Koronaviru$: Hva i all verden kan vi egentlig vite?

Sist redigert 27.03.2020 klokka 01:19.

I skrivende øyeblikk (22. mars) befinner jeg meg på et relativt folketomt kjøpesenter på Østlandet. En og annen butikk holder åpent, de fleste i sjangeren «hverdagsbutikker». Resten er stengt; klesbutikker, sportsbutikker, veskebutikker, jernvarebutikker, etc. Det viste seg henimot umulig å finne en åpen café med internett, så nå har jeg gjemt meg bak noen høye planter blant bordene og stolene til W. B. Samson. Håpet er at hun som går rundt og vasker bak den stengte disken ikke skal oppdage mitt ulovlige opphold bak de store plantene. Ja, for det er jo ikke lov å oppholde seg her, må vite. Korona, du vet…

Hva i all verden kan vi vite om situasjonen akkurat nå? Det formelig pisser inn informasjon fra alle krinkler og kroker om hva som har seg slik og slik i forbindelse med dette påstått skrekkelig farlige viruset. Og hva med denne absurd høye beredskapen som regjeringen har iverksatt – dertil backet av en kriselov som det ble mandat for? Informasjonen spriker i alle retninger. Mye av det som hevdes er også direkte i innbyrdes konflikt, noe som gjør det enda vanskeligere å manøvrere i denne jungelen av informasjon. Det eneste jeg har skjønt at er helt sikkert, er at dette dreier seg om noe laaaangt mer enn et (påstått) farlig virus og nasjonale smittevernstiltak.

SITUASJONSBESKRIVELSER UTTAFOR «A4»
I nettdebattene kan vi se konspirasjonsteoretikere komme med diverse forklaringsmodeller, og mange ligger naturlig nok temmelig langt uttafor det gjengse. Én av disse teoriene hevder denne situasjonen bærer bud om at Nibiru med sine herskere nå er på full fart inn mot Jorda. Andre hevder at denne influensaen bare er et forsøk på å skjule at skadene i virkeligheten er forårsaket av 5G. Det høres kanskje rart ut, men for min egen del vil jeg si at jeg ikke utelukker noe som helst! Virkeligheten har forbløffet meg litt for mange ganger til at jeg tør avskrive noe som helst! Men at 5G både kan aktivere virus og få de til å mutere, se det virker jo faktisk sannsynlig. Jeg mener, utrullingen av 5G pågår jo parallellt med korona-epidemien (hvis viruset i det hele tatt finnes), og hvilket djevelsk plott ville vel ikke det vært? Nesten for bra til å ikke være benyttet. Og hva om alt dette stod i sammenheng med alle tung- og lettmetallene vi blir dynket i på daglig basis? Jeg sikter her til den hemmeligholdte spredningen av giftige kjemistriper på himmelen, såkalte chemtrails (google dette). I chemtrails finner vi bl.a. barium, og bariumsforgiftning har et symptombilde som kan arte seg temmelig likt influensa… Mon om de forsøker å kamuflere vekk konsekvensene av chemtrails-virksomhet med dette viruset, muligens i tandem med 5G? Vanskelig å vite.

Er «korona» også et forsøk på å ta fra oss kontantene, under påskudd av at mynt og seddel er smittebærere? Trolig, vil jeg si. Å ta fra oss kontantene har jo lenge vært et uttalt mål for disse edderkoppene. Og her kommer muligens kryptovaluta (f.eks. Bitcoin) inn som en del av komplottet. Kanskje har de også vevd planer om borgerlønn inn i dette spindelvevet sitt, slik at flest mulig av oss skal bli avhengig av den olme Mor Stat?

Hva med tvangsvaksinering da – kan dette være med i herskerpakkets planer? Utvilsomt! Se opp for et statlig krav om at «alle gode nordmenn må ta ansvar og la seg vaksinere». Se også opp for at denne vaksinen, som er av en særs «eksperimentell» natur, vil bli tvunget på befolkningen. Her vil politi, militære eller endog en FN-hær kunne bli satt inn for å sette makt bak kravet. Ja, du leste riktig. Nå som regjeringen har banket gjennom kriselov uten engang å kunne begrunne dette på tilfredsstillende vis, så anser jeg at alt er mulig i fortsettelsen. Dette er drakonisk!

HVEM STÅR FOR REGIEN?
Hva angår kreftene bak det hele, er det folk som hevder at dette er de hvite hattenes (de gode kreftenes) forsøk på et kontrollert take-down av de sorte hattene. Men det er jeg mer skeptisk til. Jeg har vondt for å tro at de hvite hattene skulle finne på å sette mengder av menneskeliv og integriteten til kjernefamilier på spill. Spør du meg, er dette de sorte hattenes forsøk på å komme et laaangt skritt nærmere den totalitære nye verdensordenen (New World Order – NWO). Drømmen deres er jo å skape én gigantisk arbeiderklasse og én tilsvarende mikroskopisk styrtrik hersker-overklasse. Denne overklassen er selvfølgelig ment å skulle bestå av de sorte hattene selv.

VI ER VITNE TIL EN KOORDINERT PSYKOLOGISK OPERASJON MED GLOBAL SPENNVIDDE
Koronaviruset er en koordinert psykologisk operasjon med global spennvidde, hvor millioner av mennesker nå stirrer økonomisk ruin rett inn i hvitøyet! Og dette som følge av såkalte «smittevernstiltak». Vi er her vitne til at et nålestikk av den totale befolkningen skal beskyttes ved at den enorme majoritet skal jages inn i kroken og samfunnet kjøres i grøfta!

Det er også verdt å spørre hvor mange ganger tidligere vi har opplevd akkurat det samme som skjer nå. Det samme plottet har nemlig funnet sted i den noenlunde nære fortid, jamnlig og stort sett med to års mellomrom. Plottet har hele tiden innebåret påstander om at et kjempefarlig virus er løs, og den underliggende trusselen er at mange vil komme til å dø! Men nå som da vil jeg spørre: hvor i helsike kan jeg finne den sikre dokumentasjonen på at koronaviruset er så farlig som de vil ha oss til å tro?

Det eneste som er sikkert her, er at disse absurde «smittevernstiltakene» ikke har noe som helst med smittevern og folkehelse å gjøre. Man må være ganske naiv dersom man har falt for medias fryktporno og tror noe annet. Den norske regjeringen later til å mene at ingen skal få lov å dø av koronaviruset. Ingen! Men faktum er at folk omkommer av noe så enkelt som forkjølelsesvirus. Det vil si, ikke av forkjølelsesvirus primært, men av alvorlig underliggende sykdom og et svakt immunforsvar. Noe som har blitt grundig demonstrert i Italia, der så og si alle de omkomne er immunsvekkede personer. På samme vis stryker også mange nordmenn med under en ordinær influensaepidemi, nærmere bestemt 1500 årlig. Til nå er det vel omkommet cirka 10 nordmenn av koronaviruset. Det blir derfor malplassert når sosialister hoier «har du ikke empati med de svake blant oss, Hegrand??» Til dere vil jeg si: Det er ikke mulig å unngå at folk omkommer når et smittsomt virus får tilhold i befolkningen, selv om det tilsynelatende er nettopp dette den norske regjeringen forsøker å oppnå med sin absurde smittevernsberedskap.

Koronaviruset og alt det har spunnet på seg er planlagt biologisk krigføring. Ett av hovedmotivene har utvilsomt vært det å drepe høykostland økonomisk. Det burde ikke være spesielt vanskelig å skjønne ettersom:
1) dette virker å være et relativt lite farlig virus
2) folkehelseinstituttet melder at snittalderen på koronadøde nordmenn er 89 år, altså en alder langt over gjennomsnittlig levealder på 82,5 år
3) de har trolig kokt sammen tallene for antall koronadøde og -smittede på verdensbasis, siden testen for påvisning av koronasmitte er tilnærmet verdiløs

Vi er her vitne til en påstått beredskap som vil kunne komme til å ruinere et helt berg av økonomiske foretak og mennesker med inntektsgivende arbeid! Man kan sannelig undre seg over hvilke konsekvenser den påfølgende folkenøden vil spinne på seg i form av vold, selvmord, mord, ran, tyveri, etc? Dette er rett og slett en fullstendig absurd politikk, og har åpenbart ingenting med verken fokehelse eller smittevern å gjøre. Her ligger den en mørk politisk agenda i bunnen! Hvis ikke dette får konsekvenser for den sittende regjering, ja da må nesten alle gode nordmenn grave fram vikingen i seg og gripe til høygaffelen!

FORMIDABLE KOSTNADER FORBUNDET MED DE NASJONALE BEREDSKAPSTILTAKENE
På tross av dette skal altså hele samfunnet nå kjøres i grøfta, under skinn av å være smittevernstiltak. Ifølge avisa E24 vil disse tiltakene komme til å koste Norge hele 280 milliarder norske kroner. I løpet av forrige uke opplevde Nav å motta hele 113 500 søknader om dagpenger, hvor 105 000 skyldtes permiteringer som følge av nedskjæring av virksomheten.

Og dette er trolig bare begynnelsen. Hva som vil følge de kommende ukene, ja det får tiden vise. Måtte vår skaper holde en barmhjertig hånd rundt alle familier, og hindre at for mange mister livsgrunnlaget under denne prosessen.

NOEN OPPLØFTENDE ORD TIL SLUTT
Det er både mitt håp og min faste overbevisning at det medisinske kartellet og resten av NWO-pakket blir hekta for sine stadige forsøk på å påføre samfunnet skade via menneskeskapte virus og «pandemier». Dette har de gjort gang på gang, mens millardene har rullet inn fra salget av de tilhørende helseskadelige vaksinene. Og måtte den nåværende korrupte pressen lide en hurtig død for å ha spredd ekstrem fryktporno via betalte førstesider. Ved dette har pressen bidratt til å spre bekymring, nød og kaos blant folk flest. Kontraeffekten har vært at folket nå har begynt å skjønne tegninga, uten enda å reiese seg mot dette trakasseriet. Men det skjer NÅ!

Og så en kraftsalve: Når det er sagt, skal tinnsoldat Solberg og resten av herskerpakket lengre opp i makthierarkiet ha kred for å være modige(!) På sjelenivå har de tross alt samtykket til sine roller i dette bestialske spillet, tross den ekle karmaen de opparbeider seg. De har ofret seg for å løfte resten. Ikke misforstå, for jeg forsøker ikke her å foreta noen «spirituell bypass». Disse galningene gjør helt forferdelige ting og både skal og må stoppes! De kommer også til å bli stoppet. Man kan vitterlig innvende at det nye menneskevennlige samfunnets fødsel har vært no inn i hampen langtrukken, men det går tross alt veien nå. Folkeoppvåkningen er i emning, og jeg gleder meg til alt dette er overstått!

Til slutt en spådom: snart vil all prat om korona være forstummet. Akkurat som tilfellet var i forbindelse med forgjengerne sars, ebola, svineinfluensa osv. – plutselig ble det helt stille. «Var visst ikke så fali’ allikavel». (Ooooh, hvilken profet jeg er). Den store forskjellen fra da til nå, er at verden vil være en helt annen etter «korona»… heldigvis!

underskrift_are_blaa

Stol på det: «Korona» er en velsignelse!

Mange steiler kanskje når de leser overskriften her, men jeg mener likefullt hvert ord jeg skriver. Et villniss av forskjellige mulige teorier har oppstått når det gjelder hvem som er bakmennene til den hysteriske situasjonen rundt koronaviruset, alt fra de hvite hattene med Trump (alias «Q») i spissen, til de sorte hattene, dvs. parasittene bak NWO (New World Order, altså den despotiske FN-ledede nye verdensordenen). Det er vel ingen andre enn de skyldige selv som vet hvem som står bak her. For min egen del vil jeg si at denne situasjonen har fingeravtrykket til «the usual suspects» over hele seg, altså NWO-pakket. Det ville nesten forbløffe meg om det skulle vise seg å være noen andre som hadde regien.

Tross all diskusjon om forfatterne her, kan vi allikevel fastslå med full sikkerhet at hele denne skjellsettende situasjonen rundt koronaviruset er stelt i stand av noen med en politisk agenda. Og våre ledende politikere er bare håndtlangere for disse «noen». Målsetningen er å skape samfunnsmessige omveltninger. Dersom det er de hvite hattene som drar i trådene her, vil det være positive endringer i vente. Er det de sorte hattene, dvs. NWO-gjengen, så ønsker denne gjengen total dominans. Ergo vil disse forsøke å innføre det ultimate tyranni. George W. H. Bush, altså «far Bush», er jo blant de elitene som tidligere har luftet planene om NWO for menneskeheten.

Vi har akkurat nådd å oppleve en ekstrem beredskap i forbindelse med koronaviruset, igangsatt av våre myndigheter. Myndighetene har respondert ved å stramme til parkeringsbremsa for fullt, slik at hele samfunnsmaskineriet har stoppet opp. Etter sigende er dette gjort for å begrense smittespredningen til de spesielt sårbare individene blant oss. Det betyr: gamle og / eller immunsvekkede mennesker. Med disse samfunnslammende tiltakene risikerer vi åpenbart massekonkurs – med alle de leie konsekvensene dette spinner på seg i form av depresjon, psykiatri, selvmord, ran, tyveri etc. Mennesker som har fått livsgrunnlaget revet bort under seg, er i stand til det aller meste. Aftenposten skriver: «Bare i løpet av mandag denne uken mottok Nav 24.900 søknader om dagpenger ved permitteringer og 2000 ordinære søknader om dagpenger.» Det burde si sitt om den høl-i-hue-politikken som nå føres i fullt dagslys.

Som antydet av Thomas Hansen er denne totalt feilslåtte beredskapen resultatet av en politisk agenda, og for min egen del vil jeg si at den norske regjeringen burde bli stilt for en folkedomstol for dette. Rent juridisk har regjeringen forbrutt seg mot Straffelovens §187 som gjelder falsk alarm og sier følgende:
«Med bot eller fengsel inntil 6 måneder straffes den som ved en uriktig melding, et ugrunnet rop om hjelp, misbruk av nødsignal eller liknende forsettlig eller grovt uaktsomt volder sammenstimling av eller skrekk blant et større antall mennesker.»
straffelovens_paragraf_187-2

Regjeringen må stilles til veggs for grov uforstand (les: svindel) når den unnlot å begrense de smittebegrensende tiltakene til den lille minoriteten av gamle og immunsvekkede mennesker. Dersom dette hadde blitt gjort, ville denne utsatte gruppen kunne bli beskyttet uten at resten av samfunnet ble kjørt på felgen. Dette ville åpenbart vært den eneste riktige responsen, men nei. En analogi til det regjeringen her har gjort er først å kjøpe ti høner, og deretter, for å beskytte hønene, forsøker man å jakte ned hele den norske revestammen. Hvorfor ikke gjøre det åpenbare, nemlig å bygge et gjerde rundt hønene (les: isolere de gamle og immunsvekkede)??? Den nåværende beredskapen er idiotisk, kort og greit. Og man burde spørre seg hvorfor politikere og alle disse ekspertutvalgene kan gjøre slike hårreisende valg. Er politikerne dumme? Selvfølgelig ikke. De spiller bare opp under den svært mørke agendaen til NWO. God gammeldags korrupsjon, med andre ord.

Korona til tross: Vær glad!
Koronahysteriet vil trolig lede til svært alvorlige og omfattende samfunnsmessige forandringer, og mye menneskelig smerte må nok påregnes i denne prosessen. Men all galskapen som nå kommer til overflaten under dette styret vil være tilnærmet umulig å unngå å få øye på, og vil som sådan forhåpentligvis ha slagkraft nok til å skape en folkeoppvåkning. En oppvåkning som gjør at folk skjønner at våre ledende politikeres handlinger ikke hadde sine røtter i inkompetanse. Folk vil da skjønne at disse politikerne ikke var stort annet enn korrupte svindlere som hadde sin lojalitet hos NWO-pakket. Når dette blir kjent, vil en domino-effekt til slutt oppstå. Da vil det ene bedraget etter det andre bli avslørt over en lav sko. Parallellt med det hele vil vi kunne oppleve fødselen av en folkelig trang til å ta ansvar. Ikke bare for seg selv, men for hele situasjonen. Det betyr at folk flest vil finne sammen og aktivt motarbeide svindelen iscenesatt av myndigheter og deres oppdragsgivere i EU/NWO-ministeriet. Ansvar, både for ens egen OG fellesskapets del, er vår rases neste byks rent evolusjonsmessig.

Endring vil aldri kunne finne sted før vi vet at det finnes et problem, og mange autoritetstro mennesker har enda ikke greid å erkjenne dette. Dernest må vi kartlegge hva dette problemet består i, og deretter gå til det skritt å handle i tråd med den nye innsikten. Slik vil reell samfunsreformasjon kunne finne sted. All friksjon og smerte som nå finner sted i kjølvannet av koronaviruset, vil altså kunne vise seg å være det som setter i gang denne oppvåkningsprosessen blant folk flest. En oppvåkningsprosess som vil kuliminere i fødselen av det menneskevennlige samfunnet. Stol på det, men du: Ikke sovne i timen! Se opp for nasjonal unntakstilstand som gjør at vi blir tvunget til å ta den lugubre og ikke-testede koronavaksinen – hvor en FN-hær eller det militære sørger for å sette makt bak tvangen. Kort-kort: Ikke sov, men vær en våken og aktiv deltaker i unnfangelsen av det nye, varme og inkluderende samfunnet!

underskrift_are_blaa

Illustrasjon: Ukjent opphav (rappa fra Lisbeth Årals Facebook-vegg)

«Korona»: Slik knebles leger som våger tråkke utenfor løypa ved å praktisere fornuft

På kvelden den 14. mars, ble det publisert et meget fornuftig og oppsiktsvekkende debattinnlegg i tidsskriftet Dagens medisin. Innlegget formanet til å senke skuldrene midt oppi det rådende korona-hysteriet. Dette var kanskje ikke så sensasjonelt i seg selv, men det som gjorde det oppsiktsvekkende var at innlegget var skrevet av en lege. Carl-Fredrik Bassøe het denne legen. Dessverre for Bassøe så gikk budskapet hans fullstendig imot den informasjonen farmasøytisk industri ønsker skal få slippe ut angående korona. La det herske liten tvil om at farmasøytisk industri ønsker å piske opp frykten maksimalt, for det er tross alt en profitabel vaksine som venter allerede rundt neste sving. Allerede dagen etterpå, søndag 15. mars, var Bassøes innlegg fjernet fra Dagens Medisin på nettet.

Siden Bassøes innlegg nå er fjernet, takker vi hjertelig Cathrine Aurora for at hun var så forutseende å kopiere teksten før den forsvant. Innlegget lød som følger:
——————–
Innlegg: Carl-Fredrik Bassøe, lege, informatiker og filosof, Bergen

«Vi opplever for tiden en pandemi med koronavirus som er mindre farlig enn bilkjøring. Dette er en sykdom som minner om kyssesyke: Nesten alle er smittet, men blir ikke syke. De har det vi kaller subklinisk sykdom. Noen få blir syke – og av dem blir noen få av dem igjen alvorlig syke og dør. Dette er naturlig. Å leve, sies å være en dødelig sykdom. Vi behøver ikke å engste oss hysterisk over det.

MUNNBIND HJELPER IKKE.
Svartedauden var farlig. Spanskesyken og tuberkulose også. Mye farligere enn koronavirus. Man glemmer imidlertid alle som overlevde med subklinisk eller mild sykdom. Til nå tyder alt på at koronavirus ikke er i denne klassen av farlige mikroorganismer. De aller fleste vil overleve uten noen tiltak.

“Munnbind hjelper ikke fordi viruspartiklene er så små at de passerer uhindret gjennom maskene”

Smitte med koronavirus kan ikke forebygges. Dette er en luftveisinfeksjon som i hovedsak spres med pusten og litt hoste. Og vi kan ikke stoppe å puste. Munnbind hjelper ikke fordi viruspartiklene er så små at de passerer uhindret gjennom maskene. La være med dette tullet.

SAMLIV MED VIRUS.
Det eneste som skjer når man forsøke å minske spredning, er mange tiltak som ikke virker – bortsett fra at spredningen foregår litt langsommere og pandemien varer litt lenger. Stans alle de tullete tiltakene og vend tilbake til normalt samliv med virus, bakterier og sopp. De er stort sett våre venner».

——————–

[Slutt på innlegg]

De som nådde å lese kommentarene under Bassøes innlegg kunne nå å lese disse kommentarene forfattet av Sandy Lunøe, nå pensjonert farmasøyt,  og Tobias Skylstad, en legekollega av Bassøe:

stans_de_tullete_tiltakene4

Den svært politisk korrekte første kommentaren til Skylstad var nok til stor glede for den olme Fru Farma og våre industristyrte myndigheter. I likhet med Cathrine Aurora tar jeg meg i å lure på om Skylstad hadde en finger med i spillet vedrørende dette innleggets forsvinningsnummer… Jeg sendte epost til avisa og jeg spurte om årsaken til at dette innlegget ble fjernet. Her er svaret jeg fikk:
svar_DM

Grunnen til fjerningen var altså at Bassøes budskap var et tramp i klaveret i forhold til myndighetenes helseråd i forbindelse med korona. Akkurat. Så innholdet var altså ikke viktig, kun det faktum at Bassøe gikk imot de allmektige norske myndighetene.

Det vi her har vært vitne til er etter ALL sannsynlighet bare nok et ekkelt eksempel på hvordan «dissidenter» blant hvitfrakkene resolutt blir forsøkt klubbet ned når de plumper ut med ting som kompromitterer legemiddelindustriens inntjening. Selv om Bassøes innlegg var både fornuftig og høyst på sin plass, men slikt holder ikke i det nåværende debattklimaet. Det framstår som klinkende klart at den mektige Fru Farma ønsker frykten rundt korona. Og folk tar fortsatt åtet, selv etter alle år med stadig nye virus og frykporno som ropte opp i fjesene våre at vi kom til å dø alle mann!

Så da får vi bare slå oss til tåls med at alt er som normalt. Dessverre. Legemiddelindustrien jakter primært på økonomisk profitt, og skolemedisinen – altså vårt offentlige helsevern – er i seg selv tredje største årsak til at folk i Vesten dør. Dette sjokkerende faktum ble fastslått av Peter Gøtzsche, som er lege, forsker og tidligere sjef ved det velrennomerte informasjonssenteret Cochrane Norden. Slå den! Hvem sa «helsevern»???

Illustrasjon: Hentet fra Dagens Medisin.

underskrift_are_blaa

Tinnfoliehattene Are & Kiri på farta med en hyllest til Bergen. Og deretter litt snikk-snakk om status quo

Heisen, sneisen alle sammen. Så måtte vi ta en trall igjen fra kosekroken i hula vår. Først sangen, som er en hyllest til byen vi liker som best, og så er det litt uformell prat om det vi opplever skje rundt oss akkurat nå. Jeg snakker om denne massepsykosen, hvor alle kjøper RÅTT hele det offentlige narrativet rundt «korona». Det er mer enn tydelig at vi ikke evner å lære av erfaringen. Etter alle år med stadig nye virus, og etter all den fryktpornoen som kom i forkant av alle disse «epidemiene», kjøper vi hele pakka deres rått – igjen! Med ‘deres’ hinter jeg til fusjonen av stat og industri – også kjent som fascisme!

Gåttabanen!!!

Det er ikke godt å vite hva som har seg slik og slik, for løgnen oversvømmer samfunnet i disse dager. Det er helt rått, men vi har altså et samfunn som er tuftet på løgn! Sug på den: TUFTET på løgn, dere… Og gammelmedia er en viktig bidragsyter i dette henseende, så der kan vi ikke håpe på å få vite noe med særlig faktaverdi. Gammelmedia skriver bare om de viktige og beklemmende tingene i den grad de ikke kan unngå det, dvs. for å unngå å miste troverdigheten helt. Og presset har kommet fra sosiale media, hvor folk har tatt opp det som betyr noe! Som antydet kan vi heller ikke håpe på å få vite noe særlig fra myndighetenes side, for de holder til i samme båt som den kriminelle storindustrien – innebefattet medieindustrien og legemiddelindustrien. Og den bakenforliggende maktkabalen.

Dette er altså det vi snakker litt uformelt og ustrukturert om her…

Hold hodet kaldt, føttene varme!

underskrift_are_blaa

Korona: Massepsykosen er et faktum!

Skal jeg driste meg til å skrive litt om korona nå som massepsykosen faktisk har rammet landet? Man må enten bare se humoren i det, eller kjøpe seg lykkepiller (not!) for å unngå umiddelbar og dyp depresjon.
På den ene siden hadde jeg aldri trodd at myndighetene ville våget å gå til det skritt de har gjort, og det baserer jeg på alle forgagne år med virus og grunnløs «vi kommer til å DØØØ!». At regjeringen allikevel turde spille opp under maktkabalen og det medisinske kartellets Korona psy-op, viser vel bare at vi p.t. lever under et fascistisk styresett. Altså et styresett hvor stat og industri har fusjonert fullstendig.
For det andre skjønner jeg ikke at folket ENDA ikke evner å lukte lunta. Én ting er at «dødsvirus» har versert mange ganger tidligere, uten at det viste seg å være noen grunn til å ta på vei. For det andre burde folk spørre seg hvorfor ikke regjeringen har valgt å internere og isolere gamle mennesker, som er det populasjonssegmentet som er truet av dette viruset. Isteden har regjeringen valgt å sette hele samfunnet på hold for å beskytte de eldre, med en massekonkurs som mulig konsekvens. Man jakter da ikke ned hele revebestanden for å beskytte hønene sine. Man lager heller et gjerde rundt hønene. Det vil si, hvis man ønsker å gjøre det kostnads- og tidseffektivt. Men det vil ikke den norske regjeringen.
Når jeg nå har sett dette gå såpass langt som det har, ser jeg slett ikke bort fra at kreftene bak det hele vil lansere en svært eksperimentell haste-vaksine, som kanskje – på toppen av det hele – blir tvunget på folk med hjelp fra en FN-hær(!)
Enn så lenge løper paniske nordmenn ned butikkene for å hamstre. Det kan trolig bli matmangel, men da som følge av at disse panikkslagne menneskene bruker sparepengene og gribber til seg alt.
Vi har ikke evnet å lære av erfaringen… Vi framstår tvert imot som en bønsj imbesiler. Kun en folkeoppvåkning og en påfølgende kollektiv blånekt / opposisjon ovenfor «myndigheter» og deres oppdragsgivere vil kunne fri oss fra dette ondet.
MOBILISÉR!!!! Fortell de du treffer om hva som faktisk skjer her. Fortell de at dette ikke har noe med «pandemi» og mulig folkedød å gjøre. Arranger folkemøter hvor folk blir fortalt at meningen med «korona» er å destabilisere samfunnet økonomisk og sosialt. Med påfølgende tiltak som fører til ytterligere tap av rettigheter og frihet for borgerne. Det er det samme gamle spillet hvor en maktkabal forsøker oppnå total dominans. Stå imot, finn sammen. Slå sammen kreftene, folkens, for å motvirke galskapen. Kun et opplyst og samlet folk kan sette en stopper for den bestialiteten vi nå ser utspille seg!
underskrift_are_blaa

«Korona»: En profilert varsler synger ut på nytt

Jane Burgermeister er medisinsk journalist og profilert varsler. I 2009 dro hun ned buksene på hele det medisinske etablissementet i forbindelse med svineinfluensaen. Da avslørte hun bl.a. at det farmasøytiske foretaket Baxter Int. i Nederland med viten og vilje hadde kontaminert 72 kg svineinfluensavaksine med fugleinfluensavirus. Dette framkom etter en tilfeldig stikkprøve ved et eksternt laboratorium (i Tjekkia, etter det jeg mener å huske). Fugleinfluensaviruset var langt farligere enn svineinfluensaviruset, med langt høyere dødelighet for mennesker. Og, ja, dette var ikke noe uhell. Uhell av denne typen er ikke mulig ved topp moderne laboratorier, hvor farmasøytiske produkter alltid slutt-sjekkes for farlige kontaminasjoner som dette. Allkevel hevdet Baxter at dette var et uhell, og det internasjonale samfunnet syntes å slå seg til ro med Baxters forsikring.

Etter at Burgermeister hadde offentliggjort sitt varsel, forsøkte det medisinske kartellet i 2010 å pusse psykiatrien på henne. Det skjedde faktisk hele tre ganger, men uten at de lyktes å stilne stemmen Burgermeister. Dere vet, det er jo gjerne slik dissidenter blir stilnet i disse dager – ved å utsette de for psykiatriens kjemiske lobotomering, også kjent som tvangsmedisinering. Men uten å lykkes. Da det ble klart at Burgermeister hadde juridisk holdbar dokumentasjon for sine påstander, trakk kartellet fingrene til seg.

Burgermeister har etter dette kommet med flere nye advarsler til Jordas befolkning – sist angående koronaviruset. Jeg skal ikke ødelegge lytte-opplevelsen (se videoer under) ved å røpe for mye, men la meg nå bare avsløre at det er den gjennomført kriminelle legemiddelindustrien som kontrollerer hele Verdens Helseorganisasjon (WHO) og dets pandemi-alarmsystem. Jepp, korrupte krefter har forsynt seg med hele kaka også når det kommer til WHO. De som tror WHO er noen nøytral instans, bør derfor gi slipp på denne illusjonen snarest.

Burgermeister nevner på klippet nederst at Koronaviruset har lav mortalitetsrate sammenlignet med andre virus, så dette gir virkelig flashback til svineinfluensa-hysteriet i 2009/10.

Korona-hysteriet bunner i en slesk plan fra maktkabalens side. Men denne gang synes hovedfokuset å være på det å kjøre folk på felgen rent økonomisk. Allikevel skal vi nok holde gluggene åpne for at de vil forsøke innføre tvang når det kommer til den kommende koronavaksinen. Kanskje vil det bli krav om at vi tar TO vaksiner, slik Burgermeister hevder i intervjuet nederst. Og da kan det raskt være at vi blir pumpet fulle av lumskt lurium som ødelegger folks helse – permanent. (Noe som uansett er tilfelle med det eksisterende vaksineprogrammet, hvor vaksinene forårsaker en hel vifte av sykdommer; astma, allergi, MS, diabetes, autisme(!), og, ja, dødsfall. Og dette skjer uten at vaksinene blir adressert som den reelle årsaken).

Burgermeister har kimet i alarmbjellene flere ganger etter svineinfluensaskandalen, bl.a. her hvor hun også forteller om omstendighetene rundt svineinfluensaen:
https://www.bitchute.com/video/gOYREN61kJLs/

Her er hennes formaninger i forbindelse med Korona – fra tidlig i februar 2020. (Hun forteller også én og annen munnfull angående ebola, om hvordan man får sykdommen av vaksinen). Det kan absolutt synes som om hun har truffet spikeren på hodet med hensyn til sin spådomm om at det medisinske kartellet nå forsøker skape en unntakstilstand hvor en FN-hær til slutt skal settes inn.

Dette er biologisk krigføring, og de nasjonale regjeringer – blant annet den norske – er med på det skitne spillet:

underskrift_are_blaa

Koronaaaah!!!

Så har det altså lyktes herskerpakket å piske opp en global frykttilstand. Enda en gang. Denne gangen er det muligens herskeprakkets siste forsøk på å oppnå total dominans, for vår sivilisasjon er i ferd med å våkne opp til det faktum at vi lenge har vært og fortsatt er under hælen på et lite kobbel demoner.

Koronaviruset er det som skaper overskriftene denne gang. Et pantentert (og derfor laboratorieskapt) virus som har evnet å smyge seg ut av reagensglassene og ut i det fri. Oj, så beleil… øh, beklagelig…

Panikken rundt koronaviruset viser vel bare hvor ekstremt enkelt det er å lede massene. Igjen og igjen og igjen. Jeg mener det var i 2003 at et annet patentert killer-virus slapp ut i det fri, nemlig SARS-viruset. Så sjokkerende? Alle skulle selvfølgelig dø også den gang. I 2005 var det fugleinfluensa-viruset og i 2009 var det det patenterte svineinfluensaviruset som ville komme til å drepe oss alle. Så kom Ebola i 2014 og Zika i 2016 – også dette patenterte virus begge to. De siste par årene har det vært meslingeviruset som har skutt frykt inn i folk. Ja, du leste riktig: MESLINGER! En sykdom vi i Norge hadde sluttet å omkomme av FØR vaksinen så dagens lys på slutten av 60-tallet. Men fortsatt får vi høre om hvor UTROLIG viktig det er at ungene våre får trippelvaksinen MMR. Dette til tross for at vaksinen tydeligvis forårsaker alvorlige skader hos noen av de vaksinerte, bl.a. autisme. Se her, her, her og her. Hva angår gigant-konspirasjoner fra legemiddelgigantene, ta f.eks. en titt her, her og her. Dette skjer over en lav sko! Mørketallene når det kommer til antall vaksineskadde og regelrette dødsfall er trolig enorme! I likhet med tilstanden forårsaket av zikaviruset, hadde meslinger vært fullt håndterlig tidligere. Men nå, NÅ var disse virusene blitt veldig farlige. Helt ut av det blå. Og alle tok agnet! Utrolig…

Ingen av de ovennevnte virusene viste seg å være så farlige når det kom til stykket. Jeg mener, vi – homo sapiens – har jo fortsatt tilhold på planeten, eller hva? Denne manglende potensen må ha vært en stor skuffelse for de som stod bak.

For å beskrive hvor idiotisk og på samme tid demonisk dette med stadig nye, patenterte killer-virus er, la oss se litt på svineinfluensaepidemien fra 2009. Frykten ble i forkant pisket opp til enorme høyder. Det industristyrte WHO (Verdens helseorganisasjon) firte behendig på kravene for hva som krevdes for å kunne kalle det en pandemi, og vips var svineinfluensa-utbruddet blitt en PANDEMI. Altså noe større enn «bare» epidemi. (Store Norske Leksikon sier følgende: «Pandemi er sykdom som rammer svært mange mennesker og brer seg ut over et meget stort geografisk område, for eksempel flere verdensdeler»). Vi kom til å dø, det var man temmelig sikker på. Ja, for dette var jo tross alt en PANDEMI! Men, akk, det viste seg at den «normale» sesonginfluensan var langt mer potent enn svineinfluensaen… For opphavsmennene og -kvinnene bak svineinfluensaviruset måtte dette fortonet seg som en kommode; bare skuff på skuff. Uansett, det medisinske kartellet og deres legemiddelindustri fikk solgt et berg av svineinfluensavaksiner, så det var nok en trøst.

Merk at det gjerne følger med en profitabel vaksine når de lager nye virus og slipper de ut blant folk. Så også med svineinfluensaviruset H1N1. Svineinfluensavaksinen var forbløffende raskt på banen. Ja, faktisk så raskt, at man kunne mistenke at de hadde utvikla den parallellt med at de skapte viruset – noe som selvfølgelig også var tilfelle. Men hvor effektiv var denne vaksinen? Vel, en vaksine er jo ikke nødvendigvis ment å virke, men heller skape mer sykdom og lidelse under skinn av å være et preventivt helsetiltak. Dette viste seg også å være tilfelle med svineinfluensavaksinen. Det gjennomvaksinerte Norge ble prosentvis hardere rammet av svineinfluensaen med hensyn til antall dødsfall enn det uvaksinerte Polen. Som med de fleste vaksiner – iberegnet ALLE influensavaksiner spesielt – var også denne vaksinen verdiløs. Ikke bare det, men her skal det også legges til at en mengde nordmenn mottok store beløp i form av skadeerstatning for å ha blitt påført alvorlige skader av kvikksølvet i svineinfluensavaksinen. Oj… Hvem kunne vel forestilt seg at det kunne være farlig å injisere én av de sterkeste giftene kjent for mennesker, nemlig kvikksølv? Det kunne i alle fall ikke helseminister Bent Høie, lege Jørgen Skavland og folkehelseinstituttets direktør Geir Stene Larsen. Dette trekløveret stod fram den 18. november 2009 på tv-programmet «Redaksjon EN» på NRK og forsøkte latterliggjøre representantene fra vaksineaksjonen, som var kritiske og forsøkte advare mot vaksinen. Med en snørrhoven Jørgen Skavland (broren til den mer kjente Fredrik) i spissen fant dette kobbelet det opportunt å peke nese mot kritikerne i beste sendetid. Skavland betegnet representantene fra vaksineaksjonen som en «en liten gruppe med mennesker med en helsefundamentalistisk synsvinkel, som i beste fall var ustyrtelig naive». Papegøyen Høie viste seg etterplaprende og lydig, og forsøkte bidra med enda mer sjikane. Men jeg skal si Skavland, Høie og Stene Larsen fikk så hatten passet når de reelle konsekvensene av vaksinen begynte å vise seg. «Tinnfoliehattene» fra vaksineaksjonen hadde nemlig helt rett i sine formaninger. Ikke så rart, for alle ved sine fulle fem må da skjønne at det å injisere kvikksølv(!) forbi immunbarrierer kan få alvorlige konsekvenser.

Se sendingen i tre separate deler her:
Del 1
Del 2
Del 3

Merkelig nok hadde norske myndigheter kjøpt inn dobbelt så mange doser av svineinfluensavaksinen i forhold til det som var behøvd, men det var trolig bare «for sikkerhets skyld». Ikke sant? Ho, ho. Money, money, money – og korrupsjon fra begynnelse til slutt. Jepp, massiv korrupsjon selv i trauste, gamle Norge – noe som sikkert fortoner seg som alldeles utroooolig hos de fleste nordmenn.

Hva så med Koronaviruset? Nå skal jeg ikke påstå at dette viruset ikke er reellt. Ei heller at det ikke er i stand til å forårsake sykdom og død, MEN jeg lurer allikevel på hvor alle de som er så til de grader SKRÅSIKRE på dette egentlig tar det i fra. Og uansett, hvorfor disse høye skuldrene? Frykt er jo immunsvekkende i seg selv…

Jeg er ikke snauere enn at jeg sier det rett ut: Målet til kreftene bak enda et virus, denne gangen Korona, er total dominans. Et verdens-tyranni. Korona er bl.a. ment å skulle frata oss kontantene, ja, for du vet vel at mynter og sedler har smitte på seg. Så er meningen at vi skal bli 100% avhengige av digitale penger og bankkort, for da har de bukta og begge endene. Da kan de enkelt stenge konti til brysomme mennesker.

Imens stenger man i Norge nå treningssentre, skoler, festivaler og andre arrangementer – alt som følge av KORONA!!! Ja, nå leste jeg akkurat en overskrift hos TV2: «Alle landets skoler og barnehager stenges». Fy faen. Vi kjøper tydeligvis rått all denne fryktpropagandaen, bare det kommer fra rikspressen eller staten. Som om dette tospannet var folkets venn. Get real. Stat og løgnmedia (rikspressen) er med på bedraget!

Korona, eller skal vi si «Wuhan 400»? Dersom du nå ble i stuss, her er hva jeg nå hinter til: som en «kuriositet», sjekk dette denne boka fra 1981. Den er skrevet av Dean Koontz og har tittelen «The eyes of darkness». Her finner man nemlig følgende:

bok1b_fin

bok3b_fin

Også i boka «End of days», skrevet av Sylvia Browne, finner vi en oppsiktsvekkende prediksjon:

bok2b_fin

På tross av at man kan bli urolig av å lese det som står i ovennevnte bøker, tviler jeg på at dette viruset har noen særlig destruktiv kraft. Hvis viruset i det hele tatt eksisterer, da. Kanskje er viruset bare oppspinn, ment å skulle gi cover-up til strålingssyke fra 5G? Den største effekten dette viruset vil få, er nok uansett på økonomien. Noe som i seg selv kan være ille nok, så jeg kimser ikke av det som nå skjer. Jeg tror imidlertid folk kan senke skuldrene med hensyn til det å skulle dø av dette viruset…

Så er det tid å servere litt malurt, og nå over til bankene: Når menneskeheten FORTSATT tillater at de aller største bankene eies av private kjeltringer, så har vi faen meg bedt om trøbbelet sjøl. For pengesystemet er et slangehode midt oppi det hele. Bankmafiaen er sentral i det som nå skjer, også med Korona. Etter alle massekonkurser (som det er meningen at skal skje, men som ikke nødvendigvis vil skje), står denne mafiaen klar til å kjøpe opp konkursboene – altså realverdiene. Og til å betale for seg vil de bruke sine egne monopolpenger som de i realiteten har skapt fra tom luft. Hvor enorme realverdier sitter vel ikke Rothschild-familien på nå? Denne familien er en av de mektigste i bankkartellet.

Og når Europa er konkurs, en konkurs som også har blitt skapt via horder av ikke-reelle flyktnigner fra bankkartellets mange kriger, så blir verdens nye finansielle sentrum flyttet. Kanskje de har planer om å flytte det til i Asia i første omgang? Bare for så å begynne prosessen med å slå Asia konkurs… og slik fortsetter det.

Nettoeffekten er at disse demonene snart eier hele jorda og har greid å eliminere alle rettigheter og all frihet for folket. Dette er den nye verdensordenen, kort fortalt. En verdensorden som forsøkes rullet ut via eliteorganisasjonen FN.

Men de lykkes ikke. Folket våkner og folket tar affære! Bare stol på meg! Vær glad! 🙂

underskrift_are_blaa