, hysj – våpensystem. Dette er en våpenteknologi som rulles ut under dekke av å være til det beste for borgerne. Disse målerne er del av et større plott som makteliten lenge har brygget på – for å kunne dominere resten av oss fullstendig. Disse galningenes makttentakler strekker seg også inn i domstolene, som derfor er rigget og korrupte. Sånn sett har vi absolutt ingen garanti for at fakta blir lagt til grunn i denne rettssaken, slik at Flydals innsats bærer frukter. Men om Flydal mot formodning ikke skulle nå fram, vil jo tapet lyse opp som en brannfakkel i natta. Det ville nemlig være et tydelig bevis på at fakta IKKE legges til grunn, og derfor at stat og myndigheter er korrupt og IKKE jobber for eget folk! Det kan bli årsaken til et byks i folkebevisstheten. Folket føres bak lyset hver eneste dag av staten, både i anledning denne saken og mange andre, noe som kanskje blir allemanns kunnskap om kort tid? Jippi!

underskrift_are_blaa

Kilde: Einar Flydals blogg

Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Kiona Miller [Public domain]

 

En oppsiktsvekkende domfellelse og den påfølgende stillheten i vestlig rikspresse

Den 22. november 2011 skjedde det noe i Malaysias hovedstad som gikk fullstendig over hodet på vestens befolkning. Et knippe svært profilerte individer ble domfelt i krigsdomstolen Kuala Lumpur War Crimes Tribunal (KLWCT). Domstolen var satt sammen av habile jurister med lang fartstid, og ble opprettet på initiativ fra den forhenværende malaysiske statsministeren, Tun Mahathir Bin Mohamad. Hans intensjon med KLWCT var å kriminalisere og forby krig, og var av den formening at den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) hadde forsømt sin plikt i forbindelse med det som skjedde under 2003-invasjonen av Irak og den påfølgende amerikanske okkupasjonen. Irak-krigen medførte at over 1 million uskyldige sivile ble drept og flere millioner fortrengt.

Etter to års utredning falt KLWCTs enstemmige dom, uten at de tiltalte var tilstede. Blant de domfelte var de tidligere statsoverhodene i USA og Storbritannia, George W. Bush og Tony Blair. De ble blant annet dømt for forbrytelser mot freden, den mest alvorlige krigsforbrytelsen. I dommen står det å lese (oversatt utdrag):
«Invasjonen av Irak i 2003 var en ulovlig akt av aggresjon og en internasjonal forbrytelse. Den kan ikke rettferdiggjøres under noen rimelig fortolkning av internasjonal lov. Det bryter med de ytre grensene til lover som regulerer bruk av makt. Det tilsvarer massemord. Ulovlig bruk av makt i Irak truer med å sende oss tilbake til en verden der jungelens lov står over juridisk lov, med mulige katastrofale konsekvenser for menneskerettighetene – ikke bare for irakere, men for mennesker i hele regionen og verden for øvrig.»

bush_&_blair_lt
«Frigjørere»

Bush-administrasjonens visepresident Dick Cheney og forsvarsminister Donald Rumsfeld var også blant de dømte, og kilder hevder at de domfelte i dag ikke våger reise utenlands med mindre det dreier seg om trygge enklaver kontrollert av britisk/amerikansk etterretning.

Riktignok hadde ikke KLWCT det nødvendige mandat til å håndheve soning for de domfelte, men meningen var å skape en grasrotbevegelse slik at straffeforfølgelse og soning kunne  fullbyrdes. I tråd med dette ble dommen videreformidlet til ICC, FN og nasjonalstater, i håp om å gi disse den nødvendige motivasjon.

Domfellelsen i Malaysia var selvfølgelig journalistisk sprengstoff som burde havnet på alle avisers førstesider. Men rikspressens stillhet ovenfor dommen i Malaysia var likefullt øredøvende. «Den fjerde statsmakt» er betegnelsen pressen har fått for sin tiltenkte rolle som samfunnsovervåker og vaktbikkje ovenfor utilbørlig maktmisbruk i samfunnet. Når vaktbikkja ikke bjeffet opp ved lukten av en sak som dette, er det et svært viktig budskap til befolkningen: Det viser ikke bare hvor impotente våre aviser og TV er, men at det eksisterer en uskreven tabuliste og at pressen har sin lojalitet hos en maktelite. Det er trist å måtte konstatere at den fjerde statsmakt i realiteten bare er et propaganda-rør og brekkjern for nevnte maktelite. Stor skam!

Merk at Bush, Cheney og Rumsfeld var selve ryggraden i USAs administrasjon 11. september 2001, den gang tre bygninger i New York styrtet i bakken. Denne hendelsen ble brukt til å legitimere invasjonen av Irak, så kan det tenkes at disse tre hadde en sleip finger med i spillet også her? Eller skal vi kjøpe påstandene i den offentlige forklaringen – her glimrende oppsummert av James Corbett:

underskrift_are_blaa

Lenker:

Saken hos Al Jazeera
Saken hos Foreign Policy Journal

Om hvordan dommen ble forsøkt diskreditert via sverting av KLWCT-dommerne

 

Skulle du sett…

Det syriske regimet hevder med sterk støtte fra Russland at det ikke ble brukt kjemiske stridsmidler under angrepet på byen Douma den 7. april. Russland framholder 17 syrerne fra nevnte by som som sine sannhetsvitner i denne saken. Medarbeidere på sykehuset i Douma står fram og sier at det ikke var spor etter kjemiske våpen brukt mot menneskene som ble fraktet til sykehuset i Douma. Derimot ble det fremsatt påstander om at personer som oppsøkte sykehuset, også barn, var gitt medikamenter slik at det skulle se ut som de hadde vært eksponert for farlige stoffer.
Selv så jeg tidligere en tv-reportasje med et amerikansk team som hadde gått inn for å lete etter sporene til dette påståtte kjemiske angrepet, men den intervjuede soldaten sa de ikke hadde funnet noe som kunne tyde på bruk av kjemiske våpen.
Så hva er egentlig dette vi er vitne til her? Er det bare et plott iscenesatt av den vestlige makteliten for å kunne starte en ny profitabel storkrig? I tilefelle en storkrig, vil jo dette fôre de allerede velfylte lommene deres med enda flere dollar via den profitable våpenindustrien de eier. -Og slik at de kan skyve det vestlige krigsmaskineriet, NAT0 innebefattet, foran seg og befeste millitær og finansiell kontroll over nye territorier.
Man kan sannelig spørre seg om hvem som lyver her? Hvor tjukk er egentlig denne konspirasjonsløken? Jeg vet i alle fall at den vestlige parten i denne saken har servert sin befolkning et utall gedigne løgner før… Jeg hevder også å vite at disse hvite hjelmene som er behørig omtalt i artikkelen under, i realiteten ikke er noen humanitær organisasjon i det hele tatt. De hvite hjelmene er en psykologisk operasjon (psy-op) finansiert av vestlige krefter, og oppgaven deres er å fremme enda mer kaos gjennom terror.
Kanskje er ikke Russland og USA så bitre fiender når det kommer til stykket? Fakisk, kanskje de spiller på lag med hverandre i en global psy-op ment å holde resten av oss i frykt og ute av stand til rasjonell tenkning og opposisjon? Mye tyder på at de gjorde nettopp det under bl.a. den kalde krigen. Kanskje er Putin den øverste i dette makthierarkiet, og den som på fordekket vis gir sine ordre til USA? Kanskje er det motsatt? Kanskje er det et oligarki bestående av et lite knippe superrike mennesker som har frambragt dette vanføret vi p.t. befinner oss i på denne kloden? Er det en kombinasjon av alle forannevnte? Finnes det ikke-humane entiteter over oligarkene på maktstigen, som bruker oligarkene som sine håndtlangere på bakken? Gud vet, ikke jeg…
underskrift_are_blaa