Politikk???? Kom aaaaan…..

Her er verdens korteste artikkel, kanskje noe harsk også. Dette er basert på et par kommentarer jeg skrev tidligere i dag, og tar for seg følgende tema: har vi reell medbestemmelse i form av parlamentariske valg – altså «politikk»? Nei. Nei, nei, nei, nei og atter nei. Slå det fra dere én gang for alle!!!! Hadde vi hatt reell medbestemmelse gjennom valg, ville vi ikke fått lov til å ha valg.

Folk som fortsatt hevder det er viktig å legge riktig stemmeseddel i urnene, legger en fundamental feilantakelse til grunn: «Dette systemet funker». Det funker IKKE! Men disse menneskene tror likefullt at «politikk» er noe som folket kan benytte seg av for å kunne være med og bestemme. De tror at valgene og stemmeopptellingen er reell / autentisk / hederlig. Og mer…

Jeg tror ingen av delene. Vi er så autoritetstro, og vi anser det for alldeles UTENKELIG at det kan foregå fusk ved stemmeopptellingen under valgene. Som sådan må det jo fortone seg like lett for den sorte makten å beholde sitt makthegemoni som det å stjele sukkerspinn fra småunger. Hvor vanskelig kan det være å fikse på noen tall på en skjerm egentlig…? Slik de har gjort i så mange andre land, «men avgjort IKKE i Norge» – haha.

Politikere har INGEN makt! De utfører ordre, og sjefene deres er IKKE folket! Sjefene er de som styrer bankene og storindustrien og de som stammer ned fra de rette blodslinjene – «elitefamiliene». Det stikker enda djupere enn som så, men det får vente til en annen gang. Det holder å vite at det er helt andre enn «folket» som styrer showet fra sitt ståsted bak forhenget. Sentrale politikere er denne maktas fotsoldater. Det er lett og plukke ut hvem disse politikerne er – det er noe man kan konstatere med et halvt øye åpent. (Skjøøønt, noen kan nok være litt mer vanskelig å få øye på også).

«Politikk» er en blindgate vi forsøkes narret ned av, og så lenge vi fortsetter å løpe til stemmeurnene, har herskerpakket bukta og begge endene. Omveltninger vil altså ikke skje ved at stemmekveget løper til urnene og velger riktig seddel, men gjennom en folkeoppvåkning til de harske realiteter. Hva kan bringe folk flest til denne oppvåkningen? Å fortsette å stemme? Åpenbart ikke. For å bidra til et nytt og bedre samfunn, gjør man lurest i å eksponere svindelen ved å vende ryggen til «politikk»! Bli hjemme på valgdagen. La andre få vite AT du blir hjemme, og HVORFOR du blir det.

Selvfølgelig vil mange kalle meg «konspinisse» og dets like, men jeg bryr meg ikke. «Politikk» ER konkret konspirasjonspraksis. Det er et gigantisk narreri hvor en hel sivilisasjon fortsetter å gå på limpinnen. År etter år. Slutt med det, og gjør det NÅ! Kun ved å grave hælene i bakken og nekte delta, vil vi kunne få et nytt og mer menneskevennlig samfunn. Så følg hodet dere som har et, så får heller statistene fortsette å løpe til valgurnene.

God torsdag!

underskrift_are_blaa

Foto: Mark Rain – (CC BY 2.0).

«Politikk» tilside: Hvem av disse skal skal FØRST stilles for en folkedomstol?

Mange nordmenn labber fortsatt rundt og tror løsningen på samfunnets problemer ligger i det å velge riktig stemmeseddel ved neste valg. Det er nesten morsomt, men slik er det altså. Den sosiale programmeringen funker tydeligvis fortsatt, og stemmekveget vil med stor sannsynlighet fortsette å slure videre i sitt frelser-program. Det er selvfølgelig fullstendig utopisk å stille sin lit – nok en gang – til at en politisk superhelt(inne) skal dukke opp og frelse oss alle. «En ny Trump»! Det jeg her skriver vil trolig ikke ha noen mening overhode for de programmerte blant oss. De vil insisterere på fortsette lengre ned i blindgata kjent som «politikk», hvor motivasjonen er å kunne slippe å ta ansvar for situasjonen vi befinner oss i. På akkurat samme måte som vi betaler hvitfrakker penger for å fikse helsa vår – uten å måtte gjøre noe selv. Hva er vel mer komfortabelt enn å kunne stemme fram noen andre som rydder opp for oss? Rydder opp i noe som egentlig er et felles ansvar, og aldri kan bli noe annet.

Denne artikkelen er myntet på de som enten allerede har skjønt at noe er riv ruskende galt med samfunnet vårt – som en bekreftelse på at de har rett – og, ikke minst, på de som så vidt har merket at noe er galt ett eller annet sted. Mitt budskap er at samfunnet «ikke har blitt slik av seg selv», men at noen bevisst har skapt det slik. Det gjelder å skjønne at dette er skapt med overlegg, og at disse skaperne av vanføret er vesener uten kontakt med sjel / hjerte. Jeg snakker om våre såkalte ledere. De representerer ikke resten av oss – de er en egen og langt mer destruktiv rase!

Har regjeringens politikk feilet?
Spørsmålet over er latterlig og har ingen relevans overhode. Allikevel, «i et nøtteskall»: svaret er NEI! Det er ikke et spørsmål om hvorvidt regjeringen har feilet i sin politikk. «Politikk» er bare en makt-mekanisme i hendene på de som setter den ekstremt lave standarden på vår blå planet. Det er et maktmiddel, ikke noe mer! Og ledende politikere løper ærendet til den klinisk gale makteliten som bruker «politikk» for hva det er verdt!

Spørsmålet må omformuleres, og mitt forslag er: hvilke av våre folkevalgte ting-politikere (som i realiteten ikke er valgt av folket) skal stilles for en folkedomstol aller først? For Det vi er vitne til, er nemlig korrupte, morderiske jævler som fører en hel befolkning bak lyset hver eneste dag – på oppdrag fra sine sjefer. Det vil si, IKKE folket.

Det forbløffer meg oppriktig at folk enda diskuterer situasjonen som om herskerpakket jobber for alles beste! De gjør ikke det! Hvor tydelig må dette egentlig bli? Den delen av herskerpakket kjent som «ledende politikere» må jo stilles for en folkedomstol for sine uhyrlige handlinger mot et helt folk! Jeg snakker om ting som det å ha solgt ut landet og kontrollen med det til fremmed makt. Jeg snakker om ting som det å ha fremmet interessene til de rike på bekostning av resten (trampet på samfunnets mest vanskeligstilte). Jeg snakker om ting som det å ha frontet noe de har kalt for «asylpolitikk», noe som har ført landet inn i sosialt og økonomisk kaos. Denne politikken gjør at vi i dag bare ligger noen hakk lengre bak i løypa i forhold til det kaotiske og ødelagte Sverige. Jeg snakker om ting som det at våre såkalte ledere har ført folket bak lyset med hensyn til klimasvindelen og derved fremmet den FN-styrte, drakoniske Agenda 21/2030. Jeg snakker her om vindmøller, som slett ikke er øknomisk eller på annen måte bærekraftig, men som dreper utrydningstruede fuglearter for fote. Jeg snakker om denne flåingen av folk via et absurd stort antall pengebommer, som gjør at nordmenn ikke lengre har råd til å holde seg med bil. Merk at dette er gjort på falske premisser – «for å finansiere veiene». Ren løgn! (BTW: Hvis vi tenker oss at oljefondet lød på 1000 kroner, ville noe ala 3 kroner vært nok til å fullfinansiere alle veier. Sug på den!). Jeg snakker om det å donere enorme, statlige midler til kjente svindlerorganisasjoner som Clinton Foundation, Open Society Foundation og GAVI. For å nevne noen. Jeg snakker om ting som at det har blitt gitt enorme summer i «veldedighet», noen ganger i form av cash som har blitt fraktet i kofferter på tvers av krigsherjede landegrenser (Syria) – uten noen kontroll med hvor pengene egentlig tok veien. (Vi kan vel godt tenke oss hvor disse pengene tok veien, eller hva?). Og framfor alt for å ha donert enorme summer deltakelsen i folkemord / regimeskiftekriger i fjerne himmelstrøk – under forkledning av å være «vestlig frigjøring». Ta bare Syria-krigen… For ikke å snakke om massakeren i Libya! (Jeg ville IKKE hatt karmaen til Ine Eriksen Søreide. Ei heller den til Jens Stoltenberg). Jeg snakker om den hotellfag-utdannede helseministeren Bent Høie, som blindt har støttet den uetiske pengegalloppen til Fru Farma (ved bl.a. å fremme salget av svineinfluensavaksinen som gjorde så mange mennesker sjuke – og for å forsøke latterliggjøre alle de som på forhånd advarte mot denne kvikksølvholdige vaksinen). Han er det beste eksempel på at det velges personer uten snøring til høye politiske poster, bare for at disse skal kunne styres 100% av den reelle makten. Hvor var jeg? Jo, jeg snakker om ting som det å ha skjenket oss et barnevern som bedriver ren terror mot norske barnefamilier! Og, ja, jeg snakker også om ting som det å organisere folkemord på en idyllisk øy ute i Tyrifjorden, for så å skylde på en tomsing som verken hadde våpentrening eller tid nok til å gjennomføre noe slikt. Og for en påtalemakt og et politi som har bedrevet massiv cover-up i etterkant. Kom an: Plassér sentrale AP-politikere og ditto ansatte i politiet i løgndetektor, og spør de hva de visste om denne hendelsen FØR den inntraff! Dette er en løgnhistorie så rå og så ribbet for troverdighet, at bare et sovende folk kan forholde seg rolig.

Og så videre, og så videre. Jeg har nok glemt masse annet som kunne vært nevnt, men så kan da også dette gjøres til en nærmest endeløs liste over komplett morderiske handlinger iscenesatt av vår statsforvaltning og bakenforliggende krefter. Ja, monstrøsiteter som ikke bare har blitt gjort mot det norske folk, men i visse tilfeller mot en sivilisasjon!

Kanskje noen av dere har andre forslag til kandidater på lista over de som burde være først ut for nevnte folkedomstol? Jeg har markert mine forslag – se pilene på bildet som ledsager denne artikkelen.

Til slutt: Fatt mot! Det blir bra! Bare begynn å se ting for det de er – det er «first cut»… Alltid!

wf

Skal høygafler måtte bli den folkelige reaksjonen ovenfor herskerpakket?

MDG er partiet som har ramponert Oslo estetisk, med enorme grå betongringer. Dette har blitt gjort i et forsøk på å begrense mulighetene å kunne parkere biler i byen. Ved dette har også MDG gjort sitt ytterste for å bekjempe muligheten til å kjøre bil i samme by, noe som i sin tur dreper hovedstadens forretningsliv. MDG er også partiet som er fersket for å stå bak hundrevis av omfattende miljøforbrytelser, hvor bl.a. jordsmonnet i Nordmarka ble forgiftet som følge av dumping av forurenset brøyte-slaps fra betongjungelen. (Lan Marie Berg var sentral her, men hun ville heller avlede oppmerksomheten fra sine ugjeringer heller enn å rydde opp).

«Årsaken til alt vondt er det giftige karbondioksidet»
– Det må bli tre ganger dyrere å slippe ut karbondioksid enn det er i dag for at nordmenn og norske bedrifter skal endre sine forurensningsvaner, ifølge miljøstiftelsen Zero. Ikke overraskende ønsker MDG og SV dette tiltaket velkomment. For karbondioksid er jo den store stygge ulven, ikke sant? Du vet, «denne giftige gassen som får Jordas overflate til å koke».

Karbondioksid er ikke giftig! Hvis så hadde vært tilfelle, ville du trolig omkommet av å drikke en flaske brus. Karbondioksid får heller ikke Jorda til å koke – det er en påstand fra svindlere som forsøker gjennomføre en mørk politisk agenda. Kunnskapsbaserte fakta viser at atmosfærens innhold av karbondioksid står for en temmelig liten del av oppvarmingen av Jorda, og den menneskeskapte delen av dette karbondioksidet er absolutt mikroskopisk. Jorda vil dermed ikke bli utsatt for drastiske temperatursvigninger som følge av menneskelig aktivitet. Sannheten er at Jorda opplever akkurat de samme temperatursvingningene som planetene rundt oss. I forbindelse med Jordas tidligere heteperioder er det også et fastslått faktum at karbondioksidnivået alltid har steget ETTER at temperaturen økte, og dette faktum alene viser at karbondioksid IKKE kan være noen årsak. Det er derfor ingenting unormalt eller farlig som finner sted med klimaet her på vår blå planet, selv om vi blir innbilt det.

Da blir spørsmålet: hvorfor fortsetter politikere fortsetter å være løpegutter og -jenter for kreftene bak klimasvindelen? Til hva eller hvem går alle pengene fra de enorme karbonavgiftene som nasjoner rundt om blir tvunget til å betale? Vi vet at denne svindelen brukes til å avansere det drakoniske Agenda 2030 i regi av FN (en eliteorganisasjon som f.eks. behendig har snudd ryggen til sionistreiret Israels folkemord over 7 dekader nå). Vi vet at klimasvindelen også brukes til å umuliggjøre det å kjøre bil for de som er mindre bemidlet! (Ikke få meg i gang når det kommer til el-bil svindelen – det har bare med penger å gjøre, ikke med klima eller miljø).

Med klimasvindelen i bånn har MDG (og Rødt) bebudet at de ønsker et påslag på 5 kroner på bensin. Til tross for påstander om det motsatte, hvem tror du vil bli rammet hardest av noe slikt ? Jo, det er de av oss som har satset på de myke verdiene framfor et sinnsykt jag i retning av penger og karriere. Jeg sikter her til barnefamiliene – de som sørger for å opprettholde folketallet og bringe samfunnet videre. Det er disse familiene som trenger bilen mest i en hektisk og presset hverdag. Mange barnefamilier vil trolig bli ute av stand til å kunne bruke bilen dersom disse galningene på tinget får det som de vil.

Hvor er samfunnet på vei? Hvorfor kommer herskerpakket unna med massiv løgn – løgn som brukes til å underkue, trakassere og kontrollere resten av oss? Står vi nå ved et veiskille, hvor folket er i ferd med å plukke opp høygaffelen? Det er selvfølgelig fortsatt folket som har makten, men vi må jo skjønne å bruke den. Det betyr: først skjønne at makten faktisk tilhører oss. Det betyr ikke minst også å være ærlige nok til å se ting for hva de er. (Mange er ikke der, tro meg!) Dernest må vi vokse ut av makrellryggraden og ta steget – sammen! – over i handling som har konkret endrende effekt på det någjeldende vanføret. Slike handlinger kan bety ting som at vi griper etter høygaffelen. Eller en slegge. Som et folk er vi nå såpass hardt presset opp i et hjørne, at det jeg her sier har kommet på bordet.

UKENTLIG VELGER TETT PÅ 100 NORDMENN Å AVSLUTTE LIVET FOR EGEN HÅND! DETTE HAR EN NØYE SAMMENHENG MED DET NÅVÆRENDE MENNESKEFIENDTLIGE SAMFUNNET. DETTE OVERGRIPER-SAMFUNNET ER IKKE IKKE SKAPT AV SLIKE SOM DEG OG MEG. HVORDAN KAN VEL NOEN TRO NOE SLIKT? DET ER SKAPT AV VÅRE PSYKOPATISKE LEDERE, INGEN ANDRE!

Vi har per i dag tilhold i et storsamfunn skapt av psykopater, for psykopater. Men makta tilhører folket, så ta den tilbake! Vær modig: De av dere som har et hode og et hjerte, følg de! Dere andre får fortsette å følge de stadig flere og mer drakoniske lovene til moder stat.

PS! Kudos til Tønsberg Blad for å ha trykket dette. Artikkelen viser en gryende trend, at noe positivt er i emning… Yay!

Hilsen optimist.

underskrift_are_blaa

Foto: Creative Commons Zero (CC01.0)

Golden milk!

«Golden milk»… hørt om det før? En varmdrikk laget av bl.a. gurkemeie og ingefær – helst fersk, revet sådan. Og, ja, helst økologisk også. I tillegg er det mulig å smakssette drikken med hva det skal være, f.eks. vanilje, stjerneanis, kardemomme, kanel, eller andre typer «julekrydder». Og du: ikke glem pepper, enten i form av noen få pepperkorn eller malt variant. For pepper er viktig for opptaket av de sterkt betennelsesdempende virkestoffene i gurkemeien. Ikke glem det! Honning kan også has oppi Golden milk for en søtere touch! Mmmm…

Personlig har jeg gått en smule lei av kaffe, skjønt jeg hele tiden har drukket den aller ypperste kaffen som kan framskaffes – laget av malte, hele bønner og tilberedt på presskanne. Og, ja, cirka 1/5 kremfløte oppi koppen før kaffen helles, det er et must for meg (melk? Pføy!!!) Ingenting slår kaffe som det! Hilsen Fløtepus Nilsen. Men, altså, jeg er en smule «mett» på kaffe nå. Kaffe gjør meg også ganske sur i magen, og en syrekropp er jo ikke akkurat det man bør etterstrebe hvis man tenker beholde sin gode helse. Og det tenker jeg gjøre!

Såååå golden milk er altså den nye, store greia. Kaffe-erstatteren. Deilig og varmt nå på vinteren og med en himmelsk smak – pluss at dette er tvers igjennom sunt – ja, hva er det vel egentlig å tenke på? Ut med kaffen og inn med den gyldne melka! Ok, jeg hører noen hyle «men dere er jo på Kyyyypros nå, så DA blir det vel aldri kaldt!?» Jepps, vi er riktignok på varme Kypros nå, men vær viss på at kypriotiske hus er rein stein, og fint lite mer enn det! Det finnes ikke isolasjon i veggene her, så med pluss 10 grader uttafor, blir det kjapt kaldt innendørs, Apropos, her er et spark til kypriotiske arkitekter: Øya er godt beslått med briter (her finnes britiske militærbaser), og jeg snakket med en brite som hadde skjønt problemet med husene her. Han bygget nemlig sitt eget hus her nede, på britisk vis. Det betyr at han bygde et hus med DOBLE steinvegger og et tynt lag luft imellom. Det var, etter hans eget sigende, noe helt annet enn standard kyprioter-steinhus. Han fortalte meg at det var svalt om sommeren og varmt om vinteren. Smart. Jeg tror ham – det han sa virket plausibelt.

Uh, hvor var jeg? Jo, og med den himmelske smaken som Kiri greier trylle fram PÅ INTUISJON («forbannet være alle oppskrifter»), så tror jeg ikke at jeg kommer til å savne kaffen det aller minste. Øh, nå kommer jeg vel heller ikke til å gi meg med kaffe 100% heller, men fase den ut i stor grad til fordel for Golden milk.

I går laga Kiri Golden milk etter oppskrift, men resultatet minnet mest om en kommode: det var bare skuff på skuff. For hver slurk jeg tok, hang geipen bare lengre og lengre! (Høflig som jeg er, forsikra jeg jo Kiri om at «joooda, den var så god atte…». Men det var bare den hyggelige Are som snakka. Det var ikke sant – på et punkt). Så derfor laga Kiri mjælka på intuisjon, og resultatet ble rett og slett… vel, sjekk bildet til denne artikkelen. Det burde beskrive ekstasen. Himmelsk var det! Kvinnelig intuisjon bak komfyren går  lange veier, herved bevist! Så her er det bare å føle seg fram foran kasserollene, alle damer. Menn: dere kan sitte ved siden av og logre… Dere har nemlig ikke denne intuisjonen.

Sånn… har jeg nå fått dekket alt jeg ønsket? Golden milk: check! Kaffe: check! Kypriotisk klima: Check! Kypriotiske vs. britiske hus: check! Opphøya kvinnelig intuisjon og betegna mannfolk som udugelige på kjøkkenet: check!

Da gjenstår bare oppskrifta, og her er en intiuisjonsoppskrift på Golden milk:
– så mye kokosmelk (eller havremelk eller mandelmelk) som du tenker drikke
– revet, fersk ingefær (eller, ok, nestbest: pulver / krydder)
– revet, fersk gurkemeie (nestbest: pulver / krydder)
– noen pepperkorn (eller bittelitt malt pepper)

Bland sammen og varm opp til drikketemperatur, kanskje bittelitt varmere (men ikke koketemp), og rør mens du smakssetter med det du måtte ønske: honning, vanilje, kanel, stjerneanis, kardemomme, lakris (mitt forslag) og Gud vet hva…

Bon apetite!!!!

underskrift_are_blaa

Det norske barnevernet og det unevnelige som fortsatt får lov til å pågå!

are_thmb_fin
Are

Oppdatert 23.12.2019, klokka 22:16.

Med overskriften sikter jeg til det norske barnevernets forretningsdrift hvor småbarn er handelsvaren. Denne handelen finner altså sted på høylys dag i en såkalt moderne rettsstat som Norge. Barnevernet tar en uforståelig stor andel småbarn fra sine foreldre, og har cirka 400 kontorer rundt om i dette landet. Vi snakker her om et formidabelt antall omsorgsovertakelser, tatt i betraktning den lille befolkningsmengden.

Psykolog Einar Salvesen har nå stått en mengde ganger i rettssaler som sakkyndig representant for foreldre som har fått barn tatt fra seg, og han sier han aldri hadde trodd hvor ille dette var fatt om han selv ikke hadde fått erfare det. Han forteller om hvordan barneverns-sakkyndige psykologer leverer tendensiøse rapporter til barnevernet – rapporter som er for korrupte bestlilingsverk å regne. Rapporter som ikke holder mål på noen som helst måte rent faglig sett. Dette er, kort fortalt, helt groteskt. Hvordan kan noen oppføre seg slik, når de må skjønne konsekvensene for de berørte familiene.

Siden uttalelsene fra barnevernets psykologisk sakkyndige tillegges en enorm vekt i rettssalene, er selvfølgelig denne korrupsjonen en stor del av forklaringen på hvorfor så mange barn tas fra sine foreldre her til lands. I video-opptaket nederst sier Salvesen rett ut at samtlige barnevernskontorer burde nedlegges, ettersom han anser dette som et ondskapens system. At staten / barnevernet også benytter seg av politi for å hente barn med makt fra fortvilede foreldre, traumatisering alle de impliserte ytterligere.

Hele 35 norske barnevernssaker har havnet i menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) siden desember 2015, og flere av foreldrene har fått medhold i at den norske staten har forgrepet seg på de. I alt er sju av disse sakene ferdig behandlet og avgjort fram til nå. og Norge har blitt frikjent i to og dømt i fem av disse sakene.

Det er en påminnelse om at noe er fullstendig galt fatt når demonstrasjoner mot det norske barnevernet finner sted også rundt om i det store utlandet. Ja, faktisk også på andre kontinenter, f.eks. USA. Barnevernsansatte med personlighetsforstyrrelser og mangel på på både empati og faglig kompetanse, har per i dag nærmest fritt leide til å gjøre overgrep mot forsvarsløse barnefamilier. Korrupte psykologer stiller opp og gir de alibi i rettssalene. Det norske barnevernet har kort fortalt blitt en sinnsykeanstalt med juridisk grønt kort til å kunne trakassere og ødelegge uskyldige, kompetente barnefamilier.

Her er en snaut 10 minutter lang reportasje fra CBN News – verdt en lytt:

underskrift_are_blaa

Er politikere like for loven?

are_thmb_fin
Are

Lan Marie Berg, ironisk nok fra Miljøpartiet De Grønne (MDG), har befatning med massiv miljøkriminalitet. Ikke bare har hun forsøkt å umuliggjøre bilkjøring i Oslo gjennom planen Bilfritt byliv, men hun har også medvirket til grov miljøkriminalitet.

Mange har kanskje fått dette med seg, men Berg har altså sørget for å forurense et område i Nordmarka i Oslo med tonnevis av forurenset brøytesnø fra Oslo by, for deretter å bli ferska og så lyve om at hun har sørget for å få snøen fjernet. Slike ting… Og det gjelder tjenesteforsømmelse i den forstand at hun har blitt gjort oppmerksom på 730 lovbrudd som hun ikke har tatt tak i på forventet vis. Ikke bare det, men hun må også svare for hvorfor hun unnlot å opplyse både bystyret i Oslo og offentligheten om disse forholdene. Hun har faktisk forsøkt å dysse disse forholdene ned heller enn å erkjenne sine feil og gjøre alt for å rette opp i det, ved å holde tilbake dokumenter og forsøke å villede offentligheten i dette henseende. Det er neppe tilfeldig at dette har funnet sted rundt et kommunevalg – noe som bare gjør saken enda mer alvorlig.

Hvordan stiller byrådsleder Raymond Johansen seg til dette? Jo, han forsøker selvfølgelig å redde Bergs begredelige politiske karriere på denne måten:
– Vi har en forpliktelse om at informasjonen vi gir er mest mulig korrekt. Dette gjaldt sensitive opplysninger om mulige straffbare forhold, sier han.

Fungerende miljø- og samferdselsbyråd Hanna Marcussen kommer Johansen til unnsetning, og forsøker slokke brannen:
– Her legges det et premiss som jeg ikke er enig i, sier hun, og fortsetter med å si at tallet ikke var «kvalitetssikret».

Hva skal `landet med tullinger som dette i offentlig styre og stell? Både Johansen og Berg er vel de beste vitnesbyrd på at politikere ikke ansettes etter kvalifikasjoner, men ettersom hvor lite de kan og derfor er lette å lede for den reelle makta.

Det gjenstår å se om Berg blir juridisk stilt til rette for disse forholdene. Jeg tipper fint lite skjer…

underskrift_are_blaa

Foto: Thomas Ekström | (CC BY-SA 2.0)

Kilde: Nettavisen

 

‘Myndigheter’ og ‘helsepolitikk’ er bare en illusjon

are_thmb_fin
Are

Her er et utdrag av en høring hvor det halvt statlige, halvt private, amerikanske organet FDA (tilsvarende det norske folkehelseinstituttet) blir spurt ut om i hvilken grad dette organet ivaretar helsen til amerikanske statsborgere. Svaret er kanskje sjokkerende for mange, for andre ikke. Lang historie kort: FDA gjør null og niks for å ivareta tryggheten til amerikanske barn slik dette relaterer seg til innholdet i baby-kremer.

Utspørrer (Ms. Eshoo): «Kan FDA forlange en kartlegging av tryggheten til en babykrem før den markedsføres?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Kan FDA kreve at produsenten ikke bruker giftige ingredienser, f.eks. formaldehyd, i sin babykrem?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Er produsenten pålagt å registrere sin babykrem hos FDA før den markedsføres?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Så snart babykremen kommer på markedet, kan FDA kreve informasjon om kremens trygghet?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Hvis babykremen har forårsaket uheldige bivirkninger hos babyene, kan FDA kreve produktet trukket tilbake?»

FDA-representant: «Nei.»

Utspørrer: «Hvis produsenten er klar over uheldige bivirkninger hos babyene, er produsenten da pålagt å rapportere dette inn for FDA?»

FDA-representant: «Nei.»

Det er for et understatement å regne når utspørrer avslutter med at «jeg tror vi har et virkelig problem her». Denne høringen viser med all mulig tydelighet at den amerikanske folkehelsa er helt uinteressant for FDA. Her er det hensynet til penger og profitt for mektige aktører og foretak som gjelder. Har man en tilstrekkelig stor pengesekk, kan man styre hva det meste på denne kloden, inklusive helsepolitikk. Helsepolitikk er oppkjøpt og gjennomkorrupt!

Avslutningsvis: hva får nordmenn til å tro at det er det spøtt bedre her til lands? Jeg vet, jeg vet: «alt som er norsk er bra!» Ikke sant? Er vi i butikken og handler, så kjøper vi norske epler. Og norske plommer. Ha, ha, skjønner virkelig ikke nordmenn at dette er en illusjon? Norske bønder sprøyter som bare rakkern med kjempegiftig RoundUp på norsk frukt og grønnsaker.

Poenget er: Big Money er det som bestemmer nasjonal helsepolitikk! Tror dere f.eks. at oppdrettslaks ville vært lov til å selge dersom vi hadde hatt EKTE helsemyndigheter? (Se dokumentaren ‘Salmon Confidential‘). Tror dere det norske folkehelseinstituttet hadde våget å dytte vaksiner på noen som helst hvis fokuset virkelig var på folkehelse? I begge tilfeller er svaret: Nei, selvfølgelig ikke. Men det får lov til å pågå så lenge vi – folket – tillater det.

Her er høringen:

underskrift_are_blaa

Foto: Skjermdump fra høring.