Gud være med dere som tenker ta den kommende Covid-19 vaksinen – vet dere hvilken risiko dere utsetter dere selv for?

koronavaksine_fin

are_thmb_fin
Are

(Oppdatert 10.08.20 kl 20:09).
Den kommende Covid-19 vaksinen
er noe jeg har skrevet om tidligere. Sjokkerende nok vil denne vaksinen etter all sannsynlighet bli basert på genteknologi, og det betyr at den vil  kunne forandre arvestoffet hos de vaksinerte. Dette er en enormt stor og usikker inngripen i den menneskelige biologien, og hvem tør si hvilke konsekvenser det vil få? Jeg mener, det er jo ikke bare det at vi har kommet kort rent teknologisk på dette feltet, men de tenker jo også framskynde vaksinen på bekostning av uttestingen(!) Det betyr at vi kommer til å ane fint lite om konsekvensene av å ta denne vaksinen.

Inntil nylig ville det norske lovverket kunnet stoppe denne ansvarsløse leken med folks liv og helse, men den medisinske lobbyen med Bill Gates i spissen fikk nylig svekket den norske lovgivningen. Og flere uthulinger av det norske lovverket er nå i emninga. Resultatet vil raskt kunne bli at vaksiner med en ny og høyst eksperimentell natur vil kunne slippes på hele befolkningen. Ikke bare det, men vi risikerer også at denne vaksinen blir tvunget på oss.

I massemedia lovprises selvfølgelig initiativet bak vaksinen. Massemedia er storindustri, og eies til syvende og sist av det samme knippet styrtrike mennesker som også eier de andre storindustriene. Disse industriene verner om hverandre, noe som betyr at massemedia ikke skriver ufordelaktige ting som kan komme i veien for inntektene til de andre store industriene. Akkurat finnes det solide juridiske bevis for å kunne hevde. Pressens informasjon er derfor styrt, og dens omtale av de inntektsbringende vaksinene dreier seg stort sett om salgsfremmende propaganda. (Selv om det noen ganger slumper til å slippe litt sann info gjennom sensurmuren til redaktørene og deres uskrevne tabuliste). Her er det lite plass for etikk, ettersom penger og dominans har hovedfokus.

Blant ting som ikke har fått kommet tilstrekkelig fram i media i det siste, er hvordan det har gått med de første som stilte til frivillig uttesting av Covid-19 vaksinen. Amerikaneren Ian Haydon var blant de 15 frivillige personene som stilte til uttesting av vaksinen fra foretaket Moderna. Hele 3 av testpersonene opplevde alvorlige bivirkninger, som betyr at de enten måtte få medisinsk assistanse eller at de ble innlagt på sykehus. Etter mindre enn 12 timer opplevde Haydon smerter i musklene og en feber på 39,5 grader. Han hadde brekninger og mistet også bevisstheten. Kjæresten hans klarte heldigvis å ta ham i mot da han besvimte. Den ansvarlige hos Moderna ba kjæresten om å ringe medisinsk nødnummer umiddelbart og si at «han er syk som aldri før!»

Nå skal det sies at det synes å ha gått bra med Haydon, tross alt. I alle fall så langt. Hva som eventuelt vil utkrystallisere seg i form av senvirkninger for hans del, ja det får tiden vise. Så langt kan vi konstatere at Haydon opplevde alvorlige bivirkninger kort etter stikket, bl.a. med med bortfall av bevisstheten. Moderna forsøkte imidlertid å legge lokk på hendelsen ved å fortelle Haydon at disse symptomene ikke kunne ha noe med vaksinen å gjøre. Han ble fortalt at symptomene måtte ha andre årsaker. Ikke bare det, men Moderna ville også ha Hadyon til å stå fram på fjernsyn og erklære ovenfor offentligheten, deriblant Modernas aksjeeiere, at vaksineforsøket hadde vært en suksess. Og ganske riktig, da Haydon senere dukket opp på fjernsyn, hadde han og TV-teamet blitt enige om at bivirkningene ikke skulle nevnes. Mon tro om Moderna og TV-teamet hadde snakket sammen på forhånd? Snakker vi om penger under bordet her? Hmmm… Dette viser at man kan ikke stole på verken legemiddelindustien eller pressen!

Richard Horton, forhenværende redaktør i det velrennomerte medisinske tidsskriftet The Lancet, har tidligere uttalt at oppmot halvparten av resultatene i den medisinske forskningen kan være usanne. Personlig tror jeg det dreier seg om langt mer enn halvparten, især når det kommer til forskningen på vaksiner. Det kan sikkert høres overdrevent ut å si noe slikt, men her kan jeg jo bare vise til legemiddelindustriens utstrakte bruk av falsk placebo i vaksineforsøkene. Det betyr at legemiddelindustrien måler vaksinenes skadelighet opp mot skadeligheten til kjente, sterke giftstoffer. Dersom vaksinen ikke er mer skadelig enn disse giftstoffene, så tillater de seg å hevde at vaksinen er trygg. Deretter slippes vaksinen på markedet. Legemiddelindustrien opererer altså med «relativ trygghet»… Hvis en reell kartlegging av vaksinens trygghet skulle vært gjort, skulle vaksinens skadelighet vært målt opp mot en injeksjon bestående av harmløst, sterilt saltvann. Men det industrien gjør er å injisere kjente giftstoffer for å sammenligne. Og denne praksisen er regelen, ikke unntaket(!) Vi er her vitne til grov svindel i vitenskapens navn, og jeg spør meg hva det er som forsøkes holdt skjult.

Det som skjedde med hensyn til Haydon og resten av testpersonene følger et velkjent mønster: Noen vaksinerte opplever alvorlige symptomer etter at vaksinen er satt, men dette blir gjerne bare bortforklart med «det var bare et uheldig sammentreff i tid, og symptomene må skyldes noe annet enn vaksinen!» Denne unnskyldningen er en gjenganger når folk blir dårlig etter en vaksine er satt, enten vaksinen er til uttesting eller allerede sluppet på markedet. Jeg gjetter også at dette er grunnen til at legemiddelindustrien kaller det for ‘uheldige hendelser’ (engelsk: ‘adverse events’) og ikke ‘bivirkninger’. Ved å kalle det for ‘uheldige hendelser’ er det lettere å frita vaksinen fra å ha noe med symptomene å gjøre. Nok et eksempel på hårreisende ansvarsfraskrivelse fra legemiddel-gigantene. 

Et lite apropos i så måte: Under uttesting av svineinfluensavaksinen, valgte man å overse alle tilfeller av vaksinerte som opplevde bivirkninger i løpet av de 6 første timene. «Det må skyldes høye skuldre hos de vaksinerte», var beskjeden fra legemiddelindustrien. Angivelig fordi symptomene meldte seg litt for kjapt…(!) Og hva gjorde legemiddelindustrien når denne vaksinen forårsaket bivirkninger hos gravide kvinner innen 72 timer etter stikket? Jo, da ble disse kvinnene slettet fra studiet – «ingenting sett, ingenting hørt!» Dette er svindel, og ingenting annet! Lytt selv til dette utdraget fra da dokumentarfilm-regissør og forfatter Gary Null eksponerte denne svindelen i en høring i Ny York i 2009 (ett og et halvt minutt):

(Hele redegjørelsen hans finner du her).

Ja, akkurat så sinnssyk er helsemyndighetene og deres oppdragsgiver, legemiddelindustrien! Du kan snart ikke stole på noe som kommer fra dette tospannet!

Under uttestingen av Modernas koronavaksine opplevde altså hele 20 prosent av studieobjektene alvorlige bivirkninger. Til opplysning er dette ekstremt mange, skyhøyt over det som er akseptabelt. Merk: Disse 20 prosentene gjelder kun bivirkninger som oppstod kort tid etter stikket. Bivirkninger kan imidlertid oppstå flere år etter stikket, faktisk helt opptil 8 år når det gjelder negative effekter fra aluminiumet i vaksiner. Problemet er at langtidsstudier ikke blir gjort i det hele tatt når det gjelder vaksiner(!) Hvorfor i all verden gjøres ikke dette?! Legemiddelindustrien er den som har pengene til å gjennomføre disse studiene, og man skulle jo tro at den var interessert i å kvalitetssikre produktene sine. Men, nei. Det er helt klart ikke ansett som viktig(!) Det motsatte synes snarere å være tilfelle her, ved at disse studiene forsøkes unngått. Varsku!

Legg til dette at vaksinenes kvalitetssikring i utgangspunktet er mye dårligere enn den for ordinære medisiner, pluss at man nå har det ekstra travelt med å få denne vaksinen på markedet. Det betyr at en vaksine med enda dårligere uttesting og en sjeldent sterkt eksperimentell natur vil kunne komme på markedet. Når det gjelder denne vaksinens høyst eksperimentelle natur, er nok ikke dette noe som norske myndigheter vil opplyse det norske folk om. Tidligere på 2000-tallet ga norske myndigheter legemiddelgiganten Merck tilgang til et helt alderssegment av norske jenter, slik at Merck kunne teste ut sin eksperimentelle HPV-vaksine Gardasil. Ingen fikk vite at dette i realiteten var et kjempe-eksperiment, og det er kriminelt. Intet mindre! 

Covid-19 vaksinen til Moderna inneholdt såkalt ‘messenger RNA’ (mRNA). Når dette mRNA’et entrer cellene våre, vil det begynne å bli produsere proteiner der. Siden mRNA er kjemisk ustabilt, betyr det at det er usikkert hvilke proteiner som etterhvert vil bli produsert, men akkurat det skal vi tydeligvis ikke bry oss så mye om. Det har blitt gjort uttrykkelig klart at «det viktigste er å få vaksinen på markedet snarest mulig!» Hvorfor snarest mulig? Jo, for at vi skal få bukt med en sykdom som ikke er verre enn en influensa og som dessuten allerede er i ferd med å forsvinne. 

Til tross for at denne vaksinen etter all sannsynlighet vil være overflødig når den eventuelt blir ferdig framstilt, er likefullt budskapet fra industri og myndigheter at vi må skynde oss dersom vi skal greie å redde menneskeheten, Og, ja, at vi kun kan reddes med den kommende vaksinen. KAN dette ha noe med profitt å gjøre? (Ironivarsel).

En hasardiøs vaksine ala den som gjorde Haydon syk, vil altså nå kunne bli sluppet på hele befolkninger verden over. Dersom den kommende vaksinen derimot innholder DNA, vil den vaksinertes arvestoff kunne bli endret. Dette er alvorlige risika vi nå står ovenfor, mens tospannet myndigheter og industri helt klart har til hensikt å dytte denne vaksinen på oss. Vaksinen vil muligens også bli tvunget på befolkningen (da vil det hete at vaksinen er ‘obligatorisk’), dersom det ikke kommer en folkebevegelse som setter en stopper for denne uansvarligheten!

Jeg håper inderlig at denne vaksinen aldri ser dagens lys, for det er mange(!) uvitende mennesker der ute som ville tatt den. Fortrinnsvis de som fortsatt lever i illusjonen om at koronaviruset har potens nok til å utslette menneskeheten og at KUN vaksinen kan redde oss. Denne vaksinen kan komme til å bli tidenes største medisinske helsekatastrofe! Den kvikksølvholdige svineinfluensavaksinen og skadene den forårsaket vil kunne komme til å blekne fullstendig i sammenligning.

underskrift_are_blaa

Kilde: Children’s healthdefence (adm. dir.: Robert F. Kennedy).
Illustrasjon: Av Jernej Furman på flickr.com. Lisens: CC BY 2.0

————————————
Hjelp å holde liv i oss.
Kiri og jeg forsøker å leve av bl.a. denne bloggen. Hvis du finner verdi i vår innsats og vil støtte oss med en slant, blir vi veldig glade. I så fall kan du sende enten via vipps til 98 23 03 77 eller via Paypal / nettbank ved å klikke HER

Tusen takk! hjerte_fin

18 kommentarer om “Gud være med dere som tenker ta den kommende Covid-19 vaksinen – vet dere hvilken risiko dere utsetter dere selv for?

   1. Ja, dette betyr endring av arvematerialet/DNA:
    «Uavhengig av nyanseforskjellene dreier dette seg om genteknologisk manipulering av de humane cellene».

    Liker

 1. Du klarer kanskje å gjøre noen skeptiske til vaksinen, men på hvilket grunnlag: Noen ene få forsøkspersoner, på en formodet annerledes vaksine, siden den endelige vaksinen ikke er kjent ennå. Hvordan kan den endre arvematerialet og produsere proteiner via mRNA, samtidig?

  Jeg vil nok se an både behov og hva som er kjent om vaksinen, før jeg tar den. Men mens vi ser fram mot en bedring, er vaksine ett hoved- alternativ framfor en populasjon som har gjennomgått sykdommen.

  For øvrig håper jeg Gud er med både dem som lar seg vaksinere, og dem som ikke gjør det. Tiden vil vise hvem som trenger det mest. Jeg tror nok en virksom vaksine kan redde mange liv i risikosonen.

  Liker

  1. mRNA-vaksiner vil produsere proteiner fra innsiden av cellene. En DNA-basert vaksine vil kunne virke mutagent, dvs. at den forandrer den vaksinertes eget arvemateriale.

   Når det gjelder det du sier om at «vaksine er ett hoved- alternativ framfor en populasjon som har gjennomgått sykdommen», så er det vel nettopp her vi har det springende punkt: De eldre burde fått tiltak rettet mot seg da viruset meldte seg (i form av isolering etc.), og hverdagen for resten av befolkningen skulle blitt urørt. Slik kunne viruset fått brent seg ut ved at den øvrige og helsemessig robuste befolkningen fikk infeksjonen, og slik kunne naturlig flokkimmunitet bli en realitet (skjer når drøye 60 prosent av befolkningen har hatt infeksjonen). Slik kunne vi fått avviklet hele pandemien kjapt, og uten de katastrofalt ødeleggende tiltakene som regjeringen faktisk satte i gang.

   Likt av 2 personer

   1. Hvordan mener du det hadde hjulpet å kun isolere de eldre når viruset også tar livet av og gjør yngre friske personer kritisk syke i behov for respirator? Der kunne det vel fort endt med overbelastede synehus om ikke vi hadde tatt forhåndsregler som å stenge ned noen Steder og holde avstand osv?..

    Liker

   2. De nordmenn som hadde omkommet av Covid-19 hadde en gjennomsnittsalder på 89 år da jeg sjekket ved en anledning. Gjennomsnittlig levealder her til lands er 81,9 år, så disse hadde levd lengre enn det. Uansett betyr det at det er eldre mennesker, gjerne med alvorlige underliggende diagnoser, som dør av dette viruset. At det FOREKOMMER at noen spesielt sårbare yngre også dør, er helt mot normalt. Ingenting er sort-hvitt. (Unge immunsvekkede dør også av forkjølelsesvirus – det kommer vi ikke forbi). Sverige hadde mindre restriktive smittevernstiltak enn Norge, og fikk ikke noe rush mot sykehusene. I Norge har vi aldri vært i nærheten av noe rush, enda så «utroooolig smittsom og alvorlig denne sykdommen etter sigende skulle være». Og uteblivelsen skyldes ikke smittevernstiltakene, for hadde viruset vært så ille som det ble framstilt, skulle vi ha sett atskillig større pågang ved sykehusene. Selv med smittevernstiltak.

    Men denne virusbløffen har vi jo vært utsatt for en rekke ganger nå, med zika, Ebola, Sars, svineinfluensa etc. etc. På tide at vi begynner å se et mønster her, eller hva?

    Liker

   3. Mener du at sveriges håndtering har fungert godt? Det er såvidt jeg forstår den fremgangsmåten du mener vi skulle tatt her også? De har vel strengt talt satt et eksempel som skaper et grunnlag for å betvile flokkimmunitet-fremgangsmåten? Det er faktisk ganske mange yngre mennesker som har blitt kritisk syke. Ut i fra hvor lave tall vi har hatt i norge i forhold til land som Har blitt hardere rammet er jeg veldig fornøyd men måten vi har løst det på. Når det er snakk om liv kan ikke hovedfokus være på økonomi.. og å si at viruset er akkurat som en helt vanlig influensa blir vel helt feil. Det har kommet klart frem fra de landene der det har florert at det er fullstendig feil.

    Liker

   4. «Det er faktisk ganske mange yngre mennesker som har blitt kritisk syke»

    Lenk meg til de tallene, er du snill…

    «Når det er snakk om liv kan ikke hovedfokus være på økonomi».
    Økonomi er ALLTID et tema. Det er folk som ikke får livreddende medisiner fordi den norske regjeringen ikke tar seg råd til det. Grunn: Den aktuelle sykdommen rammer svært få, og er ikke noe folkehelseproblem. Covid-19 er heller ikke noe folkehelseproblem, tross de enorme tiltakene som har blitt gjort. Dette er noe vi kan erkjenne i ettertid, etter å ha sett «pandemien» spille seg ut. MEN det er en profitabel vaksine under emning, så derfor skal vi nok allikevel se tiltakene trukket ut i tid – trolig akkurat så lenge til at de når å markedsføre og selge den nye vaksinen. (Håper et folkenlig initiativ setter en stopper for denne fullstendig uansvarlige vaksinen).

    Liker

   5. Det blir også feil å gå ut i fra gjennomsnittsalderen til de som har dødd av covid i norge da vi har hatt lave tall grunnet tiltakene vi faktisk har tatt. Du må se på tallene fra alle land inkludert de som er hardest rammet om det skal kunne være noe å gå ut i fra. Så må det sies at det også i norge har dødd mennesker i relativt ung alder som var friske. Det et en ting at du har dine teorier, men å spre ting du faktisk ikke kan vite helt sikkert om en så alvorlig sak som om du satt med alle svarene føles direkte uansvarlig ut. Fint å si hva man mener men man bør alltid ha rom for at man faktisk kan ta feil.

    Liker

   6. «Så må det sies at det også i norge har dødd mennesker i relativt ung alder som var friske»

    Som sagt, det vil alltids dø noen yngre av virus som for de fleste av oss er ufarlige. Det vil dø noen selv av noe så enkelt som forkjølelsesvirus. Jeg tar ikke feil når jeg sier at det i all, ALL hovedsak er eldre mennesker som dør av dette viruset. Det er allment kjent og akseptert. Hvis du mener det er grunn til å hevde at mange unge mennesker også dør, så vil jeg be deg om å rettferdiggjøre det ved å vise meg til kilden din. I Italia var gjennomsnittsalderen på de Covid-19 døde nøyaktig lik gjennomsnittlig levealder da jeg undersøkte. Det betyr:
    1) Gamle mennesker er den utsatte gruppen her.
    2) Dette er ikke noe farlig virus for befolkningen som en helhet!

    Så synes jeg du skal se på de data som nå begynner å komme til overflaten, hvor den innledningsvise vitenskapelige «modelleringen» gjorde at man trodde dette viruset var 135 ganger dødeligere enn det det faktisk har vært.

    Dette dreier seg om fryktporno og fortjeneste. Og den norske regjeringen burde vært stilt til rette for sin uforstand, især siden den også trosset ekspertisens råd (folkehelseinstituttet).

    Liker

 2. Hva tenker du å oppnå med dette? Ingen vet hva som skjer i fremtiden. Hvordan kan du vite at ditt valg er rett for alle? De som vil vaksineres skal selvfølgelig få lov til det, og de som ikke vil skal vel få slippe. Så vil tiden vise hvem som valgte rett.

  Liker

  1. Det sier seg selv at en liten utsatt gruppe (de eldre) er den som skal ha tiltakene rettet mot seg – ikke et helt samfunn. Sunn fornuft holder i lange baner, men det finnes jo drøssvis med medisinsk ekspertise som har sagt akkurat det samme.

   Liker

 3. Et interessant intervjue med Hamburgs rettsmedisiner, Professor Püschel.
  Av 170 «Corona» døde i Hamburg, døde INGEN av Covid19. Alle hadde underliggende sykdommer. Samtlige døde blir obdusert….

  Likt av 1 person

 4. Legg ut kilder gjerne som bekrefter dette. Alle har rett til sine meninger, men personlig tviler jeg sterkt på at en vaksine som ødelegger ditt genmaterial vil bli godkjent. Vaksinemotstand er noe av d farligste i verden. Men dette er min mening.

  Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s