Uææ, antisemittisk!!!

Ny dag, ny sjanse til å gjøre seg selv upopulær. I den forbindelse har jeg lyst til å innlede med følgende sitat:
«Frimurerjosjer er etablert over hele verden for å hjelpe oss med å nå vår uavhengighet. Disse grisene, de ikke-jødiske frimurerne, vil aldri forstå de endelige mål med frimureri».

Theodor Herzl (1860-1904), den moderne politiske sionismens far.

the_final_objects_of_masonry

Jeg vet, jeg vet: «ANTISEMITTISK!!!» Ikke sant? Men det er vil ingen andre ord som er så til de grader misbrukt i dag som nettopp ‘antisemitt’ (eller ‘antisemittisk’ eller ’antisemittisme’). Er man f.eks. uenig med staten Israels mange terrorhandlinger og stadig pågående folkemord over 70 år nå, så blir man betegnet som antisemitt nærmest på refleks. Det samme gjelder om man påpeker det faktum at staten Israel snur og vender på alt av tall og informasjon som presenteres i vestlig presse, for selv å framstå som offer. Idiotisk. «Israel må ha lov til å forsvare seg», hevdes det, men en overgriper kan aldri påberope seg retten til å forsvare seg. Det sier seg selv. Forbannet være Israel og alt det denne morderiske staten står for, både innenfor egne landegrenser og – i høyeste grad! – utenfor. Så fikk jeg sagt det.

Man får jo også «antisemitt» klint i panna hvis man nevner at den russiske oktoberrevolusjonen (også kjent som «bolsjevikrevolusjonen», del av den større russiske revolusjonen 1914-1922) var regissert av en jødisk maktelite. (OBS! De senere generasjonene av denne makteliten synes fortsatt å kontrollere dagens banksystem – nå som den gang). Denne revolusjonen fikk navnet sitt ut fra det faktum at den startet i oktober 1917 i Russland, og det endte med at bolsjevikpartiet overtok makta. Her gikk flere titalls millioner liv tapt, usikkert hvor mange helt nøyaktig. Kilder hevder ulike tall her, og det hele virker ganske uetterrettelig. Men antall omkomne var uansett formidabelt. I den forbindelse vil jeg nevne at det under andre verdenskrig døde 18 millioner russere, men alt vi hører er mantraet om «6 millioner jøder». Underforstått: 6 millioner jøder omkom under andre verdenskrig. Vit at dette tallet, «seks millioner», er et tall som figurerte i avisene lenge FØR andre verdenskrig startet(!). I dag må dette tallet sies å være svært dårlig underbygget. Eksempelvis kan det nevnes at den påståtte eksterminasjonsleiren Majdanek i Polen i ettertid har måttet nedjustere dødstallene fra 2 millioner til 78 000. (Dette tallet har gått både opp og ned en rekke ganger, men er i dag på 78 000 utfra det jeg vet). Det er en reduksjon på godt over 96% i denne leiren alene. Hvor mange andre nedjusteringer som er gjort, se det vet kanskje ingen? (Jepp, i manges øyne ble jeg nok både antisemitt OG Holocaust-fornekter nå).

Så jeg lurer på dette: var det egentlig en god grunn til at vi hadde jødeparagrafen her til lands fra 1814 til 1851? Jødeparagrafen var det populære navnet på paragraf 2 i grunnloven, og lød: «Jesuiter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget». Og er det kriminelle svineriet som går under navnet ’frimureri’ bare en brikke i jødenes forsøk på å kunne utøve total dominans på Jorda? -Akkurat slik Teodor Herzl antydet? Jeg kan ikke påstå å vite dette sikkert, på ingen måte. Det foreligger altfor mange historieforfalskninger, pluss at jeg personlig har undersøkt saken for lite til det. Men jeg kan i alle fall fastslå – med største sikkerhet – at menneskeheten er GRUNDIG narret på røven med hensyn til «etablerte sannheter og fakta». Det er GODE grunner til å være kritisk, også ovenfor informasjon som per i dag ansees å være «hjørnesteinssannheter». Og de tema som jeg har tatt opp i denne artikkelen, er vel noe av det aller mest politisk betente som finnes. «Varsku», om du skjønner…

Illustrasjonen til denne artikkelenb viser 17. mai-grunnlovens første side, der andre paragraf 2 (jødeparagrafen) står skrevet på midten av siden. Lisens: Public domain

underskrift_are_blaa

Er norske politikere uskyldsrene idioter eller…

Jeg opplever til stadig folk som kommenterer på Facebook om våre påstått naive og lettlurte folkevalgte politikere. Disse kommentatorene later til å tro at politikere er lettlurte mennesker som gjør seg selv til nyttige og uvitende idioter for en globalistisk agenda… Jepps, folk later oppriktig til å tro at vi styres av godtroende idioter. HALLO!!!!!!!! De som går rundt og tror på slikt er en del av problemet. Slike naive og godtroende mennesker er, sammen med følelsesløse ordrefølgere innen offentlig sektor, et stort(!) samfunnsproblem!!!

For å ta det første først: Våre såkalte folkevalgte politikere på tinget er IKKE folkevalgte. De 169 Stortingsrepresentantene er valgt ut på bakgrunn av partipolitiske prosesser, IKKE på bakgrunn av avstemming. (Det skulle sannelig være interessant å vite nøyaktig hva som skjedde når demoner som Ine Marie Eriksen Søreide og Jonas Gahr Støre kom til sine posisjoner. Fy faen hva disse to har stelt i stand av menneskelig lidelse. De har tross alt gjort ganske uhyrlige ting som INGEN burde kunne kommet unna med i et rettferdig og velfungerende samfunn, og da tenker jeg ikke bare på hvordan de var sentrale i Norges medivirkning i folkemordet i Libya).

For det andre må folk fatte at disse politikerne ikke har noen som helst unnskyldning for å være uvitende. Ta bare eksemplet med klimasvindelen; alle – absolutt alle – kan ta rede på hva som er sannheten her. Det er ikke spesielt vanskelig heller. Og hva med flyktnignekonspirasjonen – asylsvindelen? Politikerne har jo alle disse såkalte ekspertutvalgene sine nettopp for at de skal kunne få tilgang på faktabasert informasjon, og deretter kunne ta avgjørelser på et kvalifisert grunnlag. Og det bringer tankene over på statsledere som Merkel og Lövfen; hvordan i huleste får folk seg til å tro at disse to bare var villfarne når de ødela sine respektive hjemland med horder av kriminelle migranter/lykkesøkere fra andre kulturer? HALLO!!!!? Våkne opp!!!! Sannheten er SELVFØLGELIG at ledende politikere – i alle fall de med med den reelle beslutningsmyndigheten – er MEDSKYLDIGE i denne faenskapen vi i dag opplever. De er med på spillet!

Spørsmålet som gjør seg stadig mer gjeldende er dette: skal folket rett og slett måtte gripe til våpen ovenfor de korrupte, politiske lederne og deres oppdragsgivere? Det vil i så fall ikke være første gang det har skjedd i menneskets historie. Langt derfra.

La meg bare nevne til slutt, som jeg har gjort så mange ganger før: i en videre kontekst er «politikk» bare «smoke and mirrors». Vi snakker her om et grandiost narrespill hvor folk flest skal lures til å tro at de har medvirkning gjennom det de tror er et «demokrati». Man må være temmelig blind i dag for å ha unngått å oppdage at Norge er noe ganske annet enn et demokrati. Trenger jeg virkelig nevne alle offentlige grunnlovsbrudd og overgrep ovenfor befolkningen som mor stat har stått bak? Ta avstand fra denne skiten og bli hjemme på valgdagen! Hear this well: bli hjemme på valgdagen!!!! Det er det eneste som er meningsbærende: vis at du har gjennomskua spillet og vend denne dritten ryggen!

underskrift_are_blaa

Sort, sosial ingeniørkunst: Pappa-amming

Det er en umiskjennelig og stadig tiltagende perversjon som vi nå ser bre om seg. Visse hevder, i ramme alvor, at kjønn i realiteten er en sosial konstruksjon, og at det har fint lite med biologi å gjøre. at kjønn er noe individet må få lov å velge når det er klar for det. Og, ja, ikke minst det «faktum» at vi har rundt 50 forskjellige kjønn(!)

Og med seg på laget har disse kulturmarxistene de store media, som både har spilt og fortsatt spiller en sentral rolle i utbredelsen av idiotiet. Jeg tenker også her på kampanjer som f.eks. «Pride», hvor aksept for de homoseksuelles behov og rettigheter– påstått – forsøkes fremmet. Tilsynelatende en fin sak, men hva skjuler seg egentlig i bånn? Jeg tenker videre på på snakket om at menn nå skal få lov til å amme sitt eget avkom. Ha, ha, helt seriøst… Mer om dette under.

De aller fleste vil kanskje synes dette bare er festlig, og fint lite annet. Andre vil endog gi sin helhjertede tilslutning, hva vet jeg? Sett fra mitt perspektiv er det helt surrealistisk å oppleve at folk hopper på trender som dette. Trender som jeg vil hevde at er iscenesatt for å kunne sosialt utforme samfunnet. Jeg vil også hevde at de bakenforliggende hensiktene er alt annet enn gode. Ja, jeg vil faktisk gå så langt som å påstå at dette er ondskap satt i system.

Pappa-amming
Hvem i sin rette forstand kan få seg til å tro at brystmelk fra en pappa proppet med kvinnelige hormoner, er næringsmessig likeverdig med ekte morsmelk? Agendaen her er å pervertere menn – gjøre de kjønnsløse og seksuelt uattraktive for kvinner. Slik vil kvinner miste interessen for disse feminiserte fjolsene født med utovertiss, og slik destrueres samfunnets primære byggestein; kjernefamilien.

Feminismen
Feminismen har allerede utrettet mye faenskap ovenfor kjernefamilien, og for å skjønne hva dette har gjort mot kjernefamiliens integritet, kan man jo bare se på de skyhøye skilsmissestatistikkene. Uten kjernefamilien i bånn har vi mange mennesker uten tilhørighet. Og mennesker uten tilhørighet, er redde mennesker. Mange later til å tro at feminismen ble skapt som kvinnenes kamp for de samme rettigheter som menn har. Det medfører nok en viss grad av riktighet at det startet slik, for i utgangspunktet var feminismen en grasrobevelgelse hvor nettopp økte rettigheter for kvinner var den bakenforliggende motivasjonen. Men så ble feminismen kuppet, og sentralt i dette kuppet stod Rockefeller-familien med alle sine oljemilliarder.

Det lyktes Rockefellerne å omstøte den opprinnelige intensjonen bak feminismen, slik at feminismen egentlig ble en militarisering av kvinner. Feminismen ble plutselig kvinnenes kamp mot egen kjernefamilie. De kvinnelige feministene ble langt mer maskuline og aggressive i sin natur. De krevde retten til karrieremessig selvrealisering og generelt å kunne konkurrere karrieremessig på like vilkår med menn. Disse lite feminine kvinnene mistet sin seksuelle appell ovenfor mannfolka, akkurat som de feminiserte myk-mann mannfolka har mistet sitt kvinnetekke. Slik har det lyktes de mørke samfunnsarkitektene å sette kjernefamilien i skuddlinja.

At den mørke feminismen har lyktes med sin holdningsplassering, kan man jo se av de skyhøye skilsmissetallene vi har i dag. Man kan også se feminismens effekter når mødre i dag underminerer sitt eget morsinstinkt og overlater sitt lille barn til en dagmamma eller en barnehage. Noe jeg tipper var utenkelig før disse Rockefeller & co begynte sin negative samfunnspåvirkning gjennom feminismen. Det er imponerende at maktelitens samfunnsarkitekter har greid det kunstykke å slå en kile selv inn i vår dypeste natur – i våre biologiske instinkter.

«Pride»
En annen gren innen den mørke sosiale ingeniørkunsten er bevegelsen kalt «Pride». Her snakker vi om en bevegelse som hevdes å skulle fremme aksept for homofile og deres interesser. Jeg skjønner det kan være lett å ta Pride for god fisk, men i realiteten er dette bare er en gedigen psy-op. Prides budskap, som på umerkelig vis smyges inn i det underbevisste, er noe ala dette: “Er du sikker på at du ikke egentlig er homo? Eller kanskje hovedsaklig hetero, med «litt» homo i bånn? På tide å finne det ut, og husk: homo er hipt!» Individer som lar seg friste til å leve dette ut, vil selvfølgelig lett kunne oppleve seksuell forvirring og frustrasjon. Resultatet er perversjon, kaos, og, til sist, forvirring og frykt.

En oppsummering
Vi er i dag vitne til at noen forsøker utslette både kjønn og de tilhørende kjønnstrekkene. Perversjon av det som er vår dypeste natur – det er intensjonen. I sum så gjør dette at befolkningen at vi blir ensomme, uten tilhørighet. Ensomme mennesker er redde, og redde mennesker tenker ikke rasjonelt. Redde mennesker er uten evner til kritisk tenkning, og er derfor lette å lede, lette å kontrollere. Og da har vi kommet fram til det ultimate målet til denne klodens herskere: total dominans! Rett og slett bare for den rusen det gir disse forkvaklede individene å kunne dominere andre fullstendig. Dypere stikker det nok ikke.

Vår planet er regjert av styrtrike, klinisk gale luciferianere uten medfølelse. Eller trodde du kanskje alle disse rabiate krigene vi har opplevd og fortsatt opplever var ønsket av jordas befolkning?

underskrift_are_blaa

Sharyl Attkisson om den kunstige, betalte virkeligheten: full av løgn og propaganda

Sier navnet Sharyl Attkisson deg noe? Hvis ikke kan jeg ile til og si at hun er en fremragende amerikansk journalist, fem ganger Emmy-prisvinner. Hun er også mottaker av Edward R. Murrow-prisen for sin grundige, undersøkende journalistikk, og hun har forfattet to bøker som begge ble New York Times-bestselgere. I dag er hun vert for «Full measure», et nyhetsprogram som sendes søndager på amerikansk TV. Her serveres det reportasjer basert på kritisk undersøkende journalistikk med høy integritet. Utover dette har Attkisson jobbet i hele tredve år som korrespondent og anker i CBS News, PBS, CNN og lokal nyhetsformidling. Bare for å nevne noen av hennes meritter. Som vi skjønner er denne damen en gravende journalist med høy integritet og troverdighet.
Her skal vi se nærmere på hva Attkisson fant ut om et høyst dagsaktuelt tema, nemlig hvordan kopiøse mengder løgn spres i samfunnet. Massemedia står sentralt i dette bildet, og bakenfor massemedias nyhetsbilde lurer mektige samfunnsaktører og deres PR-krefter. Disse PR-kreftene produserer store mengder profitabel propaganda på vegne av sine klienter. Og nettopp her er det begrepet «astroturf» kommer inn i bildet.
Astroturf er et maskineri som konstruerer løgnpropaganda på vegne av store politiske og kapitalistiske aktører, og dette forkles som grasrotbevegelser. Vi snakker altså om en falsk grasrotbevegelse hvor aktører med enorme pengereserver til rådighet forsøker skjule sin egen rolle bak propaganda som manipulerer befolkningen i en bestemt retning. Astroturf kan skjule seg bak kommentarer og kontoer på Twitter og Facebook, altså noe som later til å være ordinære mennesker, eller «grasrota» om du vil. I realiteten er dette PR-krefter som produserer kommentarer på vegne av sine mektige klienter. Hva er vel bedre reklame enn når en privatperson uten interessekonflikter har prøvd ut et bestemt produkt, og roper ut at produktet er aldeles fantastisk? Ja, ikke bare én eller to privatpersoner, men mange. Astroturf er et formidabelt maskineri – en egen industri.
Astroturf kan også stå bak blogger som virker å være laget av helt ordinære mennesker på gata. Ja, faktisk har vi også eksempler på store nettsteder som i realiteten er astroturf. Ta f.eks. nettstedet snopes.com som er et nettbasert oppslagsverk. Dette nettstedet er et typisk eksempel på astroturf, og styres av aktører med en streng politisk agenda. Agendaen består i å beskytte myndigheter og storindustri mot velfortjent kritikk, noe som gjøres til fingerspissene hos snopes. Altså astroturf, kort og greit. Bare vit at dersom du leser oppføringer på snopes.com i god tro, er sjansen stor for at du blir forledet. I Norge har vi det pinlige foretaket faktisk.no, eid av gammelmedia og helt i samme gata som Snopes. Det virkelig morsomme her er at faktisk.no ble opprettet nettopp for å skulle korrigere feilinformasjon. Ha, ha, hvilken ironi.
Bare for å presisere ytterligere: Astroturf gjør at leserne tror det er den uavhengige grasrota som snakker, for dette gir gjerne skinn av større troverdighet. Målsetningen til astroturf er å forsøke å gi inntrykk av at det finnes bred oppslutning for (eller imot) en bestemt agenda, når dette egentlig ikke er tilfelle. Astroturf forsøker med dette å manipulere mennesker til å skifte mening, og det gjøres ved å framstille konkurrerende syn på saken som kontroversielle, sære og usmakelige.
Astroturf har flere skyteskiver for sin virksomhet, f.eks. nyhetsorganisasjoner de ikke liker, varslere som forteller den avslørende sannheten, politikere som tør spørre de tøffe spørsmålene, og journalister som har integritetens nådegave og tør å rapportere om alt dette. En ofte brukt strategi fra astroturf er å kaste så mye konfliktfylt informasjon ut i eteren, at leserne simpelthen overveldes og gir etter.
I denne sammenheng må folk skjønne at vitenskapelige studier ikke nødvendigvis er det folk flest tror det er. Slike studier finansieres, manipuleres og perverteres i dag av de samme pengesterke aktørene som gjerne ønsker å skape et marked for sitt produkt. Det er svært mange finurlige måter å manipulere studier på, som gjør at løgn framstår som forskning. Man må skjønne at dette skjer over en lav sko i dag. Storkapitalen har for lengst skjønt reklameverdien i å kunne hevde «studier viser at…». Vi befinner oss i en tidsalder hvor vi bades i løgn, selv fra myndighetenes side. Fordi myndighetene er nedi lomma på store kapitalistiske krefter.
Wikipedia: Astroturfs «dream come true»
Vet dere lesere hvilken referanse som er den hyppigst brukte på Internett i dag? Jo, det er Wikipedia. Wikipedia framstår som selve sannhetens fyrverkeri for mange mennesker, men her er det noe viktig folk flest ikke har fått med seg. Det dreier seg om det faktum at innholdet på Wikipedia kan kan redigeres av hvem som helst. Og akkurat dette er noe astroturf har visst å utnytte til fulle. Wikipedia er astroturfs egen ønskedrøm, for når det gjelder stoff i Wikipedia som enten er sterkt politisk ladet eller har stor profitt forbundet med seg, er astroturf og hele det politisk-kapitalistiske maskineriet på plass for å kunne kontrollere informasjonen. Via anonyme Wikipedia-redaktører overvåkes de respektive artiklene i Wikipedia, slik at innholdet skal slutte opp om en spesiell agenda. Som nevnt, agendaen kan være den å selge et bestemt produkt eller det kan dreie seg om å oppnå politiske målsetninger. Eller noe annet. Det er i denne smørja at sannhet og fakta fordamper, mens det som står igjen er løgnaktig propaganda og produktreklame.

For de som måtte betvile det jeg her sier, gjør følgende eksperiment: forsøk å finne en Wikipedia-artikkel om ett eller annet politisk hett tema, f.eks. islam. Forsøk deretter å korrigere noe av innholdet i artikkelen til noe du positivt vet er rett, og lagre deretter din modifisering. Du vil oppleve at artikkelen blir tilbakestilt til sin originale tilstand, gjerne i løpet av få sekunder, slik at de samme løgnene igjen er på plass. Her snakker vi om en betalt 24/7 vakttjeneste!

Hvem er troverdige kilder sett gjennom Wikipedias øyne?
Attkisson forteller om en hendelse i 2012, hvor den berømte forfatteren Philip Roth forsøkte å korrigere Wikipedia-artikkelen som omhandlet ham selv. Det viste seg å være umulig, for Wikipedias anonyme redaktører tilbakestilte Roths korreksjon til de samme løgnene som før. Etter mye slit greide Roth endelig å komme i kontakt med en ansvarshavende person i Wikipedia. Han forsøkte finne ut av hvorfor det var umulig å få lagret korrekt informasjon i oppslagsverket, og han fikk da til svar at han ikke ble ansett som en troverdig kilde til opplysninger om seg selv(!)

Wikipedia tilbød en egen PR-tjeneste(!)
På ett tidspunkt tilbød Wikipedia en PR-tjeneste til aktører som ønsket å få manipulert informasjon til sin egen fordel. Dette var helt i mot Wikipedias egne skrevne statutter. Angivelig. Som eksempel her kan nevnes at Wikipedias artikler motsa troverdig, fagfellevurdert medisinsk forskning i 90% av tilfellene. Når et oppslagsverk tilbyr PR-tjenester mot betaling, burde alarmbjeller kime. Det er god grunn til å ta innholdet i Wikipedia med mange klyper salt. Et tips til leserne er å bruke Store Norske Leksikon på nett (snl.no) som oppslagskilde heller enn Wikipedia.

Hvordan identifisere astroturf?
Én av de virkelig sikre tegn på at du har med astroturf å gjøre, er den utstrakte bruken av svertende karakteristikker. «Kvakksalver», «gal», «paranoid», «pseudo» og «konspiratorisk» er eksempler i så måte. Astroturfere later noen ganger som om de avslører myter som ikke er myter i det hele tatt. Generelt bør man være på vakt når tema ikke får fokus, men heller den eller de som framfører tema. I slike tilfeller er det ofte et astroturf-maskineri i bakgrunnen. Et annet godt kjennetegn på astroturfere, er at de går i strupen på varslere heller enn de det varsles om. Astroturf stiller spørsmålstegn ved de som stiller spørsmålstegn ved autoriteter, og ikke autoritetene selv.

Her kan du høre Attkisson i dette TEDx-foredraget:

Se også Atkissons eget nettsted her.

underskrift_are_blaa

Kan vi tillate at frimurere bekler maktposisjoner i samfunnet?

Det finnes et ulmende tema som fra tid til annen har kommet til overflaten. Jeg snakker her om frimureriet og i hvilken grad det er ansvarlig å slippe frimurere inn i maktposisjoner i samfunnet. Er det f.eks. ålreit at frimurere innehar verv i norske rettssaler? Hva hvis påtalemyndighet / aktor og den anklagedes advokat begge er frimurere – ja, kanskje medlemmer i samme frimurerlosje også? Dette scenarioet er nemlig slett ikke umulig slik tilstandene er i dag.

Den nå pensjonerte politiførstebetjenten Roy Riksvold, er blant de som har forsøkt slå alarm rundt situasjonen med frimurere i høytstående samfunnsverv. Via en konkret straffesak oppdaget Riksvold den gang at det skjulte seg frimurere på begge sider av loven, både som påtaleansvarlig og den anmeldte i en kriminalsak. Hans mening er at det aktuelle forholdet bak rettssaken aldri ble etterforsket ordentlig, og at det finnes flere saker av samme kaliber.
– Jeg har funnet flere saker som påtalemyndigheten har behandlet og som det «lukter av», sa Riksvold til Dagbladet i 2013.

Han etterlyste klarere regler i dette henseende, på lik linje med at polititjenestemenn har måttet søke politimesteren om tillatelse til å ha verv på siden av sin politi-hovedstilling.

– Det er greit. Men samme krav burde vært stilt til ansatte i politi og påtalemyndighet når det gjelder medlemskap i organisasjoner som Frimurerorden. Bare det faktum at det kan stilles spørsmål om habiliteten, burde være nok til at det var klare regler, ifølge Riksvold.

Som eksempel på mulig svindel, tok Riksvold for seg saken hvor tre menn hadde blitt anmeldt for alvorlige skatteforbrytelser. Anmeldelsen ble sendt av advokat Inger A. E. Coll på vegne av Skatt Øst. Riksvold kommenterte som følger i 2013:
«To av de tre anmeldte ble for noen år siden dømt til en betinget straff for en ulovlig eiendomstransaksjon med stråmenn i Hallingdal. En forretningsmann som er frimurer og en tidligere politimann fikk ikke fengselsstraff, noe som ville vært naturlig i en slik alvorlig sak».

Riksvold la til:
«Etterforskningen av saken tok uvanlig lang tid, noe som førte til strafferabatt. Nå er forretningsmannen, den tidligere politimannen og en advokat anmeldt av Skatt Øst for alvorlig skattekriminalitet. Denne saken har bare blitt liggende. Påtaleansvarlig ved Nordre Buskerud politidistrikt er også frimurer. Denne saken lukter det av».

I forbindelse med samme sak forteller Riksvold videre at han forsøkte drøfte problemet med politimesteren i Nordre Buskerud Politidistrikt, Sissel Hammer, men at han ble avvist og bedt om å henvende seg via tjenestevei.
– Jeg gikk tjenestevei, men fikk aldri noen tilbakemelding. Min følelse var at politimesteren ikke ville høre på meg. Hammers manglende svar synliggjorde at hun ikke hadde til hensikt å gå videre med mine mistanker.

Riksvold tok etter dette kontakt med sin egen fagorganisasjon, Politiets Fellesforbund.

Etterhvert valgte Riksvold å kontakte pressen, og fikk en artikkel på trykk.

– Først etter at politimester Sissel Hammer forsto at jeg hadde kontaktet Dagbladet, ble det tatt grep fra politiets ledelse.

Han fortsatte:

«Jeg er en varsler. Når ledelsen ved Nordre Buskerud politidistrikt ikke vil høre på meg, hadde jeg ikke noe valg.»

Hva er den norske frimurerordenens egentlige natur?

De som har lest boka til den tidligere frimureren Roger Aase, har også fått med seg korrupsjonen som skjuler seg på innsiden av frimureriet. I 2008 forlot Aase frimurerordenen ved sin losje i Trondheim, da som frimurer av niende grad. Han forteller at hans samvittighet og kristne tro etterhvert forbød ham videre deltakelse i frimureriet. Forhistorien var at han i kraft av sitt verv i losjens ledelse fikk innsyn i økonomisk utroskap, og at hans bekymringsmelding til frimurernes leder i Midt-Norge ikke førte fram. Tilbakemeldingen til Aase var at han burde trekke seg fra ordenen, vel å merke etter å ha fingert en gyldig grunn. For når man én gang har blitt frimurer, må det helt spesielle grunner til for at man skal kunne trekke seg. Imidlertid tillot ikke Aases samvittighet ham å fingere noen grunn, så han stilet sin bekymring videre til selve frimurerordenens stormester i Oslo. Men også her falt Aases bekymringer på steingrunn, for stormesteren sa klart fra at han ikke hadde til hensikt å gjøre noe for å ordne opp.

Den norske frimurerordenen bedyrer at frimureriet i Norden bygger på det kristne livssyn, med følgende fellesnevner – sitat fra frimurernes egne nettsider:
«Vi har en skaper over oss og vi har vår neste ved vår side. Det frimureriske arbeid begynner med erkjennelsen av at Skaperen er større enn det skapte, og at vi alle har et forpliktende forhold til de mennesker som omgir oss.»

Aase fnyser av dette. Han forteller at det aller første som kreves av en ny frimurerbror er at han avsverger sin egen tro, hva det enn måtte være, til fordel for frimureriets tro. Aase sier han faktisk har opplevd flere prester avsverge kristendommen, og at frimurernes tro ikke har mye med de kristne verdiene å gjøre.

– Det er uforståelig at man kan tilhøre den norske frimurerordenen og kalle seg kristen, sier han.

Han legger til at han skrev sin avslørende bok om livet på innsiden av ordenen også for å forhindre at andre blir lurt inn i frimureriet.

I denne svenske tv-sendingen er Roger Aase blant de som blir intervjuet om sine opplevelser som frimurer:

underskrift_are_blaa

Teknologi-ekspert: 5G vil bli brukt som våpen mot befolkningen, men rulles ut under dekke av å være forbruker-teknologi!

Mark Steele har vært oppfinner og teknolog de siste tredve år, og her kommer han med en temmelig oppsiktsvekkende kraftsalve. Han forteller at 5G i realiteten er en våpenteknologi, og forklarer videre at dette våpensystemet forsøkes rullet ut på fordekket vis, kamuflert bl.a. som lyssensorer i gatelykter. På et punkt i videoen under snakker han om at disse falske lyssensorene har antenne på innsiden, og vi antennen kan det sendes tilstrekkelig 5G-stråling til å kunne drepe.

Steele gjør det klart i videoen under at 5G er tenkt brukt som et våpen mot befolkningen. Hans påstand kan unektelig synes overdrevet, men han er faglig kyndig og vet hva han snakker om. Her viser han som nevnt hvordan 5G-lyssensorer, eller påstått sådanne, har en konkret våpenfunksjon som gjør at de kan brukes mot personer som befinner seg i nærheten. Steele viser blant annet at disse falske lysbryterne/lyssensorene kommer med hele 450 volts kapasitans. Dette er langt større energimengde enn det som er behøvd for en lysbryter/lyssensor, noe som tyder på at befolkningen blir utsatt for et temmelig mørkt plott. Som en sammenligning nevner Steele at trådløsteknologien i mobiltelefonen din bare trenger 3,5 volts spenning.

I videoen peker Steele ut komponente som utgjør våpensystemet. Produsenten han refererer til er Harvard Technologies, og han nevner spesifikt «lyssensorer» som kommer med utbulninger lengre enn fire inch (10 cm). Han sier videre at disse utbulningene er der for å gi plass til en antenne på innsiden.

Som de aller fleste etterhvert har fått med seg, skal 5G nå inn i nær sagt alle gjenstander i de tusen hjem. Vi snakker her om «the internet of things» (IoT), hvor f.eks. kaffetrakteren blir i stand til å kommunisere med andre gjenstander i huset via 5G. Altså et våpensystem kamuflert som «konsumerteknologi». Han snakker videre om hvordan Smart-teknologien nå rulles ut som en del av plottet, og at de omstridte Smart-metrene også har kapasitet til å drepe med sin stråling.

Av andre symptomer fra 5G-stråling, nevner Steele at huden opphetes og føles som om den tar fyr, pusteproblemer, hodeverk og såre øyne. Han minner på om at dette utstyret står på 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, selv om myndighetenes talspersoner forsikrer om at utstyret ikke er skrudd på. Med disse skannerne forkledt som gatelys-lyssensorer er det også mulig å danne seg et perfekt 3-D inventorium av folks hjem. Så her snakker vi også om ulovlig overvåkning.

Avslutningsvis ber Steele folk om å organisere seg, for å kunne stå imot utrullingen av denne teknologien. Han nevner at mengder av mennesker, og spesielt barn, vil omkomme av kreft som følge av 5G-strålingen fra de ulovlige gatelysene.

Bli med Steele og stopp utrullingen av 5G her.

Her er videoen hvor Steele redegjør for bedraget:

underskrift_are_blaa

Legemiddelindustrien er kynisme satt i system!

Et budskap som er verdt å dra fram, er en artikkel av fastlege Gisle Roksund, spesialist i allmenn- og samfunnsmedisin. De aller færreste av oss er klar over hva som egentlig skjer bak forhenget i vårt offentlige helsevern. Jeg snakker her om den mektige legemiddelindustrien, og dens lysømfintlige gjøren og laden. Roksund, som selv er lege og derfor har «innside-erfaring», betegner denne industrien som «en kynisk industri». Og det skulle jeg mene han gjør med rette. For å skjønne akkurat det, er det jo bare å sjekke hvilke domfellelser denne industrien har gjort seg skyldig i over årenes løp. Disse domfellelsene er et resultat av folkemord. Det finnes ingen annen måte å si det på! Og disse forbrytelsene skjer uten at det får konsekvenser for nevnte industri. Et briljant eksempel i så måte er skandalen hvor trolig millioner av mennesker måtte bøte med livet etter å ha brukt Vioxx – et medikament mot revmatiske smerter. Produsenten Merck visste at dette medikamentet ville forårsake hjerteinfarkt hos en urovekkende andel av brukerne, men holdt helt kjeft om det. Grunnen til at forbrytelser som dette ikke får konsekvenser, er i stor grad å finne i legemiddelgigantenes enorme pengesekk. Alt kan som kjent kjøpes for den rette sum, også unnlatelse og stillhet. Noe vi i dag har plenty av evidens for å kunne hevde.

Roksund skriver om hvordan de internasjonale legemiddel-konsernene har jukset med- og forfalsket forskningen, slik at sannsynligheten har økt for at konsernets egne medisiner skal selge bedre enn konkurrentenes. På dette viset hauses positive resultater opp, mens negative resultater dysses ned, i en forskning som ofte er så elendig og manipulert, at det ikke lengre kan kalles vitenskapelig. Dette er for øvrig noe den kjente engelske legen Ben Goldacre skrev om i sin legendariske bok, «Bad Pharma», i 2008.

Legemiddelkonsernene bruker gjerne enorme sponsormidler til å binde seg til leger og pasientorganisasjoner. Gjennom lobbyvirksomhet har denne industrien påvirket og influert utformingen av retningslinjene for medisinsk utredning og behandling. Denne lobbyvirksomheten har bl.a. bestått i å lønne de samme legene som har deltatt i ekspertpanelene for utarbeidingen av nevnte retningslinjer.

Legemiddelgigantene har også sørget for innflytelse ved å besørge opplæring av leger og medisinsk personell opp gjennom årene. I 2004 tok imidlertid den norske legeforeningen et oppgjør med denne malpraksisen, da det ble vedtatt at lege-utdanningen skulle være uten økonomiske bidrag fra legemiddelindustrien.

I 2015 uttalte Richard Horton, redaktør for det anerkjente medisinske tidsskriftet «The Lancet», følgende:
«Mye av den vitenskapelige litteraturen, kanskje halvparten (!), kan simpelthen være usann. Forstyrret av studier med små utvalgsstørrelser, marginale effekter, gale analyser og åpenbare interessekonflikter, har vitenskapen beveget seg i retning av mørke.»
Roksund kommenterer dette slik: «Som allmennlege får jeg lyst til å spørre: hvilken halvpart kan jeg stole på?»

Samtidig med dette uttalte redaktøren av det amerikanske medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine, dr Marcia Angell, følgende krasse ord:
«Det er rett og slett ikke lenger mulig å tro på mye av den kliniske forskningen som er publisert, eller å stole på vurderingen til betrodde leger eller autoritative medisinske retningslinjer.»

Positivt er det dog at visse internasjonale legemiddelfirmaer har åpnet sine databaser for industri-uavhenig forskning, slik at resultater kan overprøves uten interessekonflikter. Men det gjenstår enda å se hva som kommer ut av dette, for her har etikken tidligere vist seg å gå ut av vinduet. Disse firmaene er nemlig svært mektige, og kan «kjøpe seg ut av kniper» nå som før. Når det gjelder disse firmaenes økonomiske muskler, kan man som eksempel nevne at legemiddelgiganten Pfizer omsatte for hele 446 milliarder norske kroner i 2017.

Noe oppsiktsvekkende har det allikevel eksistert en kronisk mangel på visse legemidler, og i 2018 ble det innrapportert nærmere 684 tilfeller av mangel på legemiddel. 2019 tyder dessverre på å bli et rekordår i så måte. Årsaken til denne mangeltilstanden er at de store legemiddelgigantene selger produksjonsrettighetene for gitte legemidler de ikke tjener så mye på, til mindre firmaer som verken kan produsere eller distribuere disse midlene i like stort monn og like sikkert. Av andre årsaker har vi feilberegning av tilbud og etterspørsel, samt en viss knapphet på råstoffer. Disse omstendighetene er noe som har gått ut over en del kronisk syke mennesker de siste årene, skriver Roksund.

I disse tider med økende nasjonal proteksjonisme og handelskriger, blir Norge ganske sårbar tatt i betraktning at vi er avhengig av legemiddel-leveranser fra andre land som vi allerede har et ganske anspent forhold til. Dersom Brexit skulle gjennomføres (hvorfor har det ikke skjedd?), vet vi at Storbritannia har nedlagt forbud mot eksport av livsviktige medisiner til utlandet. Dette kan få leie konsekvenser for tilgangen på livsviktige medisiner for norske pasienter.

En ganske annen og mer «systemisk» svikt i tilgangen på medisiner, er medisiner som berører grupper med få individer. Dette kan dreie seg om svært alvorlige sykdommer eller tilstander, men som følge av at markedet er lite, legger ikke legemiddelgigantene ned tilstrekkelig med ressurser i å utvikle medisiner mot disse.

Når det kommer til industrien bak vårt offentlige helsevern, er det altså først og fremst snakk om salg og økonomisk profitt. Ikke liv og helse.

Kilde: Spunnet over en artikkel av Gisle Roksund publisert i Varden.

underskrift_are_blaa